Norsk

Fluke Solmetric PV-analyseprogram og dataanalyseverktøy (DAT)

IV-kurvetegning

PV-analyseprogram

PV-analyseprogrammet har grafisk grensesnitt for å styre PVA-1500 og administrere målinger. Med programmet går det kjapt å opprette digitale kopier av solkraftanleggene dine, ved hjelp av en omfattende database over produsenter av solkraftutstyr. På denne måten kan du få en nøyaktig analyse av anleggets ytelse, som kan eksporteres til en rapport.

Solmetric PV-analyseprogram


PVA IV dataanalyseverktøy

Flukes dataanalyseverktøy DAT (Data Analysis Tool)

Dataanalyseverktøyet DAT er basert på Microsoft Excel™ og automatiserer analysen av store blokker måledata for IV-kurver fra PV-analysatoren. Analyseresultatene vises i mange ulike formater. En tabell over strenger lister opp de viktigste PV-parametrene for hver streng, markerer eventuelle strenger som ikke holder seg innenfor testgrensene samt gir en statistisk oppsummering for samtlige strenger i matrisen. IV-kurver for strenger stilles sammen i vanlige diagrammer på samleboksnivå. De viser resultatenes konsistens grafisk og identifiserer alle utypiske strenger. Verktøyet har også histogrammer for hver enkelt PV-parameter i samtlige strenger i matrisen. Tabeller og data kan føyes til i en tilpasningsbar rapport som kan eksporteres i PDF-format.

DAT versjon 6.1.0 for PVA-600+/1000/1500