Norsk

Fluke 810 vibrasjonstester – programvare og fastvare

Programvareoppdatering

Viewer v.3.6.0

Nyheter

 • lagt til kompatibilitet med Windows 10
 • ny versjon av MS SQL Server
 • maskinoppsett sortert alfabetisk etter maskinnavn (tidligere kun sortering etter alvorsgrad)
 • lengre maskinnavn: nå støtte for 40 tegn (tidligere begrenset til 15 tegn)
 • oppdatert synkroniseringsfunksjon for å kunne endre maskinoppsett med Viewer på PC samt synkronisering med Fluke 810

VIKTIG MERKNAD: Sørg for å ta sikkerhetskopi av dataene dine før installering. Les følgende instruksjoner før installering hvis du har en tidligere versjon av Viewer installert.

A. Oppgradering av Viewer fra versjon 1.0.8 eller nyere

 1. Åpne Viewer-programmet.
 2. Klikk på «Preferences»-menyen (preferanser) øverst.
 3. Velg «Create Backup» (opprett sikkerhetskopi) i menyen til venstre.
 4. Klikk på «Browse»-tasten (bla gjennom) for å velge plassering for sikkerhetskopifilen, og klikk deretter på «Create Backup»-tasten (opprett sikkerhetskopi). Velg en annen plassering enn der programmet er installert. Mappen «My Documents» (mine dokumenter) passer fint til dette.
 5. Når sikkerhetskopien er opprettet, avinstallerer du nåværende versjon av Viewer-programmet. Dette gjøres ved å åpne «Add or remove programs» (legg til eller fjern programmer) i «Settings» (innstillinger), der du søker etter Viewer-programmet i listen, velger det og velger å avinstallere. Gå frem på samme måte for alle elementer relatert til Microsoft SQL Server 2005 Express.
 6. Installer den nye versjonen av Viewer ved å dobbeltklikke på ZIP-filen du lastet ned tidligere fra koblingen ovenfor, og gå gjennom instruksjonene.

Når installeringen er fullført, gjenoppretter du sikkerhetskopien ved å følge trinnene nedenfor:

 1. Åpne Viewer-programmet.
 2. Klikk på «Preferences»-menyen (prefereanser) øverst.
 3. Velg «Restore Backup» (gjenopprett sikkerhetskopi) fra menyen til venstre.
 4. Klikk på «Browse»-tasten (bla gjennom) for å velge plasseringen til sikkerhetskopifilen du opprettet før installeringen, og klikk deretter på «Restore Backup»-tasten (gjenopprett sikkerhetskopi).

B. Oppgradering av versjoner av Viewer eldre enn 1.0.8

Hvis du oppgraderer fra versjoner av Viewer eldre enn 1.0.8, vil oppgraderingen slette alt maskinoppsett og diagnostikkhistorikk fra PC-en.

Gjenoppretting av slettede data i Viewer-programmet:

 1. Dersom det fremdeles finnes data på testeren Fluke 810, importerer du dem tilbake til Viewer-programmet med Transfer-funksjonen.
 2. Hvis dataene kun finnes i Viewer-programmet, må du arkivere dataene FØR OPPGRADERING med å generere PDF-rapporter for hvert maskinoppsett ved hjelp av Viewer-programmets rapportfunksjon. Merk: Datafangst fra før Viewer v1.5, kan ikke gjenopprettes i testeren.

Viewer v2.0 eller nyere er kompatibel med 32- og 64-biters utgaver av operativsystemene Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 10.


Fastvareoppdatering

Fastvare for Fluke 810 vibrasjonstester v3.5 (.CAB)

Instruksjoner for oppgradering av fastvare (.pdf)

versjon

dato

beskrivelse

3.518.09.2018
 • lagt til kompatibilitet med Windows 10
 • ny versjon av MS SQL Server
 • maskinoppsett sortert alfabetisk etter maskinnavn (ikke bare alvorsgrad)
 • lengre maskinnavn: støtter nå 40 tegn (ikke bare 15)
 • oppdatert synkroniseringsfunksjon – endring av maskinoppsett med Viewer på PC samt synkronisering med Fluke 810
3.011.05.2015
 • lagt til avlesninger av total vibrasjon for rask vurdering av maskinens generelle tilstand, i tillegg til hver av de individuelle maskinfeilene
 • forbedrede data inkludert detaljerte diagnoserapporter og spektraldiagram for enklere bekreftelse av datakvalitet og reduksjon av underliggende årsaker til feil
 • større fleksibilitet mht.maskinhastighet: testing av flere utstyrsenheter, inkludert beltemotorer, girkasser og koniske tannhjul
 • tillegg av enkle, intuitive illustrasjoner av hver maskinrekke for rask datafangst: mulighet for identifisering av lagerplasseringer og samtidige målinger i felten
 • mindre feilrettinger