Fluke 1730 trefase energilogger

Fluke Energy Analyze Plus v3.4.1 (.exe)
Fluke Energy Analyze Plus programvare for nedlasting, analyse og rapporter. Brukes med Fluke 1730, 1736 og 1738 (kompatibel med Windows 7, 8 og 10).

Fluke Energy Analyze Plus v3.4.1 Release Notes (.pdf)
Fluke Energy Analyze Plus programvare for nedlasting, analyse og rapporter. Brukes med Fluke 1730, 1736 og 1738 (kompatibel med Windows 7, 8 og 10).

Fastvarefil for Fluke 1730 V1.3 (.bin)
Når du skal laste opp direkte til Fluke 1730 fra USB, oppretter du en mappe med navnet "Fluke1730" på USB-pinnen og kopierer fastvarefilen dit. Koble USB-pinnen til instrumentet. Hvis fastvaren er av en nyere versjon enn den på instrumentet, starter den automatiske oppdateringsprosessen.