Norsk

Fluke 1732, 1734, 1736 og 1738 effektlogger

Fluke Energy Analyze Plus
Fluke Energy Analyze Plus brukerprogram for nedlasting, analyse og rapportering, for Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742 1742, 1746 og 1748

Fluke 173x fastvarefil v2.4.1 (.bin)
Oppdateringsprosedyren avhenger av hvilken fastvareversjon som for øyeblikket er installert på instrumentet.

  1. Før oppdatering av instrumenter med fastvareversjon 2.0: Lagre den binære fastvarefilen i en katalog kalt «Fluke173x».
  2. Før oppdatering av 1736-instrumenter med en tidligere versjon av fastvaren enn 2.0: Lagre den binære fastvarefilen i en katalog kalt «Fluke1736». I den mappen gir du den binære filen den nye navnet «1736_firmware_2.2.bin».

Minnepinnen må være FAT32-formatert, og den ovennevnte katalogen må være plassert på rotnivå. Mer informasjon finnes i fastvarens produktmerknader. Merk: Bare reformater nye USB-stasjoner. Fluke USB-stasjoner som følger med produktet er allerede FAT32-formatert. Reformatering av stasjonen vil slette alle eksisterende data fra registreringsøkter.

Sett inn minnepinnen i instrumentet. Hvis fastvaren er av en nyere versjon enn den på instrumentet, starter oppdateringsprosessen automatisk. Sist oppdatert 11/2017

Produktinformasjon for for versjon 2.4.1 av Fluke 173x-fastvare (.pdf)
Komplett informasjon om nye egenskaper og forbdringer – det er viktig å lese disse merknadene. Sist oppdatert 11/2017.

Tilgjengelige lisenser*:

  • kostnadsfri lisens for å implementere oppkobling til wi-fi-infrastruktur (ved registrering) – gjelder Fluke 1732, 1734, 1736 og 1738
  • oppgradering fra Fluke 1736 til 1738
  • IEEE519 rapporteringslisens – gjelder Fluke 1736 og 1738

*Ta kontakt med nærmeste Fluke-forhandler for å få mer informasjon.

Fastvareversjon 2.1 er minstekravet for installaering av disse lisensene.

Excel regneark for Fluke 173X-, 174X- og 3540FC-kalibrering (.xlsm)
Excel-arbeidsboken Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm kommuniserer med loggeren ved hjelp av eksterne kommandoer via USB-portene. Oppdatert 07/2021.