Fluke 1732, 1734, 1736 og 1738 effektlogger

Fluke Energy Analyze Plus v3.3 (.exe)
Fluke Energy Analyze Plus-programvare for nedlasting, analyse og rapportering. Brukt med Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738; og Fluke 1742, 1746 og 1748. (kompatibel med Windows 7, 8 og 10).
(06/2018)

Fluke Energy Analyze Plus v3.3 versjonsmerknader (.pdf)
Fluke Energy Analyze Plus-programvare for nedlasting, analyse og rapportering. Brukt med Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738; og Fluke 1742, 1746 og 1748. (kompatibel med Windows 7, 8 og 10).
(06/2018)

Fluke 173x v2.1 fastvarefil (.bin)
Oppdateringsprosedyren avhenger av fastvarerevisjonen som for øyeblikket er installert på instrumentet.

  1. For å oppdatere instrumenter som kjører fastvareversjon 2.0, lagre den binære filen fastvarefilen til en katalog "Fluke173x".
  2. For å oppdatere 1736-instrumenter som kjører fastvare som er tidligere enn revisjon 2.0, lagre den binære filen fastvarefilen til en katalog "Fluke1736". I den mappen gir du den binære filen navnet "1736_firmware_2.1.bin".

USB-pinnen må være i FAT32-format, og den ovennevnte katalogen må være plassert på rotnivå. Se i versjonsmerknadene for fastvare for detaljert informasjon. Merk: Bare reformater nye USB-stasjoner. Fluke USB-stasjoner som følger med produktet er allerede formatert til FAT32. Reformatering av stasjonen vil slette alle eksisterende data fra registreringsøktene.

Koble USB-pinnen til instrumentet. Hvis fastvaren er av en nyere versjon enn den på instrumentet, starter den automatiske oppdateringsprosessen. Sist oppdatert (01/2017)

Tilgjengelige lisenser*:

  • Kostnadsfri lisens for å implementere tilkobling til wi-fi-infrastruktur (ved registrering) – gjelder for Fluke 1732, 1734, 1736 og 1738
  • oppgradering fra Fluke 1736 til 1738
  • IEEE519 rapporteringslisens – gjelder for Fluke 1736 og 1738

*Ta kontakt med nærmeste Fluke-forhandler for å få mer informasjon. 
Fastvaren v2.1 er minstekravet for installasjon av disse lisensene.

Formatere en USB-stasjon til FAT32

Velg din USB enhet under "enheter og drivere" på datamaskinen din. Høyreklikk på musen og velg 'Format' - ADVARSEL: Formatering av stasjonen vil slette alle eksisterende data fra registreringsøktene. Velg FAT32 fra menyen "Filsystem". Velg start

Fluke 173x v2.1 versjonsinformasjon for fastvare (.pdf)
Komplett informasjon om nye funksjoner og forbdringer – det er viktig å lese disse merknadene.
(11/2017)

Excel-regnearket for Fluke 173X, 174X og 3540FC-kalibrering (.xlsm)
Excel-regnearket, Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm kommuniserer med loggeren med kommandoer gjennom USB-portene.
(03/2018)