Norsk

For 2- og 4-kanals Fluke-instrumenter i 190 II-serien

Fastvareutgivelse V11.44 
Fastvareutgivelse V11.44 – viktig

 • forbedret håndtering av utløserforsinkelse for raskest mulig taktgiverinnstillinger (skopmodus)
 • produksjonsrelatert forbedring

Fastvareutgivelse V11.43

 • Fikset problem der noen enheter kan vise ustabil atferd for noen kanaler, feil basisnivå og/eller noen ganger feil kurveamplitude. Dette gjelder bare noen enheter som har 2516 på slutten av underversjonsinformasjonen, som er synlig ved valg av brukertasten, F3=Version&Cal.
 • Utbedret problem med reproduksjon av kanalinnstilling, så nå kopieres også automatisk/manuelt valg av område. Reproduksjon av en kanal velges ved å trykke på og holde inne kanaltasten samt trykke på en annen kanaltast.
 • Fikset CellSpacing-problem som kan føre til at indikasjon av kanaljording til venstre i displayet, forsvinner når kurven beveges til bunnen av skjermen.

Fastvareversjon V11.42

Fastvareversjon V11.42 har utbedret følgende problem:

 • Produksjonsrelaterte forbedringer skal legge til rette for ny komponent

Fastvareversjon V11.41

Fastvareversjon V11.41 har fikset følgende problem:

 • forbedret hastighet for innhenting av informasjon for avspilling og bestått / ikke bestått-testing
 • fikset problemer med bestått / ikke bestått-testing og avspilling
 • fikset problemer med spektrum-displayet
 • fikset problem med BWL-indikasjon i modus for måleinstrument
 • fikset problem med avrunding av frekvensresultater

Fastvareversjon V11.40

Oppdateringen til versjon V11.40 har fikset følgende problemer:

 • forbedret hastighet for innhenting av informasjon for avspilling og bestått / ikke bestått-testing
 • fikset problemer med bestått / ikke bestått-testing og avspilling
 • fikset problemer med spektrum-displayet
 • fikset problem med avrunding av frekvensresultater
 • fikset problem med BWL-indikasjon i modus for måleinstrument

Fastvareversjon V11.30

For 2- og 4-kanals ScopeMeter testverktøy i 190 II-serien med fastvareversjon V09.00 og nyere. Oppdateringen til versjon V11.30 har fikset følgende problemer (kobling til nedlasting av V11.30-fil):

 • fikset potensielt oppstartsproblem relatert til ingen spor på skjermen, eller på den 4-kanals versjonen: ingen tilgjengelige C&D-kanaler (*)
 • fikset problemer ved lagring og avlesning av ScopeRecord- og TrendPlot-data som .CSV til USB
 • fikset problem når ScopeMeter ble slått av i TrendPlot-modus med markører på (*)

  Før utgivelsen av V11.30 kunne dette problemet løses ved å følge følgende trinn:

  • Slå av ScopeMeter testverktøyet.
  • Koble fra strømforsyningen.

  Vent i fem minutter før du fortsetter med følgende trinn:

  • Koble til strømforsyningen.
  • Slå på ScopeMeter testverktøyet.
  • Sett inn batteripakken (batteriet vil lades opp).

Fastvareversjon V11.20

For 2- og 4-kanals ScopeMeter testverktøy i 190 II-serien med fastvareversjon V09.00 og nyere. Oppdateringen til versjon V11.40 har fikset følgende problemer:

 • manglende mulighet til å åpne lagrede kurver fra V10.0 eller nyere
 • problem med .BMP-format ved kopiering av bilder fra INT til USB
 • låsing av instrument når data kopieres fra USB-pinne og ingen pinne er til stede

Fastvareversjon V11.10

For de 2- og 4-kanals ScopeMeter testverktøyene i 190 II-serien med versjon V09.00, V10.4X eller V11.0. Oppdateringen til versjon V11.10 tar for seg fiksing av feil og muligheten til å lagre kurver fra ScopeMeter® testverktøyet på en USB-pinne som en CSV-fil, som deretter kan åpnes med FlukeView eller et regnearkprogram.

Fastvareversjon V11.10

4-kanals Fluke-instrument i 190 II-serien med V10.40-fastvare – sikkerhetsvarsel og tilbakekalling

4-kanals ScopeMeter testverktøy i 190 II-serien med versjon V10.40-fastvare har et problem med feil visning av desimaltegn ved måleravlesning og krever en fastvareoppdatering til V10.41 eller nyere for å unngå mulig sikkerhetsrisiko for brukeren.