Czech

Průvodce výběrem produktu: Kvalita elektrické energie

OdstranitOdstranit
Fluke 1760TR Basic Three-Phase Power Quality Recorder
Fluke 1760 Basic Three-Phase Power Quality Recorder
Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760TR BasicTřífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760
Zachycení přechodných jevů < 1 MHz  
Zachycení přechodných jevů > 1 MHz  
Flicker (mihotání světel)   
Analýza EN50160   
Signály v rozvodné síti   
Součásti sledu fází   
Shoda s IEC61000-4-30Třída ATřída A 
Nesymetrie   
Meziharmonické   
Jednofázový   
Třífázový   
Napětí RMS   
Proud RMSVyžaduje sadu sondVyžaduje sadu sond 
Proud v neutrálním vodiči   
Diferenciální vstupy   
Ethernet, WiFi nebo USBEthernetEthernet 
< 1 600   
1 600 A až 3 000 A   
> 3 000 A (volitelně)   
Displej k zobrazení naměřených hodnot v reálném časePřes počítačPřes počítač 
Kompaktní velikost k použití uvnitř panelů   
Pouze displej stavu   
Nastavení z notebooku   
Externí paměť (CF, SD nebo USB paměť)   
Dlouhodobý záznam dat RMS   
Záznam křivky   
Obytné/komerční objekty   
Průmysl   
Vnitřní rozvodna   
Vestavěný zdroj UPS   
Celkové harmonické zkreslení   
Výkon a energie   
Fázorový diagram   
Náběhový proud (spouštěný)   
Napěťové harmonické   
Proudové harmonické   
Meziharmonické   
Faktor K