Czech

Průvodce výběrem produktu: Kvalita elektrické energie

OdstranitOdstranit
Fluke 1760TR Basic Three-Phase Power Quality Recorder
Fluke 1750/B Three-Phase Basic Power Quality Recorder
Již se nevyrábí
Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760TR BasicFluke 1750/B Three-Phase Basic Power Quality Recorder
Zachycení přechodných jevů < 1 MHz   
Zachycení přechodných jevů > 1 MHz   
Flicker (mihotání světel)   
Analýza EN50160   
Signály v rozvodné síti  
Součásti sledu fází  
Shoda s IEC61000-4-30Třída ATřída B 
Automatické spouštění přechodných jevů  
Nesymetrie   
Meziharmonické   
Jednofázový   
Třífázový   
Napětí RMS   
Proud RMSVyžaduje sadu sondVyžaduje sadu sond 
Proud v neutrálním vodiči   
Diferenciální vstupy  
Proudové vstupy (5 vstupů)  
Ethernet, WiFi nebo USBEthernetEthernet 
< 1 600   
1 600 A až 3 000 A   
> 3 000 A (volitelně)   
Displej k zobrazení naměřených hodnot v reálném časePřes počítačPřes PC/tablet 
Kompaktní velikost k použití uvnitř panelů   
Pouze displej stavu   
Nastavení z notebooku   
Externí paměť (CF, SD nebo USB paměť)   
Nastavení z tabletu  
Dlouhodobý záznam dat RMS   
Záznam křivky   
Snímky s časovým údajem  
Obytné/komerční objekty   
Průmysl   
Vnitřní rozvodna   
Vestavěný zdroj UPS   
Celkové harmonické zkreslení   
Výkon a energie   
Fázorový diagram   
Náběhový proud (spouštěný)  
Napěťové harmonické   
Proudové harmonické   
Meziharmonické   
Faktor K