Czech

Průvodce výběrem produktu: Kvalita elektrické energie

OdstranitOdstranit
Fluke 1760TR Basic Three-Phase Power Quality Recorder
Fluke 1777 Power Quality Analyzer
Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760TR BasicTřífázové analyzátory kvality elektrické energie Fluke řady 1770
Zachycení přechodných jevů < 1 MHz   
Zachycení přechodných jevů > 1 MHz   
Flicker (mihotání světel)   
Analýza EN50160   
Signály v rozvodné síti   
Součásti sledu fází   
Shoda s IEC61000-4-30Třída ATřída A 
Automatické spouštění přechodných jevů  
Analýza IEEE519  
Nesymetrie   
Meziharmonické   
Účinnost měniče energie  
Jednofázový   
Třífázový   
Napětí RMS   
Proud RMSVyžaduje sadu sond  
Proud v neutrálním vodiči   
Diferenciální vstupy  
Proud DC  
Ethernet, WiFi nebo USBEthernetEthernet/WiFi/USB 
< 1 600   
1 600 A až 3 000 A  
> 3 000 A (volitelně)   
Displej k zobrazení naměřených hodnot v reálném časePřes počítač  
Kompaktní velikost k použití uvnitř panelů   
Pouze displej stavu  
Nastavení z notebooku   
Externí paměť (CF, SD nebo USB paměť)   
Nastavení z tabletu  
Nastavení přístroje  
Dlouhodobý záznam dat RMS   
Záznam křivky   
Snímky obrazovky  
Obytné/komerční objekty   
Průmysl   
Vnitřní rozvodna   
Vestavěný zdroj UPS  
Napájeno z baterií  
Napájení z měřicího vedení  
Celkové harmonické zkreslení   
Výkon a energie   
Fázorový diagram   
Náběhový proud (spouštěný)   
Napěťové harmonické   
Proudové harmonické   
Meziharmonické  
Faktor K   
Základní zobrazení křivky  
Funkce rychlého osciloskopu  
Harmonické výkonu