Czech

Průvodce výběrem produktu: Kvalita elektrické energie

OdstranitOdstranit
Fluke 1760TR Basic Three-Phase Power Quality Recorder
Fluke 1732 and 1734 Three-Phase Electrical Energy Loggers -1
Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760TR BasicTřífázové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734
Zachycení přechodných jevů < 1 MHz  
Zachycení přechodných jevů > 1 MHz  
Flicker (mihotání světel)  
Analýza EN50160  
Signály v rozvodné síti  
Součásti sledu fází  
Shoda s IEC61000-4-30Třída ATřída B 
Nesymetrie  
Meziharmonické  
Jednofázový   
Třífázový   
Napětí RMS   
Proud RMSVyžaduje sadu sond  
Proud v neutrálním vodiči  
Diferenciální vstupy  
Ethernet, WiFi nebo USBEthernetWiFi/USB 
< 1 600   
1 600 A až 3 000 A  
> 3 000 A (volitelně)   
Displej k zobrazení naměřených hodnot v reálném časePřes počítač  
Kompaktní velikost k použití uvnitř panelů   
Pouze displej stavu  
Nastavení z notebooku  
Externí paměť (CF, SD nebo USB paměť)   
Nastavení z tabletu  
Nastavení přístroje  
Dlouhodobý záznam dat RMS   
Záznam křivky  
Snímky obrazovky  
Obytné/komerční objekty   
Průmysl   
Vnitřní rozvodna   
Vestavěný zdroj UPS  
Napájeno z baterií  
Napájení z měřicího vedení  
Celkové harmonické zkreslení   
Výkon a energie   
Fázorový diagram   
Náběhový proud (spouštěný)  
Napěťové harmonické  
Proudové harmonické  
Meziharmonické  
Faktor K  
Funkce rychlého osciloskopu