Pokročilý záznamník výkonu Fluke 1738

 • Pokročilý Záznamník Výkonu Fluke 1738 | Fluke
 • Pokročilý Záznamník Výkonu Fluke 1738 | Fluke
 • Pokročilý Záznamník Výkonu Fluke 1738 | Fluke
 • Pokročilý Záznamník Výkonu Fluke 1738 | Fluke

Klíčové vlastnosti

Základní měření:Automaticky zaznamenávejte a protokolujte napětí, proud, výkon, harmonické frekvence a související hodnoty kvality elektrického proudu.

Kompatibilní se systémem Fluke Connect®*: Zobrazte si data na místě, kde se zrovna nacházíte, prostřednictvím mobilní aplikace nebo počítačového softwaru Fluke Connect  nebo prostřednictvím infrastruktury WiFi v objektu.

Pohodlné napájení přístroje:Napájejte zařízení přímo z měřeného obvodu.

Nejvyšší bezpečnostní kategorie v dané oblasti průmyslu: 600 V CAT IV/1000 V CAT III pro měření na vstupní přípojce a od dodavatele ke spotřebiteli.

Měření všech tří fází a středního vodiče: Pomocí dodaných 4 ohebných proudových sond.

Komplexní záznam: V přístrojích může být uloženo více než 20 samostatných relací protokolu. Všechny měřené hodnoty jsou automaticky uloženy do paměti přístroje, takže nikdy nepřijdete o zjištěné trendy. Hodnoty lze kontrolovat během záznamu i před stahováním pro účely analýzy v reálném čase.

Záznam poklesů, překmitů a náběhového proudu: Zachyťte křivku dějů a profil RMS ve vysokém rozlišení spolu s datem, časovým razítkem a závažností pro snazší identifikaci hlavních příčin problémů s kvalitou elektrické energie.

Celkový stav kvality elektrické energie: Vytváří souhrnný přehled nejdůležitějších parametrů o kvalitě elektrické energie, díky němuž si rychle uděláte obrázek o stavu celé elektrické soustavy a můžete se rozhodnout, zda je potřeba provést podrobnější analýzu.

Dotyková obrazovka s jasnými barvami: Provádějte provozní analýzy a kontroly dat pohodlně, na plně grafickém displeji.

Optimalizované uživatelské rozhraní: Pořizujte vždy jen správná data pomocí rychlého, grafického nastavení s nápovědou a omezte vliv chyb připojení pomocí inteligentní funkce ověření.

Kompletní „provozní“ nastavení pomocí předního panelu nebo aplikace Fluke Connect: Odpadá nutnost návratu do dílny za účelem stahování dat a nastavení nebo používání počítače u rozvaděče.

Plně integrovaný záznam: Připojte další zařízení s podporou Fluke Connect k záznamníku Fluke 1738 a současně zaznamenávejte dva další parametry měření. Je možné zaznamenávat prakticky jakýkoli parametr dostupný prostřednictvím bezdrátového digitálního multimetru s podporou Fluke Connect.*

Aplikační software Energy Analyze Plus: Stahujte a analyzujte všechny podrobnosti o spotřebě energie a kvalitě elektrické energie pomocí automatického protokolování.

Přehled výrobků: Pokročilý záznamník výkonu Fluke 1738

Komplexní rozbory výkonu a kvality elektrické energie – získejte data, která potřebujete k přijímání důležitých rozhodnutí v reálném čase.

Pokročilý třífázový záznamník výkonu Fluke 1738 jsou kompatibilní s mobilní aplikací a počítačovým softwarem Fluke Connect®. Umožní vám získat data, která potřebujete k přijímání důležitých rozhodnutí o kvalitě a spotřebě elektrické energie v reálném čase. Podobně jako záznamník výkonu Fluke 1736 umí pokročilý záznamník výkonu 1738 automaticky zaznamenat a uložit přes 500 parametrů kvality elektrické energie, ale navíc umožňuje řešit složitější problémy s výkonem a kvalitou elektrické energie. Provádějte pokročilou analýzu pomocí funkce celkového stavu kvality elektrické energie (EN50160), díky níž získáte rychlý přehled o stavu celé elektrické soustavy. Funkce celkového stavu kvality elektrické energie je založena na podrobných údajích o kvalitě elektrické energie, včetně záznamu zobrazitelné křivky dějů. Máte tak k dispozici dostatek údajů k optimalizaci spolehlivost systému a zajištění úspor.

Optimalizované uživatelské rozhraní, ohebné proudové sondy a inteligentní funkce ověření naměřených hodnot, které uživatelům umožňují omezit chyby měření díky digitálnímu ověřování a opravám častých chyb připojení, to vše usnadňuje nastavení v dosud nevídané míře a snižuje nejistotu měření. Přistupujte vzdáleně k údajům a sdílejte je se svým týmem prostřednictvím aplikace Fluke Connect® nebo prostřednictvím infrastruktury WiFi v objektu, díky níž můžete pracovat v bezpečné vzdálenosti, přijímat důležitá rozhodnutí v reálném čase, snížit náklady na ochranné pomůcky a omezit nutnost návštěv pracoviště a kontrol na místě. Můžete také snadno a rychle vytvářet tabulky a grafy měření usnadňující identifikaci problémů a vytvářet podrobné zprávy pomocí dodávaného softwarového balíčku Fluke Energy Analyze Plus. Volitelně můžete vytvářet zprávy dle normy IEEE519, které vám umožní získat přehled o úrovních harmonických frekvencí, zkreslení napětí a proudu a zátěžovém proudu (vyžadována licence).

Fluke 1738 je ideální měřicí přístroj k provádění rozborů elektrické energie a pokročilejšímu protokolování kvality elektrické energie.

Technické údaje: Pokročilý záznamník výkonu Fluke 1738

Specifikace
Přesnost
ParametrRozsahRozlišeníSkutečná přesnost za referenčních podmínek (% odečtu + % plného rozsahu)
Napětí1000 V0,1 V± (0,2 % + 0,01 %)
Proud: přímý vstupi17xx-flex 1500 12"150 A0,1 A± (1% + 0,02%)
1500 A1 A
i17xx-flex 3000 24"300 A1 A± (1% + 0,03%)
3000 A10 A
i17xx-flex 6000 36"600 A1 A± (1,5% + 0,03%)
6000 A10 A
Svorka i40s-EL4 A1 mA± (0,7% + 0,02%)
40 A10 mA
Frekvence42,5 Hz až 69 Hz0,01 Hz± (0,1 %)
Vstup AUX±10 V ss.0,1 mV± (0,2 % + 0,02%)
Min./max. napětí1000 V0,1 V± (1% + 0,1%)
Min./max. proudDefinováno příslušenstvímDefinováno příslušenstvím± (5% + 0,2%)
THD (celkové harmonické zkreslení) napětí1000%0.10%± 0,5
THD (celkové harmonické zkreslení) proudu1000%0.10%± 0,5
Napěťová harmonická druhá až padesátá1000 V0,1 V≥ 10 V: ± 5 % z hodnoty
< 10 V: ± 0,5V
Proudová harmonická druhá až padesátáDefinováno příslušenstvímDefinováno příslušenstvím≥ 3% proudového rozsahu: ± 5 % z hodnoty
< 3% proudového rozsahu: ± 0,15% z hodnoty
Nesymetrie100%0.1%± 0,2
Skutečná nejistota ± (% odečtu + % rozsahu)¹
ParametrVlivyiFlex1500-12iFlex3000-24iFlex6000-36i40S-EL
150 A / 1500 A300 A / 3000 A600 A / 6000 A4 A / 40 A
Činný výkon PPF ≥ 0,991,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Činná energie Ea
Zdánlivý výkon S0 ≤ PF ≤ 11,2% + 0,005%1,2% + 0,0075%1,7% + 0,0075%1,2% + 0,005%
Zdánlivá energie Eap
Jalový výkon Q0 ≤ PF ≤ 12,5% naměřeného zdánlivého výkonu
Jalová energie Er
Účiník PF-± 0,025
Činitel fázového posuvu
DBF/cosϕ
Přídavná nejistota v % rozsahu¹V P-N>250 V0.02%0.02%0.02%0.02%
¹Rozsah = 1 000 V × Irozsah
Referenční podmínky:
 • Prostředí: 23 °C ±5 °C, přístroj pracuje po dobu alespoň 30 minut, bez externího elektrického/magnetického pole, RH <65%
 • Vstupní podmínky: CosΦ/PF=1, sinusový průběh f = 50/60 Hz, napájení 120 V/230 V ±10%.
 • Proudové a výkonové specifikace: Vstupní napětí 1 fáze: 120 V/230 V nebo 3 fáze hvězda/trojúhelník: 230 V/400 V Vstupní proud: I > 10 % rozsahu
 • Primární vodič kleští nebo Rogowského cívky ve střední poloze
 • Teplotní koeficient: Připočtěte 0,1 × zadaná přesnost pro každý stupeň Celsia nad 28  C či pod 18  C

Elektrické specifikace
Napájení
Napěťový rozsah100 V až 500 V s použitím vstupu s bezpečnostním kolíkem při napájení z měřeného obvodu
100 V až 240 V s použitím standardního napájecího kabelu (IEC 60320 C7)
Spotřeba energieMaximálně 50 VA (max. 15 VA při použití vstupu IEC 60320)
Účinnost≥ 68,2% (v souladu s předpisy o energetické účinnosti)
Maximální spotřeba bez zátěže< 0,3 W pouze při napájení s použitím vstupu IEC 60320
Síťová frekvence50/60 Hz ± 15 %
BaterieLi-ion 3,7 V, 9,25 Wh, s možností výměny uživatelem
Provozní doba na bateriiČtyři hodiny ve standardním provozním režimu, až 5,5 hodiny v režimu úspory energie
Doba nabíjení< 6 hodin
Získávání dat
Rozlišení16bitové synchronní vzorkování
Vzorkovací frekvence10,24 kHz při 50/60 Hz, synchronizováno s frekvencí elektrické sítě
Frekvence vstupního signálu50/60 Hz (42,5 až 69 Hz)
Typy obvodů1-φ, 1-φ IT, rozdělená fáze, 3-φ trojúhelník, 3-φ hvězda, 3-φ hvězda IT, 3-φ hvězda symetrická, 3-φ Aron/Blondel (2prvkový trojúhelník), 3-φ trojúhelník, otevřené rameno, Pouze proudy (zátěžové studie)
Ukládání datInterní flash paměť (bez možnosti výměny uživatelem)
Velikost pamětiTypicky 10 relací záznamu dat za 8 týdnů s 1minutovými intervaly a 500 událostmi¹
¹Počet možných relací záznamu dat a doba záznamu dat závisí na požadavcích uživatele.
Základní interval
Měřené parametryNapětí, proud, aux, frekvence, THD V, THD A, výkon, účiník, základní výkon, DPF, energie
Průměrovací intervalVolitelný uživatelem: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
Doba průměrování pro hodnoty min./max.Napětí, proud: Celý cyklus RMS aktualizovaný vždy v půlce cyklu (URMS1/2 podle IEC61000-4-30 Aux, výkon:
Interval odběru (režim elektroměru)
Měřené parametryEnergie (Wh, varh, VAh), PF, maximální odběr, energetická ztráta
IntervalVolitelné uživatelem: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, vypnuto
Měření kvality elektrické energie
Měřený parametrNapětí, frekvence, nesymetrie, harmonická frekvence napětí, THD V, proud, harmonická frekvence, THD A, TDD
Průměrovací interval10 min.
Jednotlivé harmonickéDruhá až padesátá harmonická
Celkové harmonické zkresleníPočítáno na základě 50 harmonických frekvencí
UdálostiNapětí: poklesy, překmity, přerušení, proud: náběhový proud
Spouštěné záznamyCelý cyklus RMS aktualizovaný vždy v půlce cyklu napětí a proudu (URMS 1/2 podle IEC61000-4-30)
Křivka napětí a proudu (%)
Shoda s normami
HarmonickéIEC 61000-4-7: Třída 1
IEEE 519 (krátkodobé harmonické)
Kvalita elektrické energieIEC 61000-4-30 Třída S, IEC62586-1 (zařízení PQI-S)
NapájeníIEEE 1459
Požadavky na kvality elektricé energieEN50160 (pro měřené parametry)
Rozhraní
USB-APřenos souborů prostřednictvím paměťového zařízení USB, aktualizace firmwaru
Max. proud: 120 mA
WiFiPřenos souborů a vzdálené řízení prostřednictvím přímého připojení nebo infrastruktury WiFi
BluetoothNačtení pomocných dat měření z modulů řady Fluke Connect® 3000 (vyžaduje 1738 nebo upgrade jednotky 1736)
USB-miniStahování dat zařízení do PC
Napěťové vstupy
Počet vstupů4 (3 fáze + střední volič)
Maximální vstupní napětí1000 V rms, CF 1,7
Vstupní impedance10 MΩ
Šířka pásma (-3 dB)42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsah1 : 1 a proměnný
Kategorie měření1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Proudové vstupy
Počet vstupů4, režim volen automaticky podle připojeného snímače
Vstupní napětíVstup proudových kleští: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2.8
Vstup  Rogowského cívky150 mVrms/15 mVrms při 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms při 60 Hz; CF 4; ; vše při jmenovitém rozsahu sondy
Rozsah1 A až 150 A/10 A až 1 500 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex1500, 12"
3 A až 300 A/30 A až 3 000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex3000, 24"
6 A až 600 A/60 A až 6 000 A s tenkou ohebnou proudovou sondou i17XX-flex6000, 36"
40 mA až 4 A/0,4 A až 40 A s kleštěmi i40s-EL 40 A
Šířka pásma (-3 dB)42,5 Hz až 3,5 kHz
Rozsah1 : 1 a proměnný
Pomocné vstupy
Počet vstupů2
Vstupní rozsah0 až ±10 V ss, 1 odečet/s
Měřítko (k dispozici 2014)Formát: mx + b (zesílení a offset) uživatelsky konfigurovatelné
Zobrazované jednotky (k dispozici 2014)Uživatelsky konfigurovatelné (7 znaků, například °C, psi n nebo m/s)
Bezdrátové připojení
Počet vstupů2
Podporované modulyŘada Fluke Connect® 3000
Získávání dat1 odečet/s
Specifikace prostředí
Provozní teplota–10 °C až +50 °C (14 °F až 122 °F)
Teplota pro skladování-20 °C až +60 °C (-4 °F až 140 °F), s baterií: -20 °C až +50 °C (-4 °F až 122 °F)
Provozní vlhkost10 °C až 30 °C max. 95% rel. vlhkosti
30 °C až 40 °C max. 75% rel. vlhkosti
40 °C až 50 °C max. 45% rel. vlhkosti
Pracovní nadmořská výška2000 m (do 4000 m odlehčit na 1000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV)
Nadmořská výška pro skladování12 000m
PouzdroIP50 v souladu s normou EN60529
VibraceMIL-T-28800E, typ 3, třída III, styl B
BezpečnostIEC 61010-1
IEC vstupní napětí sítě: Kategorie přepětí II, stupeň znečištění 2
Napěťové vstupy: kategorie přepětí IV, stupeň znečištění 2
IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V
Elektromagnetická kompatibilitaEN 61326-1: Průmyslová CISPR 11: skupina 1, třída A
Korea (KCC): Zařízení třídy A (průmyslové vysílací a komunikační zařízení)
USA (FCC): 47 CFR 15, oddíl B. Tento produkt je považován za výjimku ve smyslu odstavce 15.103.
Teplotní koeficient0,1 x specifikace přesnosti/°C
Obecné specifikace
Barevný LCD displej4,3" TFT s aktivní maticí, 480 pixelů x 272 pixelů, odporový dotykový panel
ZárukaPřístroj a napájecí zdroj: Dva roky (nezahrnuje baterii)
Příslušenství: jeden rok
Interval kalibrace: dva roky
RozměryPřístroj: 19,8 cm × 16,7 cm × 5,5 cm
Napájecí zdroj: 13,0 cm × 13,0 cm × 4,5 cm
Přístroj s připojeným napájecím zdrojem: 19,8 cm × 16,7 cm × 9 cm
HmotnostPřístroj: 1,1 kg
Zdroj napájení: 400 g
Ochrana před neoprávněnou manipulacíZdířka pro zámek Kensington
Specifikace ohebné proudové sondy i17xx-flex 1500 12"
Měřicí rozsah1 až 150 A st / 10 až 1500 A st
Nedestruktivní proud100 kA (50/60 Hz)
Skutečná chyba při referenčních podmínkách*± 0,7% z hodnoty
Přesnost 173x + iFlex±(1% odečtu + 0,02% rozsahu)
Teplotní koeficient při překročení rozsahu provozních teplot0,05% odečtu/°C 0,09% odečtu/°F
Pracovní napětí1000 V CAT III, 600 V CAT IV
Délka kabelu sondy305 mm
Průměr kabelu sondy7,5 mm
Minimální poloměr ohybu38 mm
Délka výstupního kabelu2 m (6,6 stopy)
Hmotnost115 g
Kabelový materiál sondyTPR
Spojovací materiálPOM + ABS/PC
Výstupní kabelTPR/PVC
Provozní teplota−20 °C až +70 °C (−4 °F až 158 °F), teplota vodiče při testu nesmí překročit 80 °C
Teplota, mimo provoz−40 °C až +80 °C (−40 °F až 176 °F)
Relativní vlhkost, provozní15% až 85% nekondenzující
Krytí IPIEC 60529: IP50
ZárukaJeden rok
* Referenční podmínky:
 • Prostředí: 23 °C ±5 °C, bez externího elektrického/magnetického pole, RH 65%
 • Primární vodič ve střední poloze

Modely: Pokročilý záznamník výkonu Fluke 1738

FLUKE 1738/B

Přenosný záznamník výkonu, pokročilá verze (bez proudových sond)

Koupit

Portable Advanced Power Logger (excludes current probes)

Includes:

 • Fluke 1738 instrument
 • Voltage test leads set
 • Alligator clips (4x)
 • Soft case
 • Energy Analyze Plus software
 • Line cords
 • Color coding set
 • USB flash drive
FLUKE 1738/EUS

Přenosný záznamník výkonu, pokročilá verze pro EU a USA

Koupit

Portable Advanced Power Logger EU/US Version

Includes:

 • Fluke 1738 instrument
 • Voltage test leads set
 • Alligator clips (4x)
 • 12 in 1,500A flexible, current probe (4x)
 • Soft case
 • Energy Analyze Plus software
 • Wi-Fi adapter
 • Bluetooth adapter
 • Line cords
 • Color coding set
 • USB flash drive
FLUKE 1738/INTL
Fluke 1738/INTL Advanced Power Logger
Koupit

Přenosný záznamník výkonu, pokročilá mezinárodní verze

FLUKE 1738/WINTL

Přenosný záznamník výkonu, pokročilá mezinárodní verze (s doplňkovými napájecími kabely)

Koupit
Portable Advanced Logger International Version (with additional power cables)