Czech

Průvodce výběrem produktu: Kvalita elektrické energie

OdstranitOdstranit
Fluke 1738 Advanced Power Logger 1
Fluke 1732 and 1734 Three-Phase Electrical Energy Loggers -1
Záznamníky kvality třífázového napájení Fluke 1736 a 1738Třífázové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734
Třífázový   
Jednofázový   
Napětí RMS   
Proud RMS   
Proud v neutrálním vodiči  
Kompaktní velikost k použití uvnitř panelů   
Nastavení z tabletu   
Displej k zobrazení naměřených hodnot v reálném čase   
Nastavení přístroje   
Externí paměť (CF, SD nebo USB paměť)   
Základní zobrazení křivky  
Funkce rychlého osciloskopu   
Fázorový diagram   
Výkon a energie   
Celkové harmonické zkreslení   
Napěťové harmonické  
Proudové harmonické  
Náběhový proud (spouštěný)  
Průmysl   
Vnitřní rozvodna   
Obytné/komerční objekty   
< 1 600   
> 3 000 A (volitelně)   
Dlouhodobý záznam dat RMS   
Snímky obrazovky   
Záznam křivky  
Shoda s IEC61000-4-30Třída BTřída B 
Analýza IEEE519  
Napájeno z baterií   
Napájení z měřicího vedení   
Ethernet, WiFi nebo USBWiFi/USBWiFi/USB