Czech

Průvodce výběrem produktu: Kvalita elektrické energie

OdstranitOdstranit
Fluke 1738 Advanced Power Logger 1
Fluke 1760 Basic Three-Phase Power Quality Recorder
Záznamníky kvality třífázového napájení Fluke 1736 a 1738Třífázový záznamník kvality elektrické energie Fluke 1760
Třífázový   
Jednofázový   
Napětí RMS   
Proud RMS Vyžaduje sadu sond 
Proud v neutrálním vodiči   
Diferenciální vstupy  
Kompaktní velikost k použití uvnitř panelů   
Nastavení z tabletu  
Displej k zobrazení naměřených hodnot v reálném čase Přes počítač 
Nastavení přístroje  
Externí paměť (CF, SD nebo USB paměť)   
Pouze displej stavu  
Nastavení z notebooku  
Základní zobrazení křivky  
Funkce rychlého osciloskopu  
Fázorový diagram   
Výkon a energie   
Celkové harmonické zkreslení   
Napěťové harmonické   
Proudové harmonické   
Náběhový proud (spouštěný)   
Meziharmonické  
Faktor K  
Průmysl   
Vnitřní rozvodna   
Obytné/komerční objekty   
< 1 600   
> 3 000 A (volitelně)   
1 600 A až 3 000 A  
Dlouhodobý záznam dat RMS   
Snímky obrazovky  
Záznam křivky   
Shoda s IEC61000-4-30Třída BTřída A 
Analýza IEEE519  
Flicker (mihotání světel)  
Analýza EN50160  
Signály v rozvodné síti  
Součásti sledu fází  
Napájeno z baterií  
Napájení z měřicího vedení  
Vestavěný zdroj UPS  
Ethernet, WiFi nebo USBWiFi/USBEthernet 
Nesymetrie  
Meziharmonické