Czech

Průvodce výběrem produktu: Kvalita elektrické energie

OdstranitOdstranit
Fluke 1738 Advanced Power Logger 1
Fluke 1777 Power Quality Analyzer
Záznamníky kvality třífázového napájení Fluke 1736 a 1738Třífázové analyzátory kvality elektrické energie Fluke řady 1770
Třífázový   
Jednofázový   
Napětí RMS   
Proud RMS   
Proud v neutrálním vodiči   
Proud DC  
Kompaktní velikost k použití uvnitř panelů   
Nastavení z tabletu   
Displej k zobrazení naměřených hodnot v reálném čase   
Nastavení přístroje   
Externí paměť (CF, SD nebo USB paměť)   
Nastavení z notebooku  
Základní zobrazení křivky   
Funkce rychlého osciloskopu   
Fázorový diagram   
Výkon a energie   
Celkové harmonické zkreslení   
Napěťové harmonické   
Proudové harmonické   
Náběhový proud (spouštěný)   
Harmonické výkonu  
Faktor K  
Průmysl   
Vnitřní rozvodna   
Obytné/komerční objekty   
< 1 600   
> 3 000 A (volitelně)   
Dlouhodobý záznam dat RMS   
Snímky obrazovky   
Záznam křivky   
Shoda s IEC61000-4-30Třída BTřída A 
Analýza IEEE519   
Automatické spouštění přechodných jevů  
Analýza EN50160  
Flicker (mihotání světel)  
Signály v rozvodné síti  
Součásti sledu fází  
Zachycení přechodných jevů < 1 MHz  
Zachycení přechodných jevů > 1 MHz  
Napájeno z baterií   
Napájení z měřicího vedení   
Ethernet, WiFi nebo USBWiFi/USBEthernet/WiFi/USB 
Nesymetrie  
Meziharmonické  
Účinnost měniče energie