Czech

Návod k použití technologie FieldSense u klešťových přístrojů 377 FC a 378 FC

Vodiče ve stísněných prostorech. Obtížně přístupné rozvaděče. Silné vodiče. Rozumíme vašemu pracovnímu prostředí. Klešťové přístroje Fluke 377 FC a 378 FC s technologií FieldSense™ jsou prvními ručními klešťovými přístroji umožňujícími měřit napětí a proud pouze pomocí čelistí.

Klešťový přístroj Fluke 378 FC při měření ve stísněných prostorech. Klešťový přístroj Fluke 378 FC při měření ve stísněných prostorech.

Použití

Přístroje s technologií FieldSense jsou mimořádně všestranné pro řešení problémů a rutinní údržbu v průmyslových, rezidenčních a komerčních prostředích.

 Obytné budovyKomerční prostředíPrůmyslové využití
Kontrola, zda je obvod pod napětím, před zahájením práceXXX
Měření jednotlivých napětí (buď střídavých napětí pomocí technologie FieldSense nebo stejnosměrných napětí pomocí měřicích kabelů)XXX
Měření stejnosměrného proudu pomocí čelistí až do 1000 AXXX
Měření střídavého proudu až do 2500 A pomocí příslušenství iFlexXXX
Určení elektrického odporu součástky až do hodnoty 60 kΩXXX
Kontrola propojeníXXX
Měření zátěže na rozvodných odbočkách ze servisního paneluXX 
Mapování zásuvek k jističůmXX 
Měření zátěže čerpadel, motorů a kompresorůXX 
Určování napětí a proudu v systémech osvětleníXX 
Kontrola zatížení obvodu v rozvaděčích (včetně přívodních kabelů, koncových obvodů a nulových vodičů) a kontrola nenarušenosti zemnicího obvodu  X
Údržba a odstraňování závad generátoru, motoru, chladicí jednotky  X
Napájecí obvody motorů (až 1000 A)  X
Ověřování naměřené zátěže u motorů a čerpadel  X
Kontrola zátěže u transformátorů a síťového napětí  X

Proč je technologie FieldSense pro klešťové přístroje přínosem?

FieldSense je převratná a oceňovaná technologie měření napětí. Běžné klešťové přístroje pracují na principu detekce magnetického pole, ze kterého odvozují měření střídavého proudu. Technologie FieldSense umožňuje také detekci elektrického pole a současně tak poskytuje možnost měření napětí. Proto lze poprvé s klešťovými přístroji Fluke měřit pomocí jejich čelistí současně napětí i proud:

  • Možnost současného měření proudu a napětí se zobrazením obou hodnot současně
  • Bezpečnější měření napětí, aniž by bylo nutné připojovat klešťový přístroj na vodič pod napětím
  • Rychlá třífázová měření s automatickým výpočtem hodnot mezi fázemi a určením sledu fází
  • Integrovaný ukazatel kvality elektrické energie (PQ) u modelu 378 FC umožňující detekci problémů souvisejících s napájením
  • Software Fluke Connect umožňující záznam měření, bezproblémový přenos dat a vytváření protokolů

Měření napětí nebo proudu s klešťovým přístrojem využívajícím technologii FieldSense

  1. Oddělte jednotlivé fázové vodiče a nulový vodič.
  2. Připněte černý měřicí kabel k libovolnému nenatřenému zemnicímu bodu.
  3. Nasaďte čelisti okolo vodiče. Dbejte, aby byl vodič v kontaktu se žlutou částí čelistí, jak je znázorněno na obrázku.
  4. Odečtěte spolehlivě a přesně naměřené hodnoty napětí a proudu na displeji.
Dbejte, aby byl vodič v kontaktu se žlutou částí čelistí.
Klešťový přístroj Fluke 378 FC při měření v rozvaděči. Klešťový přístroj Fluke 378 FC při měření v rozvaděči.

Čelisti klešťového přístroje také usnadňují oddělení jednotlivých vodičů v panelu či rozvaděči, což může být obtížné v případech, kdy je větší množství vodičů spojeno do jednoho svazku. V mnoha případech lze měření provést jednou rukou.

Nezapomeňte, že technologii FieldSense nelze použít pro měření na výstupu pohonů s proměnnými otáčkami (VFD). Pokud potřebujete měřit výstupní napětí pohonů VFD, použijte měřicí kabely, které jsou součástí dodávky klešťového přístroje.