Czech

Jak a proč měřit náběhový proud

How and why to measure inrush current

Náběhový proud je proudový ráz nebo chvilkový výboj proudu, který do elektrického zařízení teče při zapnutí.

Představte si automobil stojící na vodorovné vozovce, zaparkovaný na neutrál s vypnutým motorem. Aby ho člověk uvedl do pohybu bez použití motoru, musí vyvinout značnou sílu, pravděpodobně rázným roztlačením se zapřenýma nohama. Jakmile se automobil rozjede, budou se jeho kola otáčet již ochotněji, s menším vynaloženým fyzickým úsilím.

Počáteční, důrazné roztlačení se zapřenýma nohama odpovídá náběhovému proudu. Následná jízda se snadným otáčením kol odpovídá ustálenému průtoku proudu, jakmile převody a rotor překonaly setrvačnou sílu a daly se do pohybu.

Při měření náběhového proudu mohou technici použít buď klešťový přístroj s pevnými čelistmi nebo flexibilní proudovou sondu. Náběhový proud lze měřit pouze s měřicími přístroji, které jsou vybaveny tlačítkem pro náběhový proud. Zde uvádíme kroky k měření náběhového proudu, v tomto případě s použitím přístroje Fluke 381 (viz obrázek výše):

  1. Při vypnutém měřeném zařízením přesuňte otočný přepínač do polohy .
  2. Vystřeďte čelisti nebo ohebnou proudovou sondu kolem fázového napájecího vodiče zařízení.
  3. Stiskněte tlačítko pro náběhový proud  na měřicím přístroji.
  4. Zapněte zařízení. Na displeji měřicího přístroje se zobrazí hodnota nárazového proudu (špička).

Proč je toto měření důležité? Novější, vysoce účinné motory odebírají více provozního proudu než jejich předchůdci. Znalost hodnoty náběhového proudu může pomoci technikům odhalit problém se spouštěním, ať už je v motoru nebo ve spouštěcím obvodu. Měření rozběhového proudu se obvykle zapisují do protokolu preventivní údržby pro budoucí použití.

Aby byla zajištěna opakovatelná měření náběhových proudů motorů, používají moderní klešťové přístroje (jako je například řada Fluke 370 nebo Fluke 381) „spouštěný“ režim, který synchronizuje měření se náběhovým proudem.

Technici měřicí přístroj „aktivují“ stisknutím tlačítka pro náběhový proud. Měřicí přístroj je pak spuštěn až náběhovým proudem. Po spuštění tato funkce měření náběhového proudu provede přibližně 400 měření během 100 milisekund a vypočítá skutečný náběhový proud.

Náběhový proud může způsobit, že se na displeji měřicího přístroje zobrazí hodnota, která je vyšší než jmenovitá hodnota jističe, ale jistič se nevypne. Proč tomu tak je?

V závislosti na typu motoru může být náběhový proud 4–10krát vyšší než normální provozní proud. Takže pokud je provozní proud motoru osm ampérů a jeho jistič má hodnotu 20 ampérů, jak je možné, že klešťový přístroj může zobrazit naměřenou hodnotu 40 ampérů?

Důvodem, proč se jistič nebo jednotka chránící proti přetížení nevypne, je to, že obě tato zařízení fungují na základě časoproudové křivky. Tato křivka (viz graf) ukazuje, kolik proudu prochází přes jistič, a po jak dlouhou dobu, aniž by došlo k rozpojení obvodu.

Jak a proč měřit náběhový proud