Czech

Klešťový přístroj AC/DC Fluke 377 FC True RMS a sondou iFlex

 • Fluke 377 FC measures voltage and current with the clamp jaw
 • Fluke 377 FC uses FieldSense technology for faster, safer testing.
 • Fluke 377 FC includes clamp, leads, grounding clip, iFlex high-current probe, magnetic hanging strap, premium carrying case.
 • Fluke 377 FC sends readings to your smart phone via Fluke Connect software

Klíčové vlastnosti

 • S klešťovými čelistmi měřte proud i napětí
 • Rychlejší a bezpečnější testování – vše bez dotyku vodiče pod napětím – pomocí technologie FieldSense™
 • Kompletní zkoušky 3fázového napětí a proudu s menším počtem kroků

Přehled výrobků: Klešťový přístroj AC/DC Fluke 377 FC True RMS a sondou iFlex

Měření napětí a proudu pomocí technologie FieldSense™

Klešťový přístroj Fluke 377 FC True RMS poskytuje rychlejší a bezpečnější testování – bez kontaktu s vodičem pod napětím – pomocí technologie FieldSense™. Prostřednictvím klešťových čelistí získáte přesná měření proudu i napětí. Jednoduše připněte černý měřicí kabel k libovolnému uzemnění, umístěte klešťovou čelist okolo vodiče a sledujte spolehlivé a přesné hodnoty napětí a proudu na displeji.

Měření velmi vysokých proudů pomocí sondy iFlex®

K měření střídavého proudu až do výše 2 500 A použijte přiloženou ohebnou proudovou sondu iFlex. Sonda iFlex zajišťuje přístup k velkým vodičům v těsných prostorech.

Rychlé, snadné a úplné 3fázové měření

 • Kompletní prověření 3fázového napětí a proudu ve třech snadných krocích
 • Vypočtená úplná sada hodnot naměřených mezi fází a uzemněním a mezi fázemi
 • Zobrazí se v chytrém telefonu a uloží se do cloudu prostřednictvím softwaru Fluke Connect
 • Sled fází vypočtený a zobrazený v softwaru Fluke Connect
 • Už žádné ručně psané poznámky nebo komplikovaná matematika

Přehlednost a snadné použití příslušenství

Práce bude snazší, když použijete klešťový přístroj 377 FC. Displej se zbarví do zelena při zjištění stabilního měření FieldSense. Při práci v hlučných pracovních prostředích dále funkce Visual Continuity zářivě zeleným displejem signalizuje propojení.

Ukládejte, analyzujte, sdílejte výsledky pomocí softwaru Fluke Connect®

Pomocí softwaru Fluke Connect můžete na dálku ukládat data, sledovat trendy a sledovat měření a určit tak nepravidelné závady. Software Fluke Connect také umožňuje shromažďovat údaje jako podklad pro program preventivní údržby.

 

What's in the box:

Klešťový přístroj 377 FC zahrnuje:

 • Klešťový přístroj 377 FC s bezkontaktním měřením napětí True RMS
 • Ohebnou proudovou sondu iFlex (18 palců, 48 cm)
 • Silikonem izolované měřicí kabely TL224
 • Měřicí sondy s nastavitelnou délkou TP175
 • Zemnicí svorku AC285 (černá, jeden kus)
 • Magnetickou závěsnou sadu TPAK s 9palcovým (23 cm) závěsným popruhem
 • Pouzdro
 • Stručnou referenční příručku

Technické údaje: Klešťový přístroj AC/DC Fluke 377 FC True RMS a sondou iFlex

Obecné specifikace
Obecné maximální napětí mezi všemi svorkami a uzemněním1 000 V
Bateriedruh2 alkalické baterie AA IEC LR6
výdrž200 hodin
Displejdva údaje
Automatické vypnutí20 minut
Elektrické vlastnosti
Střídavý proud: čelisti
Rozsah999,9 A
Rozlišení0,1 A
Přesnost2 % ±5 číslic (45 Hz až 66 Hz)
Koeficient amplitudy (50 / 60 Hz)3 při 500 A
2,5 při 600 A
1,42 při 1 000 A
přidejte 2 % pro koeficient amplitudy >2
Střídavý proud: Ohebná proudová sonda
Rozsah2 500 A
Rozlišení1 A (≤2500 A) 0,1 A (≤999,9 A)
Přesnost3 % ±5 číslic (5 Hz až 500 Hz)
Koeficient amplitudy (50 / 60 Hz)3,0 při 1 100 A
2,5 při 1 400 A
1,42 při 2 500 A
přidejte 2 % pro koeficient amplitudy >2
Citlivost umístění
Ohebná proudová sondaVzdálenost od optimai2500-10 Flexi2500-18 FlexChyba
A0,5 in (12,7 mm)1,4 in (35,6 mm)±0,5 %
B0,8 in (20,3 mm)2,0 in (50,8 mm)±1,0 %
C1,4 in (35,6 mm)2,5 in (63,5 mm)±2,0 %
Nejistota měření vychází z toho, že primární vodič je vystředěn v optimální poloze, bez externího elektrického či magnetického pole a že měření probíhá v rozsahu provozní teploty.
Stejnosměrný proud
Rozsah999,9 A
Rozlišení0,1 A
Přesnost2 % ±5 číslic1
[1]Při použití funkce ZERO pro kompenzaci posunů
Střídavé napětí: Field Sense
Rozsah1 000 V
Rozlišení1 V (≤1000V)
Přesnost≤4/0 AWG (107 mm²)3 % ±5 číslic (45 Hz až 66 Hz)
≥4/0 AWG (107 mm²)5 % ±5 číslic (45 Hz až 66 Hz)
Umístěte vodič co nejblíže k rozevření čelistí (viz obrázek).
Střídavé napětí: Měřicí kabely
Rozsah600,0 V, 1 000 V
Rozlišení0,1 V (≤600,0 V)
1 V (≤1 000 V)
Přesnost1 % ±5 číslic (20 Hz až 500 Hz)
Stejnosměrné napětí
Rozsah600,0 V
1 000 V
Rozlišení0,1 V (≤600,0 V)
1 V (≤1 000 V)
Přesnost1 % ±5 číslic
mV DC
Rozsah500,0 mV
Rozlišení0,1 mV
Přesnost1 % ±5 číslic
Frekvence: čelisti
Rozsah45Hz až 66 Hz
Rozlišení0,1 Hz
Přesnost0,5 % ±5 číslic
Spínací úroveň5 Hz až 10 Hz, ≥10 A
10 Hz až 100 Hz, ≥5 A
100 Hz až 500 Hz, ≥10 A
Frekvence: Ohebná proudová sonda
Rozsah5,0 Hz až 500,0 Hz
Rozlišení0,1 Hz
Přesnost0,5 % ±5 číslic
Spínací úroveň5 Hz až 20 Hz, ≥25 A
20 Hz až 100 Hz, ≥20 A
100 Hz až 500 Hz, ≥25 A
Odpor
Rozsah60,00 kΩ
6 000 Ω
600,0 Ω
Rozlišení0,1 Ω (≤600,0 Ω)
1 Ω (≤6 000 Ω)
10 Ω (≤60,00 kΩ)
Přesnost1 % ±5 číslic
Kapacita kondenzátoru
Rozsah1 000 μF
Rozlišení0,1 μF (≤100,0 μF)
1 μF (≤1 000 μF)
Přesnost1 % ±4 číslice
Mechanické vlastnosti
Rozměry (D × Š × V)274 mm × 86 mm × 47 mm
Hmotnost (včetně baterií)463 g
Rozevření čelistí34 mm
Průměr ohebné proudové sondy7,5 mm
Délka kabelu ohebné proudové sondy (od hlavice ke konektoru)1,8 m
Délka Rogowského cívky450 mm
Vlastnosti prostředí
Provozní teplota−10 °C až 50 °C
Skladovací teplota−40 °C až 60 °C
Provozní vlhkost (nekondenzující)Nekondenzující (<10 °C)
≤90 % RV (10 °C až 30 °C)
≤75 % RV (30 °C až 40 °C)
≤45 % RV (40 °C až 50 °C)
Teplotní koeficientyPřipočtěte 0,1 × zadaná přesnost pro každý stupeň Celsia >28 °C či <18 °C
Ochrana proti vniknutíIEC 60529: IP 30 (zavřené čelisti)
Provozní nadmořská výška2 000 m
Nadmořská výška pro skladování12 000 m
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
MezinárodníIEC 61326-1: Přenosná zařízení, elektromagnetické prostředí
IEC 61326-2-2, CISPR 11: Skupina 1, třída B
Skupina 1: Zařízení vyzařuje nebo využívá vysokofrekvenční elektromagnetickou energii, která je nezbytná pro vnitřní fungování samotného přístroje.
Třída B: Zařízení je vhodné pro použití ve všech domácnostech a prostředích přímo připojených k elektrické síti nízkého napětí pro napájení obytných budov.
Při připojení zařízení k testovanému objektu se může objevit vyzařování překračující úrovně vyžadované normou CISPR 11.
Korea (KCC)Zařízení třídy A (průmyslové vysílací a komunikační zařízení)
Třída A: Zařízení splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu v průmyslu a prodejce nebo uživatel by měl být o tom uvědomen. Tento přístroj je určen k použití v průmyslu a nikoliv v domácnostech.
USA (FCC)47 CFR 15, oddíl B. Tento přístroj je považován za výjimku ve smyslu odstavce 15.103.
Bezpečnost
ObecněIEC 61010-1: Stupeň znečištění 2
MěřeníIEC 61010-2-032: CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V
IEC 61010-2-033: CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V
Klešťový ampérmetr pro měření unikajícího prouduIEC 61557-13: Třída 2, ≤30 A/m
Bezdrátový přenos
Radiofrekvenční certifikaceFCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE
Frekvenční rozsah2405 MHz až 2480 MHz
Výkon<100 mW
Radiofrekvenční dataRadio Frequency Data For Class A Devices
ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost Fluke tímto prohlašuje, že rádiové zařízení v tomto přístroji odpovídá požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující webové adrese: https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/FLK_RED_1aeng0900.pdf.

Modely: Klešťový přístroj AC/DC Fluke 377 FC True RMS a sondou iFlex

FLUKE-377 FC

FLUKE-377 FC

Koupit

Obsahuje:

 • Bezkontaktní klešťový přístroj AC/DC Fluke, 377 FC True RMS a sondou iFlex
 • Měřicí kabely TL224
 • Měřicí sondy TL175 TwistGuard™
 • Černá zemnicí svorka AC285 (pouze 1)
 • Ohebné proudové sondy i2500-18 iFlex®, 18 palců (48 cm)
 • Magnetický závěs měřicího přístroje TPAK ToolPak™
 • Luxusní přepravní pouzdro
 • Stručnou referenční příručku

Technologie Fluke Connect není dostupná ve všech zemích.

*Některé modely nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace získáte u místního obchodního zástupce společnosti Fluke.

©  Fluke Corporation. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Chytrý telefon, bezdrátová služba a datový tarif nejsou součástí dodávky. Prvních 5 GB v úložišti je zdarma. Kompatibilní se zařízením iPhone 4s a novějším se systémem iOS 8 a novějším (v rámečku iPhone na zařízení iPad); Samsung Galaxy S4 se systémem Android 4.3.x a novějším a Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One a One M8 se systémem Android™ 4.4.x a novějším. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc., Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.