Czech

Uvnitř klešťového přístroje s ohebnou cívkou

An enlarged interior view of a Rogowski coil—a Fluke iFlex® probe

Ohebné klešťové přístroje jsou také známé jako Rogowského cívky. Rogowského cívky se někdy nazývají cívky s dutým jádrem nebo ohebné proudové sondy, vyvinuly se z jednoduchých elektromagnetů a byly poprvé použity v roce 1912.

Oproti klešťovým přístrojům s proudovým transformátorem nebo s Hallovým snímačem neobsahují železné jádro. Místo toho používají vinutou cívku ve tvaru šroubovice, která reaguje na rychlost změny (známé jako první derivace) magnetického pole vodiče okolo kterého jsou umístěny.

Čím rychlejší je změna amplitudy, tím větší napětí cívka generuje. Integrační obvod v měřicím zařízení převádí daný výstup na signál, který je úměrný signálu ve vodiči.

Jelikož Rogowského cívky nejsou závislé na tuhém železném jádře, mohou být pružné a tak se snadněji vejdou do těsných a stísněných prostor. To je jedna z nejvíce oceňovaných hodnot ohebných klešťových přístrojů.

Absence magnetického jádra umožňuje širokou frekvenční odezvu, až stovky kHz, a prakticky odstraňuje problémy se zatěžováním obvodu a saturací.

Některé modely, například Fluke i2500-18 iFlex® ohebná proudová sonda dovedou měřit střídavé proudy až 2 500 A. Navíc Rogowského cívky generují bezpečné nízké napětí, což odstraňuje rizika související s chybným zarovnáním a otevřenými sekundárními vinutími.

Jelikož v podstatě reagují na rychlost změny signálu, mohou Rogowského cívky fungovat pouze se střídavým proudem.

Co je v Rogowského cívce? Jak průřezový snímek v horní části této stránky ukazuje:

  1. Izolační silikonové opláštění (červené). Jeho použití představuje poslední krok při konstrukci ohebné klešťové sondy.
  2. Izolační vrstva (černá) z nylonového materiálu chrání nebo izoluje jemné vnitřní vodiče cívky při lisování izolačního opláštění.
  3. Tenká, hliníková separační vrstva (bílá). Odděluje vnější měděný drát s velkými mezerami mezi závity od vnitřního, hustě navinutého modrozeleného drátu. Toto jsou vysílací a přijímací dráty cívky.
  4. Hustě navinutý drát (modrozelený) je považován za Rogowského vodič.
  5. Pevné měděné jádro zpevněné pružnou bílou trubičkou. Měděné jádro se připojuje k Rogowského drátu a zvyšuje odolnost cívky vůči externímu elektrickému rušení.