Fluke P5510-2700G, P5513-2700G Pneumatic Pressure Calibrators

Tính năng chính

 • Best-in-class accuracy of 0.02% full scale for each 2700G Reference Gauge
 • Expand lower range capability with additional 2700G Reference Gauges
 • Adaptors to provide hand tight connection to common NPT, BSP, and metric fitting types
 • Included reference gauges are battery operated and capable of using line power too
 • Portable with a sturdy carrying case
 • Best-in-class accuracy of 0.02% full scale for each 2700G Reference Gauge
 • Expand lower range capability with additional 2700G Reference Gauges
 • Adaptors to provide hand tight connection to common NPT, BSP, and metric fitting types
 • Included reference gauges are battery operated and capable of using line power too
 • Portable with a sturdy carrying case

P5510-2700G specific features:

 • Built-in pump for generating both vacuum and positive pressure
 • Pressure range 0 to 300 psi 2 MPa (300 psi)
 • Vacuum range 0 to 27 inHg (915 mbar)
 • Up to three 2700G Reference Pressure gauges
 • Fine needle vent valve for small adjustment and venting of pressure
 • No external bottle
 • Manually operated

P5513-2700G specific features

 • Pressure range 0 to 3000 psi (210 bar)
 • Vacuum range 0 to 24 inHg (800 mbar)
 • Up to three 2700G Reference Pressure gauges
 • Built-in screw press for fine pressure adjustments
 • Clean testing of process critical instrumentation
 • Requires pressure source (i.e. nitrogen bottle) for operation

Tổng quan sản phẩm: Fluke P5510-2700G, P5513-2700G Pneumatic Pressure Calibrators

Dải đo áp suất 0 đến 300 psi (20 bar)

Dải đo chân không 0 đến 24 inHg (800 mbar)

Bơm kiểm tra so sánh khí nén này được thiết kế để kiểm tra các dụng cụ đo áp suất dựa trên các thiết bị đo chuẩn (master). Thiết bị có giá cả phù hợp này cung cấp khả năng điều khiển chính xác cho các yêu cầu hiệu chuẩn quan trọng và bao gồm nhiều tính năng có trong dòng máy bàn tạo áp suất khí nén phổ biến của chúng tôi.

Đặc điểm

 • Khả năng chân không/áp suất kép
 • Thiết kế lắp bàn
 • Bơm tay tích hợp dưới dạng nguồn áp suất/chân không
 • Van kim chất lượng cao dành để điều khiển chính xác
 • Đầu nối vòi thử không yêu cầu băng dính PTFE hoặc cờ lê

Thông số kỹ thuật: Fluke P5510-2700G, P5513-2700G Pneumatic Pressure Calibrators

Thông số kỹ thuật

Dải đo áp suất0 đến 300 psi (20 bar)
Dải đo chân không0 đến 24 inHg (800 mbar)
Kích thước thiết bị(Rộng x Dày x Cao)9,5 x 13 x 7 in (240 x 330 x 180 mm)
Khối lượng thiết bị7,5 lb (3,5kg)
Đầu nối vòi thử2 bộ 1/8, 1/4, 3/8 và 1/2 NPT hoặc BSP

Model: Fluke P5510-2700G, P5513-2700G Pneumatic Pressure Calibrators

P5510-2700G-1
P5510-2700G-1 Pneumatic Calibrator
2 MPa (300 psi), 1 Gauge (2700G-BG2M)
Hãy mua ngay
P5510-2700G-1/C
P5510-2700G-1/C Pneumatic Calibrator
2 MPa (300 psi), 1 Gauge Accredited
Hãy mua ngay
P5510-2700G-3
P5510-2700G-3 Pneumatic Calibrator
2 MPa (300 psi), 3 Gauges (2700G-BG2M, 2700G-BG700K, 2700G-BG100K)
Hãy mua ngay
P5510-2700G-3/C
P5510-2700G-3/C Pneumatic Calibrator
2 MPa (300 psi), 3 Gauges Accredited
Hãy mua ngay
P5513-2700G-1
P5513-2700G-1 Pneumatic Calibrator
20 MPa (3000 psi), 1 Gauge (2700G-G20M)
Hãy mua ngay
P5513-2700G-1/C
P5513-2700G-1/C Pneumatic Calibrator
20 MPa (3000 psi), 1 Gauge Accredited
Hãy mua ngay
P5513-2700G-3
P5513-2700G-3 Pneumatic Calibrator
20 MPa (3000 psi), 3 Gauges (2700G-G20M, 2700G-BG7M, 2700G-BG700K)
Hãy mua ngay
P5513-2700G-3/C
P5513-2700G-3/C Pneumatic Calibrator
20 MPa (3000 psi), 3 Gauges Accredited
Hãy mua ngay

Tài nguyên : Fluke P5510-2700G, P5513-2700G Pneumatic Pressure Calibrators