Tiếng Việt Vietnam

Mô-đun Áp suất Sê-ri 750P của Fluke

Tính năng chính

Đo áp suất chính xác choMáy Hiệu Chuẩn Sê-ri 75X và 720

Mô-đun Áp suất Sê-ri 750P là mô-đun áp suất lý tưởng để đo áp suất tương đối, chênh lệch và áp suất tuyệt đối với các Máy hiệu chuẩn Quá trình Ghi dữ liệu Fluke sê-ri 750 và 740 và Máy hiệu chuẩn Quá trình Đa năng 725, 726 để đo áp suất.

 • 0,025 % sai số tham chiếu
 • Thông số kỹ thuật 6-tháng và 1-năm
 • Nhiệt độ được bù vào 0 °C được 50 °C
 • Truyền thông tin dạng số với các máy hiệu chuẩn, không mất tín hiệu hoặc lỗi tương tự
 • Lựa chọn hàng loạt phạm vi
 • Các mô-đun đo áp suất tương đối, vi sai, dải kép, tuyệt đối và chân không

Tổng quan sản phẩm: Mô-đun Áp suất Sê-ri 750P của Fluke

Dòng Mô-đun Áp suất Hoàn chỉnh

Dòng 48 mô-đun áp suất bao gồm các máy hiệu chỉnh áp suất từ 0 đến 1 inH 20 đến 10,000 psi (2,5 mBar đến 690 bar).

Các mô-đun áp suất tương đối có một đầu nối áp suất và đo áp suất liên quan đến áp suất khí quyển. Các mô-đun áp suất chênh lệch có hai đầu nối áp suất và đo sự khác nhau giữa áp suất ứng dụng trên đầu nối cao so với đầu nối thấp. Mỗi mô-đun được ghi nhãn rõ ràng về phạm vi, áp suất dư và khả năng tương thích với môi trường. Tất cả mô-đun bao gồm NPT, chuẩn đo (BSP) và bộ phận nối M20. Tương thích với mọi máy hiệu chỉnh áp suất, đa chức năng và xử lý văn bản (bao gồm: Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 và các máy hiệu chỉnh kế thừa 741, 743, 744, 701 và 702).

Đo Nhanh và Dễ dàng

Mô-đun áp suất sê-ri 750P của Fluke dễ sử dụng. Để đo áp suất, nối mô-đun áp suất với nguồn áp suất hoặc bơm tay rồi nối cáp mô-đun áp suất đến máy hiệu chỉnh. Áp dụng áp suất từ nguồn áp suất và nó hiển thị bằng số trên máy hiệu chỉnh. Chỉ cần chạm nút, áp suất có thể hiển thị trong 11 thiết bị kỹ thuật khác nhau. Khi sử dụng với Máy hiệu chỉnh xử lý văn bản sê-ri 750, số đo áp suất có thể được đánh dấu ngày/giờ và lưu trữ kiểu điện tử để phục hồi sau này. Việc này sẽ tiết kiệm thời gian, loại bỏ các lỗi và hỗ trợ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn chất lượng.

Lựa chọn từ:

 • Mô-đun chênh lệch
 • Mô-đun tương đối
 • Mô-đun áp suất cao
 • Mô-đun tuyệt đối
 • Mô-đun chân không
 • Mô-đun phạm vi kép
 • Mô-đun tham chiếu

Thông số kỹ thuật: Mô-đun Áp suất Sê-ri 750P của Fluke

Mô-đun Chênh lệchThông số kỹ thuật
ModelThông số / Phạm viTốc độ truyền từng khối6Môi trường phía Cao2Môi trường phía Thấp2
750P000 đến 1 inH 2O (0 đến 2,5 mBar)30XKhông khí khôKhông khí khô
750P010 đến 10 inH 2O (0 đến 25 mBar)3XKhông khí khôKhông khí khô
750P020 đến 1 psi (0 đến 70 mBar)3XKhông khí khôKhông khí khô
750P220 đến 1 psi (0 đến 70 mBar)3X316 SSKhông khí khô
750P030 đến 5 psi (0 đến 350 mBar)3XKhông khí khôKhông khí khô
750P230 đến 5 psi (0 đến 350 mBar)4X316 SSKhông khí khô
750P040 đến 15 psi (0 đến 1 bar)3XKhông khí khôKhông khí khô
750P240 đến 15 psi (0 đến 1 bar)4X316 SSKhông khí khô
ModelSai số Tham chiếu4Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750P00±0,15%±0,3%±0,35%±0,25%±0,30%
750P01±0,1%±0,2%±0,3%±0,15%±0,25%
750P02±0,050%±0,1%±0,15%±0,075%±0,125%
750P22±0,050%±0,1%±0,15%±0,075%±0,125%
750P03±0,02%±0,04%±0,05%±0,035%±0,04%
750P23±0,02%±0,04%±0,05%±0,035%±0,04%
750P04±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750P24±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
 
Thông số kỹ thuật Mô-đun Tương đối
ModelThông số / Phạm viTốc độ truyền từng khối6Môi trường phía Cao2Môi trường phía Thấp2
750P050 đến 30 psi (0 đến 2 bar)4X316 SSKhông có
750P060 đến 100 psi (0 đến 7 bar)4X316 SSKhông có
750P270 đến 300 psi (0 đến 20 bar)4X316 SSKhông có
750P070 đến 500 psi (0 đến 35 bar)4X316 SSKhông có
750P080 đến 1000 psi (0 đến 70 bar)3X316 SSKhông có
750P090 đến 1500 psi (0 đến 100 bar)3X316 SSKhông có
750P20000 đến 2000 psi (0 đến 140 bar)3X316 SSKhông có
ModelSai số Tham chiếu:4Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750P05±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750P06±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750P27±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750P07±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750P08±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750P09±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750P2000±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
 
Thông số kỹ thuật Mô-đun Áp suất Cao
ModelThông số / Phạm viTốc độ truyền từng khối6Môi trường phía Cao2Môi trường phía Thấp2
750P290 đến 3000 psi (0 đến 200 bar)3X316 SSKhông có
750P300 đến 5000 psi (0 đến 340 bar)3X316 SSKhông có
750P310 đến 10000 psi (0 đến 700 bar)2X316 SSKhông có
ModelSai số Tham chiếu:4Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750P29±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750P30±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750P31±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
 
Thông số kỹ thuật Mô-đun Tuyệt đối
ModelThông số / Phạm viTốc độ truyền từng khối6Môi trường phía Cao2Môi trường phía Thấp2
750PA30 đến 5 psia (0 đến 350 mBar)4X316 SSKhông có
750PA40 đến 15 psia (0 đến 1 bar)4X316 SSKhông có
750PA50 đến 30 psia (0 đến 2 bar)4X316 SSKhông có
750PA60 đến 100 psia (0 đến 7 bar)4X316 SSKhông có
750PA270 đến 300 psia (0 đến 20 bar)4X316 SSKhông có
750PA70 đến 500 psia (0 đến 35 bar)4X316 SSKhông có
750PA80 đến 1000 psia (0 đến 70 bar)3X316 SSKhông có
750PA90 đến 1500 psia (0 đến 100 bar)3X316 SSKhông có
ModelSai số Tham chiếu:4Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750PA3±0,03%±0,06%±0,07%±0,05%±0,06%
750PA4±0,03%±0,06%±0,07%±0,05%±0,06%
750PA5±0,03%±0,06%±0,07%±0,05%±0,06%
750PA6±0,03%±0,06%±0,07%±0,05%±0,06%
750PA27±0,03%±0,06%±0,07%±0,05%±0,06%
750PA7±0,03%±0,06%±0,07%±0,05%±0,06%
750PA8±0,03%±0,06%±0,07%±0,05%±0,06%
750PA9±0,03%±0,06%±0,07%±0,05%±0,06%
 
Thông số kỹ thuật Mô-đun Chân không
ModelThông số / Phạm viTốc độ truyền từng khối6Môi trường phía Cao2Môi trường phía Thấp2
750PV3-5 psi (-350 mBar)4X316 SSKhông khí khô
750PV4-15 psi (-1 bar)4X316 SSKhông khí khô
ModelSai số Tham chiếu:4Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750PV3±0,03%±0,06%±0,07%±0,05%±0,06%
750PV4±0,03%±0,06%±0,07%±0,05%±0,06%
 
Thông số kỹ thuật Phạm vi Kép
ModelThông số / Phạm viTốc độ truyền từng khối6Môi trường phía Cao2Môi trường phía Thấp2
750PD2-1 đến 1 psi (-70 đến 70 mBar)4X316 SSKhông khí khô
750PD3-5 đến 5 psi (-350 đến 350 mBar)4X316 SSKhông khí khô
750PD10-10 đến 10 psi (-700 đến 700 mBar)4X316 SSKhông khí khô
750PD4-15 đến 15 psi (-1 đến 1 bar)4X316 SSKhông khí khô
750PD5-15 đến 30 psi (-1 đến 2 bar)4X316 SS
750PD50-15 đến 50 psi (-1 đến 3,5 bar)4X316 SS
750PD6-15 đến 100 psi (-1 đến 7 bar)4X316 SS
750PD7-15 đến 200 psi (-1 đến 14 bar)4X316 SS
750PD27-15 đến 300 psi (-1 đến 20 bar)4X316 SS
ModelSai số Tham chiếu:4Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750PD2±0,05%±0,1%±0,15%±0,075%±0,125%
750PD3±0,03%±0,06%±0,07%±0,05%±0,06%
750PD10±0,025%±0,05%±0,07%±0,04%±0,06%
750PD4±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750PD5±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750PD50±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750PD6±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750PD7±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
750PD27±0,0175%±0,035%±0,045%±0,03%±0,04%
 
Thông số kỹ thuật Mô-đun Tham chiếu
ModelThông số / Phạm viTốc độ truyền từng khối6Môi trường phía Cao2Môi trường phía Thấp2
750R0450 đến 15 psi (0 đến 1 bar)3XKhông khí khôKhông khí khô
750R0650 đến 100 psi (0 đến 7 bar)4X316 SS
750R270 đến 300 psi (0 đến 20 bar)4X316 SS
750R070 đến 500 psi (0 đến 35 bar)4X316 SS
750R0850 đến 1000 psi (0 đến 70 bar)3X316 SS
750R290 đến 3000 psi (0 đến 200 bar)3X316 SS
750R300 đến 5000 psi (0 đến 340 bar)3X316 SS
750R3150 đến 10000 psi (0 đến 700 bar)2X316 SS
750RD5-15 đến 30 psi (-1 đến 2 bar)4XKhông khí khô
750RD65-12 đến 100 psi (-1 đến 7 bar)4X316 SS
750RD27-12 đến 300 psi (-0,8 đến 20 bar)4X316 SS
ModelSai số Tham chiếu:4Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)
Tổng sai số
1-năm1
Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)
Tổng sai số
6-tháng1
750R045±0,01% của FS±0,02% của FS±0,04% của FS±0,015% của FS±0,035% của FS
750R065±0,01% của FS±0,02% của FS±0,04% của FS±0,015% của FS±0,035% của FS
750R27±0,01% của FS±0,02% của FS±0,04% của FS±0,015% của FS±0,035% của FS
750R07±0,01% của FS±0,02% của FS±0,04% của FS±0,015% của FS±0,035% của FS
750R085±0,01% của FS±0,02% của FS±0,04% của FS±0,015% của FS±0,035% của FS
750R29±0,01% của FS±0,02% của FS±0,04% của FS±0,015% của FS±0,035% của FS
750R30±0,01% của FS±0,02% của FS±0,04% của FS±0,015% của FS±0,035% của FS
750R315±0,01% của FS±0,02% của FS±0,04% của FS±0,015% của FS±0,035% của FS
750RD5±0,01% của FS±0,02% của FS±0,04% của FS±0,015% của FS±0,035% của FS
750RD65±0,01% của FS±0,02% của FS±0,04% của FS±0,015% của FS±0,035% của FS
750RD27±0,01% của FS±0,02% của FS±0,04% của FS±0,015% của FS±0,035% của FS
1. Tổng sai số, % của toàn dải trong phạm vi nhiệt độ 0°C đến +50°C, trong khoảng thời gian một năm. Tổng sai số, 1,0% của toàn dải trong phạm vi nhiệt độ -10°C đến 0°C, trong khoảng thời gian một năm. Không có sẵn thông số kỹ thuật dành cho 6 tháng trong phạm vi nhiệt độ -10°C đến 0°C.
2. “Khí không ăn mòn” cho biết không khí khô hoặc khí không ăn mòn cho môi trường tương thích. "Thép không gỉ 316-SS" cho biết tương thích môi trường với Thép không gỉ Loại 316.
3. Thông số kỹ thuật % của Toàn Dải trừ khi được ghi rõ trong các trường hợp khác.
4. Sai số Tham chiếu là thông số kỹ thuật cho như dữ liệu bên trái cho 24 giờ.
5. Khi mô-đun loại tham chiếu được dùng với các sản phẩm phân giải cố định (717, 718, sê-ri 719, 725 và 726) máy hiệu chỉnh thêm ±1 số đếm vào thông số kỹ thuật chính xác toàn bộ.
6. Thông số kỹ thuật tốc độ truyền từng khối đề cập đến hệ số nhân với toàn thang đo của mô-đun đối với áp suất truyền từng khối đã ghi.

Model: Mô-đun Áp suất Sê-ri 750P của Fluke

Fluke 750P00

Mô-đun Áp suất

Hãy mua ngay

0 đến 1 trong H2O (0 đến 2,5 mBar), (0 đến 0,25 kPa)

Fluke 750P01

Mô-đun Áp suất

Hãy mua ngay

0 đến 10 trong H2O (0 đến 25 mBar), (0 đến 2,5 kPa)

Fluke 750P02

FLUKE-750P02 Pressure module, 0 TO 1 psi (0 TO 70 MBAR), (0 TO 7 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 1 psi (0 đến 70 mBar), (0 đến 7 kPa)

Fluke 750P03

FLUKE-750P03 Pressure module, 0 TO 5 psi (0 TO 350 MBAR), (0 TO 35 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 5 psi (0 đến 350 mBar), (0 đến 35 kPa)

Fluke 750P04

FLUKE-750P04 Pressure module, 0 TO 15 psi (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 15 psi (0 đến 1 bar), (0 đến 100 kPa)

Fluke 750P07

FLUKE-750P07 Pressure module, 0 TO 500 psi (0 TO 35 BAR), (0 TO 3500 KPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750P22

FLUKE-750P22 Pressure module, 0 TO 1 psi (0 TO 70 MBAR), (0 TO 7 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 1 psi (0 đến 70 mBar), (0 đến 7 kPa)

Fluke 750P23

FLUKE-750P23 Pressure module, 0 TO 5 psi (0 TO 350 MBAR), (0 TO 35 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 5 psi (0 đến 350 mBar), (0 đến 35 kPa)

Fluke 750P24

FLUKE-750P24 Pressure module, 0 TO 15 psi (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 15 psi (0 đến 1 bar), (0 đến 100 kPa)

Fluke 750P05

FLUKE-750P05 Pressure module, 0 TO 30 psi (0 TO 2 BAR), (0 TO 200 KPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750P06

FLUKE-750P06 Pressure module, 0 TO 100 psi (0 TO 7 BAR), (0 TO 700 KPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750P08

FLUKE-750P08 Pressure module, 0 TO 1000 psi (0 TO 70 BAR), (0 TO 7000 KPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750P09

FLUKE-750P09 Pressure module, 0 TO 1500 psi (0 TO 100 BAR), (0 TO 10 MPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750P27

FLUKE-750P27 Pressure module, 0 TO 300 psi (0 TO 20 BAR), (0 TO 2000 KPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750P2000

FLUKE-750P2000 Pressure module, 0 TO 2000 psi (0 TO 140 BAR), (0 TO 14 MPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750P29

FLUKE-750P29 Pressure module, 0 TO 3000 psi (0 TO 200 BAR), (0 TO 20 MPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 3000 psi (0 đến 200 bar), (0 đến 20 MPa)

Fluke 750P30

FLUKE-750P30 Pressure module, 0 TO 5000 psi (0 TO 340 BAR), (0 TO 34 MPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 5000 psi (0 đến 340 bar), (0 đến 34 MPa)

Fluke 750P31

FLUKE-750P31 Pressure module, 0 TO 10000 psi (0 TO 700 BAR), (0 TO 70 MPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 10000 psi (0 đến 700 bar), (0 đến 70 MPa)

Fluke 750PA3

FLUKE-750PA3 Pressure module, 0 TO 5 psia (0 TO 350 MBAR), (0 TO 35 KPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750PA4

FLUKE-750PA4 Pressure module, 0 TO 15 psia (0 TO 1 BAR), (0 TO 100 KPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750PA5

FLUKE-750PA5 Pressure module, 0 TO 30 psia (0 TO 2 BAR), (0 TO 200 KPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750PA6

FLUKE-750PA6 Pressure module, 0 TO 100 psia (0 TO 7 BAR), (0 TO 700 KPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750PA7

FLUKE-750PA7 Pressure module, 0 TO 500 psia (0 TO 35 BAR), (0 TO 3500 KPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750PA8

FLUKE-750PA8 Pressure module, 0 TO 1000 psia (0 TO 70 BAR), (0 TO 7000 KPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750PA9

FLUKE-750PA9 Pressure module, 0 TO 1500 psia (0 TO 100 BAR), (0 TO 10 MPA)

Hãy mua ngay
Fluke 750PA27

FLUKE-750PA27 Pressure module, 0 TO 300 psia (0 TO 20 BAR), (0 TO 2000 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 300 psi (0 đến 20 bar), (0 đến 2000 kPa)

Fluke 750PV3

FLUKE-750PV3 Pressure module, -5 psi (-350 MBAR), (-35 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -5 psi (-350 mBar), (-35 kPa)

Fluke 750PV4

FLUKE-750PV4 Pressure module, -15 psi (-1 BAR), (-100 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -15 psi (-1 bar), (-100 kPa)

Fluke 750PD2

FLUKE-750PD2 Pressure module, -1 TO 1 psi (-70 TO 70 MBAR), (-7 TO 7 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -1 psi đến 1 psi (-70 đến 70 mBar), (-7 đến 7 kPa)

Fluke 750PD3

FLUKE-750PD3 Pressure module, -5 TO 5 psi (-350 TO 350 MBAR), (-35 TO 35 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -5 psi đến 5 psi (-350 đến 350 mBar), (-35 đến 35 kPa)

Fluke 750PD4

FLUKE-750PD4 Pressure module, -15 TO 15 psi (-1 TO 1 BAR), (-100 TO 100 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 15 psi (-1 đến 1 bar), (-100 đến 100 kPa)

Fluke 750PD5

FLUKE-750PD5 Pressure module, -15 TO 30 psi (-1 TO 2 BAR), (-100 TO 200 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 30 psi (-1 đến 2 bar), (-100 đến 200 kPa)

Fluke 750PD6

FLUKE-750PD6 Pressure module, -15 TO 100 psi (-1 TO 7 BAR), (-100 TO 700 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 100 psi (-1 đến 7 bar), (-100 đến 700 kPa)

Fluke 750PD7

FLUKE-750PD7 Pressure module, -15 TO 200 psi (-1 TO 14 BAR), (-100 TO 1400 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 200 psi (-1 đến 14 bar), (-100 đến 1400 kPa)

Fluke 750PD10

FLUKE-750PD10 Pressure module, -10 TO 10 psi (-0.7 TO 0.7 BAR), (-70 TO 70 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -10 psi đến 10 psi (-0,7 đến 0,7 bar), (-70 đến 70 kPa)

Fluke 750PD27

FLUKE-750PD27 Pressure module, -15 TO 300 psi (-1 TO 20 BAR), (-100 TO 2000 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 300 psi (-1 đến 20 bar), (-100 đến 2000 kPa)

Fluke 750PD50

FLUKE-750PD50 Pressure module, -15 TO 50 psi (-1 TO 3.5 BAR), (-100 TO 350 KPA)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 50 psi (-1 đến 3,5 bar), (-100 đến 350 kPa)

Fluke 750R04

Fluke 750R04 Reference Pressure Module
0 psi to 15 psi (0 to 1 bar), (0 to 100 kPa)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 15 psi (0 đến 1 bar), (0 đến 100 kPa)

Fluke 750R06

Fluke 750R06 Reference Pressure Module
0 psi to 100 psi (0 to 7 bar), (0 to 700 kPa)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 100 psi (0 đến 7 bar), (0 đến 700 kPa)

Fluke 750R07

Fluke 750R07 Reference Pressure Module
0 psi to 500 psi (0 to 35 bar), (0 to 3500 kPa)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 500 psi (0 đến 35 bar), (0 đến 3500 kPa)

Fluke 750R08

Fluke 750R08 Reference Pressure Module
0 psi to 1000 psi (0 to 70 bar), (0 to 7000 kPa)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 1000 psi (0 đến 70 bar), (0 đến 7000 kPa)

Fluke 750R27

Fluke 750R27 Reference Pressure Module
0 psi to 300 psi (0 to 20 bar), (0 to 2000 kPa)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 300 psi (0 đến 20 bar), (0 đến 2000 kPa)

Fluke 750R29

Fluke 750R29 Reference Pressure Module
0 psi to 3000 psi (0 to 200 bar), (0 to 20 MPa)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 3000 psi (0 đến 200 bar), (0 đến 20 MPa)

Fluke 750R30

Fluke 750R30 Reference Pressure Module
0 psi to 5000 psi (0 to 340 bar), (0 to 34 MPa)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 5000 psi (0 đến 340 bar), (0 đến 34 MPa)

Fluke 750R31

Fluke 750R31 Reference Pressure Module
0 psi to 10000 psi (0 to 700 bar), (0 to 70 MPa)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, 0 psi đến 10000 psi (0 đến 700 bar), (0 đến 700 MPa)

Fluke 750RD5

Fluke 750RD5 Reference Pressure Module
-15 psi to 30 psi (-1 to 2 bar), (-100 to 200 kPa)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -15 psi đến 30 psi (-1 đến 2 bar), (-100 đến 200 kPa)

Fluke 750RD6

Fluke 750RD6 Reference Pressure Module
-12 psi to 100 psi (-0.8 to 7 bar), (-80 to 700 kPa)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -12 psi đến 100 psi (-0,8 đến 7 bar), (-80 đến 700 kPa)

Fluke 750RD27

Fluke 750RD27 Reference Pressure Module
-12 psi to 300 psi (-0.8 to 20 bar), (-80 to 2000 kPa)

Hãy mua ngay

Mô-đun Áp suất, -12 psi đến 300 psi (-0,8 đến 20 bar), (-80 đến 2000 kPa)