Swedish

Fluke ii900 mot ii910 Acoustic Imager

Läckagedetektering

Vilka är skillnaderna mellan Flukes akustiska bildbehandlingskameror?

Fluke ii900 Acoustic Imager och Fluke ii910 Precision Acoustic Imager har många likheter. Båda verktygen identifierar läckor genom en mikrofonmatris. Den identifierade läckans tonhöjd omvandlas sedan till en visuell ljudkarta som gör det möjligt att ”se” ljudet. På samma sätt som med ii900, går det att använda ii910 till att snabbt genomsöka ett område och samla foton och videor med en enkel enknappsregistrering. Båda verktygen ser nästan identiska ut med 7-tums pekskärm, men det finns några viktiga skillnader.

 

Båda de akustiska kamerornas specifikationer ligger nära varandra, men de största skillnaderna är frekvensområde, avstånd, lägsta bildhastighet och rapportfunktioner.

 ii900 läckdetekteringii910 korona-, PD- och läckdetektering
Frekvensområde2 kHz till 52 kHz2 kHz till 100 kHz
Avstånd0,5 till > 50 meter0,5 till > 120 meter*
Lägsta bildhastighet12,5 bilder/sekund25 bilder/sekund
RapportfunktionerLeakQLägena LeakQ
PDQ

ii910 Precision Acoustic Imager

ii910 identifierar elektriska delurladdningar (PD), som är ett allvarligt problem i isolatorer, transformatorer, ställverk och högspänningsledningar. Om de inte åtgärdas kan de orsaka strömavbrott, brand, explosioner eller ljusbågar. ii910 är ett allt i ett-verktyg för att hitta läckor och delurladdningsproblem.

ii900 detekterar läckor i gas, vakuum och komprimerad luft

Det enkla, intuitiva gränssnittet i ii900 akustisk bildbehandlingskamera gör att tekniker kan isolera läckagets ljudfrekvens och filtrera bort höga bakgrundsljud. Teamet kan inspektera hela anläggningen på bara några timmar samtidigt som produktionen pågår för fullt. För första gången kan du snabbt och enkelt identifiera de reparationer av luftläckage som behövs för att säkerställa effektiv drift och minska elkostnaderna. Det går att spara och exportera bilder för rapportering.