Swedish

Test och övervakning av partiell urladdning

Läckagedetektering

Partiell urladdning kan vara farligt och dyrt om du inte hittar och identifierar det tidigt. Tomrums- och ytspårningsurladdning är de typer av partiell urladdning som medför störst risk att skada utrustning och skapa ljusbågar. Du kan använda akustisk avbildning till att identifiera trycklufts- och gasläckage med hjälp av ljud men även till att identifiera partiell urladdning.

Fluke ii910

Vid partiell urladdning uppstår ljud i ultraljudsfrekvensområdet. Du kan använda en kamera för akustisk avbildning med hög känslighet, som Fluke ii910 Precision Acoustic Imager, till att identifiera och hitta partiell urladdning. När du använder ii910 överlagras ljudkartor över synliga bilder, vilket gör det enkelt att hitta källan.

Partiell urladdning

Partiell urladdning uppstår vanligtvis där det finns högspänning och där olika typer av fel medför att isolering som är utsatt för elbelastning bryts ner. Tomrumsurladdning uppstår när nedbrytningen orsakar håligheter i isoleringen och ytspårningsurladdning uppstår som resultat av förorenad isolering och förekommer på utsidan av den. Urladdning kan förekomma i högspänningsutrustning som transmissions- och distributionssystem och i högspänningsmaskiner som generatorer och motorer.

Eftersom partiell urladdning skadar utrustningen gradvis är det ofta svårt att avgöra hur allvarlig skadan är. Regelbunden inspektion med en Fluke ii910 Precision Acoustic Imager gör processen med initial upptäckt och övervakning snabb och enkel. Skanna bara över utrustningen och leta efter potentiella problem. Det kan underlätta att fokusera på anslutningspunkterna till systemet eftersom partiell urladdning vanligtvis uppstår där.

Du kan använda Fluke ii910 utan erfarenhet av akustisk avbildning eller identifiering av partiell urladdning.

Använda Fluke ii910 till att testa partiell urladdning

Steg 1. Starta. Starta på Fluke ii910 Precision Acoustic Imager genom att hålla in strömbrytaren i minst två sekunder.

Steg 2. Visa menyn. Visa verktygsmenyn genom att trycka på skärmen med fingret. (Om du vill dölja menyn trycker du på skärmen utanför menyn.)

Steg 3. Registreringsläge. Tryck på ikonen Registreringsläge och välj ett alternativ.

 • Du kan välja Bildläge, Videoläge och PDQ-läge.

Steg 4. Skapa en mapp. Använd mappar för att organisera dina filer. Nya filer sparas i den mapp som visas på displayen. Du kan granska filer efter mappnamn eller tidsstämpel.

 • Tryck på mappnamnet som visas längst ned på skärmen. (En lista med mappnamn med alternativet Skapa mapp visas.)
 • Använd tangentbordet till att ange ett filnamn.

Steg 5. Rikta kameran. Lämpligt avstånd är 1 till 8 meter. Om du har bra sikt kan du registrera på längre avstånd, upp till 21 meter.

Steg 6. Välj frekvensband. Använd standardfrekvensbandet som startpunkt.

Fluke ii910

Steg 7. Identifiera och registrera. Det är enkelt oavsett vilket bildregistreringsläge du använder. Rikta kameran mot det område du vill kontrollera. När området visas tydligt trycker du på Registrera.

 • Bildläge. Tryck på Registrera för att spara bilden. När bilden har sparats visas en liten bild (miniatyr) på skärmen.
  • Om du vill lägga till anteckningar, fotoanteckningar eller taggar till bilden trycker du på ikonen Bild. (Du kan göra det här senare.)
  • (Obs! I Bildläge registreras bilder av motivet med överlappande ljudbilder och sparas i .PNG- eller .JPG-format.)
 • Videoläge. Tryck på Registrera för att starta inspelningen.
  • Tryck på Registrera igen för att stoppa inspelningen och spara videofilmen. (Du kan göra det här senare.)
  • Om du vill lägga till anteckningar, videoanteckningar eller taggar till videofilmen trycker du på ikonen Videofilm.
 • PDQ-läge. Kontrollera att ljudkällan finns i det cirkelformade området.
  • Tryck på Registrera för att starta inspelningen. Ungefär 1,5 sekund med data registreras.

Steg 8. Filöverföring. Använd den medföljande USB-kabeln till att ansluta Fluke ii910-kameran till datorn. (En USB-enhet läggs till i listan med enheter på datorn.)

 • Öppna den tillagda USB-enheten för att se de sparade bild- eller videofilerna.
 • Kopiera önskade filer till den lokala datorenheten.
 • När överföringen är klar tar du bort USB-enheten från datorn.

Steg 9. Stäng av. Tryck på strömbrytaren. Tryck på OK på skärmen.

Rapporter för partiell urladdning

När du har överfört alla bilder och videofilmer till datorn kan du använda onlinerapportfunktionen för Fluke ii910 Precision Acoustic Imager till att skapa omfattande rapporter på några minuter. Du kan dela dem med ansvariga personer eller de underhållstekniker som är ansvariga för att åtgärda de identifierade problemen. Dessutom kan du använda rapporterna till att bekräfta att felen är åtgärdade.