Swedish

Effektivt underhåll av transportbandssystem med hjälp av precisionsakustikkameran Fluke ii910 med MecQ™

Transportbandsunderhåll måste vara effektivt för att undvika dyra och oplanerade driftstopp. Det är särskilt viktigt i branscher som livsmedels- och dryckestillverkning, logistiklager, fordonstillverkning, gruvdrift och råvarumaterialhantering.

Precisionsakustikkameran Fluke ii910 med MecQ™-läge är en modern lösning. Den kan användas till att identifiera potentiella problem i transportbandssystem innan problemen förvärras så att du kan vidta förebyggande åtgärder och maximera systemprestanda.

Fluke MecQ™-läget identifierar ljud som kan innebära problem i transportbandssystemen. Se det med egna ögon!

Visuell identifiering med snabb och enkel akustikbildbehandling

Du kan snabbt och enkelt upptäcka potentiella problem i transportbandssystem. Fluke ii910 med MecQ™ gör den processen snabb och enkel.

ii910 har akustikbildbehandlingsteknik som används till att registrera och analysera ultraljud som uppstår i mekaniska komponenter när de försämras. Det här verktyget är säkert och kräver ingen kontakt. Det innebär att du snabbt och enkelt kan identifiera ovanliga ljud, även de som ligger utan omfånget för den mänskliga hörseln.

Hur fungerar akustikbildbehandling?

Fluke ii910 har MecQ-underlägen som kan användas till att mäta mer jämfört med traditionella verktyg för mätning av ultraljud i luft. Även om tryckluftsläckage och partiella urladdningar genererar ultraljud genererar även mekaniska komponenter den typen av ljud när de börjar försämras.

Till skillnad från konventionella verktyg som är begränsade till en enda frekvens har ii910 med MecQ™ fördefinierade och anpassningsbara frekvensband. Du kan använda undermenyer till att filtrera och spåra data på dB-nivå i olika frekvensband, vilket innebär att du kan analysera och identifiera den exakta positionen för potentiella problem.

Du kan använda austikbildbehandlingstekniken i Fluke ii910 till att identifiera ljud även i bullriga miljöer. Den använder en mängd små mikrofoner som är mycket känsliga och kan identifiera både vanliga ljudvågor och ultraljudsvågor.

Använda ii910 med MecQ™

Använd på ett enkelt sätt och öka effektiviteten

Fluke ii910 är utformad för att vara användarvänlig. Den har ett intuitivt gränssnitt vilket innebär att hela underhållsteamet kan använda den. Det är enkelt att integrera den med befintliga verktyg för identifiering av läckage och partiella urladdningar för behändig visuell identifiering. Du kan ligga steget före potentiella problem genom att kontrollera stora intressanta områden. Det innebär att du kan beställa reservdelar och transportbandsdelar i god tid.

Du kan använda ii910 till att identifiera exakt orsak till eventuella problem och optimera energieffektiviteten genom att kontrollera transportbandslager som håller på att försämras, vilket leder till högre energiförbrukning. Förebyggande åtgärder bidrar till att minska risken för följdskador, vilket i slutänden minskar underhållskostnaderna.

Maximera tillgänglighetstiden och öka säkerheten för teamet

Genom att använda Fluke ii910 med MecQ™ kan du minimera risken för oplanerade driftstopp i transportbandssystem. Snabb identifiering av potentiella lagerfel möjliggör snabbt underhåll och förhindrar kostsamma systemstillestånd. Dessutom kan du använda ii910 till att inspektera utan att behöva ha nära kontakt, vilket innebär att du slipper farliga situationer och ökar säkerheten för teamet.

Minska kostnaderna och dokumentera resultatet

Oplanerade driftstopp kan leda till betydande ekonomiska förluster. Förebyggande underhåll med hjälp av ii910 kan hjälpa till med att undvika driftstopp. Det kan leda till potentiella kostnadsbesparingar på 30 000 till 130 000 dollar per timme, beroende på bransch.

Hitta problem med rullager på transportbandstyper som är svåra att komma åt. När du identifierar ljud med hjälp av Fluke MecQ™ kan du minska det intressanta området i stora transportbandssystem som det här.

Du kan använda ii910 till att registrera dina resultat genom att ta bilder av viktiga punkter och lägga till anteckningar och taggar till bilderna. Genom att göra det kan du planera vilka uppföljningsåtgärder som behövs och bedöma hur brådskande situationen är.

Precisionsakustikkameran Fluke ii910 med MecQ™ är ett kraftfullt verktyg för underhållstekniker som är ansvariga för underhåll av transportbandssystem. ii910 har akustikbildbehandlingsteknik

för snabb och enkel visuell identifiering av problem. Det leder till bättre underhållseffektivitet, lägre kostnader och ökad tillgänglighetstid.

ii910 med MecQ™ har ett användarvänligt gränssnitt, enkel integrering och säkerhetsfunktioner för att skydda underhållsteamen. Det gör att du kan hantera mekaniska problem på ett proaktivt sätt innan de blir allvarliga för att se till att transportbandssystemen för olika typer av branscher fungerar utan problem.

Med ii910 får du tillgång till detaljerade visuella poster som kan vara användbara både för framtida referens och för analys. Du kan använda de avancerade bildanalys- och rapportfunktionerna för att få mer information om skicket på dina transportbandssystem och upptäcka potentiella problem innan de blir allvarliga.

Du kan använda ii910 med MecQ™ till att ta bilder och registrera data. Tack vare det kan den omfattande informationen om dina transportbandssystem kan du fatta välgrundade beslut om lämplig åtgärd. Du kan använda ii910 till att se till att dina transportbandssystem är i gott skick. Genom att utföra det proaktiva steget kan du till att det inte uppstår några problem med driften.