Swedish

Underlätta detektering av luftläckage

Läckagedetektering, Grunderna, Energihantering, Felsökning

Även det minsta luftläckaget kan öka produkt- och energispill samt leda till förlorad produktionstid, särskilt för en produktionslinje som behöver tryckluft för att driva verktyg och processer.

Om trycket i tryckluften inte är tillräckligt för utrustningen att fungera optimalt kan resultatet bli kostsamt. Ju fler läckor som finns i systemet, desto hårdare måste kompressorn arbeta för att leverera den luft som behövs till utrustningen och det är inte optimalt för kompressorn. Den ökade efterfrågan ökar risken för en otillräcklig mängd tryckluft till verktyg och processutrustning.

Läckor i tryckluftssystemet ökar även energikostnaderna. Enligt USA:s energidepartement kan ett enstaka läckage på 3 mm i en tryckluftsledning kosta upp till 2 500 USD om året.

Fluke ii900 Sonic Industrial Imager används i en tillverkningsanläggning för tung utrustning

En partner för detektering av luftläckage

Hur ska du hinna med att kontrollera luftläckage med så mycket annat som måste prioriteras? Frågan ställdes av en ledande tillverkare av tung utrustning och de fick nyligen ett svar när de upptäckte en ny partner för detektering av luftläckage.

Den här tillverkaren använder mellan 1 800 och 2 600 CFM tryckluft varje dag. Tryckluften driver upp till 200 momentverktyg per linje och processverktyg som flyttar stora skivor med halvtums stål och placerar ut delar. Om en enda ledning har en läcka kan det påverka produktionen och öka energiförlusterna. Och det gäller en läcka …

När Fluke erbjöd företaget möjlighet att testa den nya Fluke ii900 Sonic Industrial Imager (Acoustic Imager), hängde dem på direkt. ii900 har en uppsättning små superkänsliga mikrofoner som identifierar ljud som människan inte kan uppfatta och ljud inom ultraljudsintervall, och vad som är ännu mer unikt är att användaren faktiskt kan se ljud.

”Att kunna visualisera var problemet finns tillför en dimension”, säger företagets underhållschef. ”Det går att identifiera vilken gänga, koppling eller slang det gäller. Möjligheten att ange exakt var läckan finns på bilden är mycket spännande.”

ii900 kan visuellt skanna stora områden på upp till 50 meters avstånd, vilket underlättar läckagedetekteringen på anläggningen och minskar avsevärt antalet timmar som tidigare ägnades åt uppgiften.

”En del dagar hittar vi och lagar 30 eller 40 läckor på bara några timmar,” säger chefen. ”Vi kan även använda ii900 under produktionstid när det är mycket buller härinne och hitta läckor i taknivå på upp till sex eller nio meters avstånd.”

Det är en enorm fördel för tillverkaren att kunna skanna efter läckor utan att påverka produktionen. ”Det kom aldrig i fråga att söka efter läckor under produktion eftersom det inte gick att stänga ned gångarna och flytta människor ut ur området för att gå och titta på en potentiell läcka,” säger chefen. ”Nu kan vi stå på sidan och söka igenom luftledningarna ovanför, samtidigt som vagnar och personer rör sig under oss. Vi påverkar inte deras arbete, vilket är bättre för alla.”

Relaterade resurser