Swedish

Hur fungerar kabelsökare?

Grunderna, Felsökning

Kablar går bakom väggar, under golv, genom kabelkanaler och i tak – och ofta i utrymmen som är svåra att komma åt. När du felsöker problem som brott och kortslutningar har du inte tid att gissa – du vill hitta felet snabbt, diagnosticera problemet och korrigera det på ett säkert sätt. Professionella kabelsökare är utformade för att göra exakt det – i bostadsmiljöer, kommersiella miljöer och industriella miljöer.


Elektriker med ansiktsskydd och handskar använder en strömtång och kabelspårningssändare på kablar i en kopplingsdosa
Avancerade kabelsökare med strömtång och sändare är utformade för att spåra kretser på ett söka sätt och hjälpa dig att snabbt hitta fel.


Hur kabelsökare hittar kablar

Du använder kabelsökare till att hitta kablar och identifiera kretsar och brytare utan att behöva borra i väggar eller ägna tid åt att hitta rätt kabel i kabelhärvor.

Kabelsökare består av två delar:

  • sändare, som genererar signaler och skickar dem längs kabeln
  • mottagare, som identifierar signalen i växel- och likström

Dessutom kan du använda tillbehör som strömtänger och testkablar till att sända signaler när du har tillgång till eller direktkontakt med de kablar du vill spåra.

Du kan använda avancerade kabelsökare till att aktivt spåra kablar i spänningssatta och -lösa kablar med hjälp av sändaren och mottagaren. Du kan använda kabelsökare till att hitta den exakta positionen för kablar och riktning i väggar, under golv, i tak – och runt hörn. De har en signalstyrkeskala eller visuell visning som används till att ange kabelposition och hjälper dig att hitta fel som öppna kretsar och kortslutningar.

Du kan även använda kabelsökare till att passivt spåra spänningssatta kablar utan att behöva ansluta sändaren, vilket är säkrare för dig och innebär att arbetet kan fortsätta utan några kritiska maskiner behöver stängas av. 

Avancerade kabelsökare har automatiska inställningar som hjälper dig att göra noggranna och konsekventa avläsningar och sparar tid genom att eliminera falska positiva resultat.

Vad du ska leta efter när du letar efter en kabelsökare

Vissa tekniker letar efter kablar med hjälp av mer allmänna verktyg som spiksökare eller utför kontinuitetskontroller med hjälp av multimetrar. Problemet med de metoderna är att det endast går att hitta ungefärliga kabelpositioner, vilket innebär att de metoderna varken är effektiva eller exakta – och det går inte att använda dem för spänningssatta kablar. När du felsöker kablar eller identifierar brytare är det slöseri med företagets eller kundens pengar att använda fel verktyg. När du använder ett tillförlitligt verktyg som är utformat för den miljö du arbetar i får du snabbt tillbaka din investering eftersom du kan arbeta på ett effektivare sätt och minska stilleståndstiden.

När du väljer kabelsökare bör du se till att den har följande egenskaper:

  • Rätt kategori och märkspänning: för bostadsmiljöer krävs vanligtvis lägre spänningsklassificering men för kommersiella och industriella miljöer krävs verktyg som är klassificerade för högre kategori och spänning. Avancerade kabelsökare som kan användas i kommersiella/industriella miljöer har klassificeringen kategori IV/600 V för att skydda dig mot överspänningar som kan vara på upp till 8 000 V. Verktyg med lägre spänningsklassificeringar kan explodera när du håller i dem och överföra laddningar direkt in i kroppen, vilket utsätter både dig och andra i närheten för fara.
  • Kan användas för både spänningssatta och -lösa kablar: det går att använda avancerade kabelsökare både på spänningssatta och -lösa kablar, vilket innebär att du kan förbli säker och slipper, i den utsträckning det är möjligt, stänga av känslig eller kritisk utrustning.
  • Praktisk flexibilitet: ju mer du kan finjustera inställningarna för kabelsökaren efter det aktuella spårningsscenariot, desto bättre presterar den. Genom att kunna välja eller justera funktioner som sändarutfrekvens, sändarläge, spårningsläge och känslighetsnivå kan du hitta den kombination som fungerar bäst.
  • Användbara tillbehör: om du funderar på att köpa en sats bör du se till att den innehåller de tillbehör du behöver för olika typer av jobb – inte bara testkablar och krokodilklämmor utan även uttagsadaptrar (blad och rund) och extrasignalklämma.
  • Tillförlitlig support: även om du vet hur avancerade kabelsökare fungerar är det inte alltid enkelt att konfigurera dem. Du bör leta efter ett verktyg med lättillgänglig kunskapsdatabas och kundsupport så att du kan få svar på dina frågor och få ut så mycket som möjligt av verktyget på din arbetsplats.
  • Tålig tillförlitlighet: en kabelsökare ska vara redo att arbeta när och var du är. Du bör leta efter ett verktyg som är välbyggt, IP-klassificerat av en tredje part och falltestat för konsekventa prestanda under krävande förhållanden. Du bör dessutom få en tillförlitlig garanti från en känd tillverkare.

Att kunna spåra kablar och identifiera brytare i paneler är färdigheter alla elektriker använder. Rätt verktyg – som en avancerad kabelsökare – kan inte bara hjälpa dig att förbättra dina felsökningsfärdigheter så att du kan göra jobbet på ett mer sätt utan det kan även se till att du kan arbeta på ett säkrare sätt.