Swedish

Så här spårar du elkablar i väggar

Grunderna

Under tiden man bygger är det inte svårt att hitta elkablarna – men i en färdig konstruktion är det en helt annan sak att hitta dem. En noga utformad kabelsökare kan vara en av dina viktigaste tids- och kostnadsbesparande investeringar.

En man med en röd skyddshjälm använder en kabelsökare i änden av en lång stav för att hitta kablar högt upp i en väggSå här använder du en avancerad kabelsökare med framgång.

1) Koppla in och anslut

Det första steget är att ansluta sändaren, antingen via en testkabel eller en strömtång. En direkt anslutning med testkabel ger bäst resultat för de flesta tillämpningar.

 • Anslut den röda och den gröna testkabeln till sändaren.
 • Anslut den röda testkabeln till fasledaren på kretsens lastsida (oavsett om kretsen är strömsatt eller strömlös).
 • Det sista steget, men det viktigaste för ett exakt resultat, är att ansluta den gröna testkabeln till en separat jord, beroende på vilken typ av krets som kabeln som du ska spåra är på. Om den gröna kabeln inte är ordentligt jordad eller om den är ansluten till samma krets som den strömsatta kabeln kan det leda till ett signalavbrott.
  • Om kabeln inte är ansluten till en GFCI- eller RCD-jordfelsbrytare (RCD används vanligen utanför USA):
   • Anslut den gröna testkabeln till en separat jord, t.ex. ett vattenrör av metall, en jordad metallstruktur i byggnaden, en jordad skruvmejsel eller ett jordspett.
  • För en kabel som är ansluten till ett GFCI-uttag:
   • Se till att kretsen är strömsatt.
   • Ta bort uttagets skyddsplatta från väggen.
   • Anslut den röda testkabeln till fasledarens skruv.
   • Anslut den gröna testskabeln till en separat jord. 
  • Om kabeln är ansluten till en GFCI-jordfelsbrytare:
   • Kontrollera att kretsen är strömlös för att undvika att lösa ut jordfelsbrytaren.
   • Lokalisera den närmaste anslutningen till brytaren eller säkringspanelen som är på en annan gren av samma krets som är ansluten till samma GFI-brytare.
   • Anslut den gröna testskabeln till nollan på den identifierade närmaste anslutningen. 
  • För en kabel som är ansluten till en RCD-jordfelsbrytare:
   • Lokalisera den närmaste anslutningen till brytaren eller säkringspanelen som är på en annan gren av samma krets som är ansluten till samma RCD som linje- eller fasledaren.
   • Anslut den gröna testsladden till den neutrala ledningen på den identifierade närmaste anslutningen.

Om det inte finns någon direkt anslutning till en oskyddad ledare kan en avancerad kabelsökare också använda en strömtång på slutna kretsar med låg impedans. Eftersom den inte har en direkt anslutning till en ledande kabel är signalen dock inte lika stark som vid en direkt anslutning. Mottagaren kanske inte upptäcker signalen om tången är långt bort.

En man i skyddsutrustning sträcker sig upp till en överliggande kopplingsdosa för att använda en strömtång på kabeldragningen
En avancerad kabelsökare kan använda en strömtång på slutna kretsar med låg impedans. Signalen är inte lika stark som vid en direkt anslutning till en ledande kabel, så ha mottagaren nära tillhands.
 
 • Du ansluter en strömtång genom att ansluta testkablarna till sändaren och därefter sätter du tången runt den kabel som du vill spåra. För att öka signalstyrkan kan du behöva linda den ledande kabeln några varv runt tången.
 • För signalkablar och strömlösa kablar eller laster kan du tillfälligt även jorda kretsen i båda ändar för att utföra spårningen.


2) Ställ in sändaren

När allt är anslutet är nästa steg att konfigurera själva sändaren.

 • Starta sändaren. Beroende på den spänning som finns kommer en avancerad kabelsökare automatiskt att välja strömsatt eller strömlöst läge.
 • Ett verktyg som är utformat för din säkerhet bör tydligt indikera om signalen är strömsatt eller strömlös. Den ska också varna eller larma tydligt om den upptäcker en strömsatt överspänningssignal, vilket betyder att du omedelbart måste koppla bort från kretsen.
 • Med en avancerad kabelsökare har du flera signallägen att välja mellan.
  • De flesta tillämpningar använder högt läge.
  • För tillämpningar som kräver en exakt spårning använder du lågt läge för att generera en låg signal som minskar kopplingen till närliggande kablar och föremål.
  • Använd loopläget för att spåra strömlösa kablar i en sluten krets t.ex. kortslutna eller skärmade kablar eller då en strömtång används.
 • Var alltid medveten om problem med jordningen för att undvika felaktiga resultat.
  • Om du ansluter sändaren till två intilliggande kablar på samma krets (till exempel en strömsatt och en nolla på en Romex-kabel) får du ett signalavbrott: signalen går i en riktning genom den första kabeln och går sedan tillbaka i motsatt riktning genom den andra.
  • När du ansluter måste du se till att ansluta den gröna testkabeln till en separat jord (ett vattenrör av metall, byggnadens jordade metallstruktur eller ett jordspett) för att undvika felaktiga signaler från signalkopplingen. 
GIF linjediagram som visar hur en signal färdas genom intilliggande kablar för att skapa effekten av ett ”signalavbrott”
Om du ansluter två intilliggande kablar på samma krets kan det leda till att signalen bryts.
 

3) Spåra med mottagaren

När sändaren är korrekt ansluten och aktiverad är allt klart för att spåra kabeldragningen på kretsen. Kom ihåg att hålla mottagaren minst 1 m (3 fot) från sändaren för att minimera signalstörningen.
 • Välj det läge du vill använda. De flesta mottagare har ett läge för att skanna, ett annat läge för en mer exakt signaldetektering, ett tredje läge för att identifiera brytare och ett fjärde läge för beröringsfri spänningsdetektering (utan sändaren).
 • Flytta mottagaren längs väggen för att hitta den starkaste signalen vilket indikerar var kabeln går. De flesta mottagare har en funktion som hjälper dig att rikta in mottagaren parallellt med kabeln, t.ex. med ett spår på sensorn.
 • Om en signal detekteras ser du se en stark signal. Om ingen signal detekteras kan du öka eller minska känsligheten för att lättare skilja linje- eller fasledaren från nollan.
 • Justera känsligheten för att hålla signalstyrkan på cirka 75 % (eller enligt tillverkarens rekommendationer) så att du får en tydlig indikation på när mottagaren upptäcker kabeln. Om du justerar till lägsta möjliga signalnivå men signalen fortfarande är för hög ställer du in sändaren på lågt läge.
 • Fortsätt följa signalen med mottagaren tills du når slutet på kabeln eller når en anslutning till annan utrustning. Markera platser allt eftersom. Upprepa proceduren för att spåra alla kablar du behöver hitta. Spara resultaten för framtida referens och felsökning.
Man med en röd skyddshjälm står på knä för att använda en kabelsökare ovanför två uttag på en vägg
Spåra den starkaste signalnivån längs väggen tills du når slutet på kabeln eller når en anslutning till annan utrustning.


4) Identifiera brytare

För att identifiera brytare både snabbare och lättare använder du mottagaren för att detektera signalen från sändaren.

 • Rikta in sensorn vinkelrätt mot brytaren.
 • Skanna varje brytare eller säkring i mer än en sekund upprepade gånger tills du är säker på att en stark signal från endast en brytare eller säkring identifieras i displayen.
 • Spara resultaten och märk brytarna för framtida referens.
En man med en röd skyddshjälm använder en kabelsökare för att göra en mätning i ett säkringsskåp
Mottagaren för kabelsökaren detekterar sändarsignalen och identifierar rätt brytare snabbt och enkelt.


Ligg steget före med en bra kabelsökare

Kabelsökning är lika mycket en konst som vetenskap. Det finns så många möjliga sätt att dra kablar på och så många olika variabler så det kan vara svårt att få ett bra resultat.

En man i skyddsutrustning sträcker sig mot kablar i en överliggande kopplingsdosa för att göra en mätning med mottagaren för en kabelsökare
Med en avancerad kabelsökare kan du spåra kablar bakom väggar, genom tak och under golv.


En noga utformad kabelsökare ger dig flera fördelar, t.ex. en högre kategori och märkspänning, mer justerbara känslighetsnivåer och olika sändarutfrekvenser, som kan hjälpa dig att hålla dig säker och få så exakta resultat som möjligt i de flesta situationer. Lär dig att konfigurera den och använda dess avancerade funktioner så kommer dina kollegor (och kunder) kanske börja tro att du kan se genom väggarna.

En kabelsökare byggd för alla slags arbetsplatser: i bostäder, i kommersiella miljöer och i de tuffaste av industrimiljöer. Se de funktioner som finns i kabelsökarna Fluke 2052 och Fluke 2062 Advanced Pro.