Swedish

Kontroll av tillståndet för motorer och styrningar

Motorer, drivenheter, pumpar, kompressorer, Felsökning

Motorer och styrningar används överallt i industrimiljöer och det både kan uppstå fel på dem och det uppstår fel på dem. För att förlänga motorernas livslängd och spara energi finns det fem test eller inspektioner som ofta rekommenderas: termiska mätningar, vibrationsmätningar, axelriktningsmätningar, isoleringsresistansmätningar och elektriska mätningar. Alla test går ganska snabbt och enkelt att utföra med hjälp av handhållna verktyg och testen ger dig mycket information om systemens prestanda.

Dessutom gör de nya trådlösa verktygen att du kan använda en central plats till att samla in, lagra och spara data om utrustningen i realtid eller över tid, även när utrustningen är i drift. Det enda du behöver för att kunna övervaka mätningarna med hjälp av en trådlös mätare är att stänga av systemet, låsa det, ansluta mätaren, stänga panelluckan och sedan starta systemet igen.

Här följer en kort genomgång av fem viktiga test för motorer och drivenheter:

1. Termisk inspektion av elektriska och mekaniska motorkomponenter med hjälp av en värmekamera eller infraröd termometer. Höga temperaturer behöver inte innebära att det finns problem men en komponent med högre temperatur än liknande komponenter eller en temperaturökning kan innebära att det finns problem.

2. Du kan utföra vibrationsanalyser med hjälp av den handhållna vibrationsmätaren Fluke 810 och upptäcka obalans, felinställningar, problem med rullager eller lösa delar. För Flukes handhållna vibrationsmätare och testare finns det en databas med bra/dåliga mätvärden vilket innebär att du kan jämföra vibrationssignaler dynamiskt och till och med få diagnoser eller tillståndsindikeringar på plats, beroende på hur pass avancerat verktyget är.

3. Med hjälp av isoleringsresistanstest kan du driftsätta en motor snabbt genom att helt enkelt byta en kabel. Med hjälp av en isolationsmultimeter som Fluke 1587 får du tillgång både till isoleringsresistanstest och alla de vanligaste funktionerna i digitala multimetrar. Genom att mäta isoleringsresistansen i motorlindningarna kan du upptäcka försämringar på grund av värme, ålder, korrosion, smuts, fukt eller kraftiga vibrationer innan motorn går sönder.

4. Elektrisk strömobalans är en vanlig orsak till överhettning av motorer. Elektrisk strömobalans kan ha många orsaker: problem med strömförsörjningen, låg spänning i en del eller problem med isolationsresistansen i motorlindningen. Med hjälp av ett instrument som elkvalitetsanalysatorn Fluke 435-II för trefassystem kan du kontrollera alla tre delarna i ett trefassystem samtidigt och även upptäcka transienter spänning. Du kan även använda en AC-strömtång till att kontrollera strömförbrukningen för de tre faserna. Med Fluke AC3000FC och Fluke Connect kan du till och med göra avläsningar när maskinen är i drift och du kan även spara och dela mätningarna med en smarttelefon.

5. Felaktiga axelinställningar kan innebära att du förlorar tiotusentals kronor per år i ersättningslager, reparationstid och oplanerad nedtid – och dessutom minskar maskinernas livslängd. Du kan använda laserjusteringsverktyget Fluke 830 till att få snabba, exakta och användbara svar – och återkoppling i realtid för snabb justering av axlar.