Swedish

De fem största elkvalitetsproblemen du kan lösa med elkvalitetsanalysatorerna i Fluke 1770-serien

Elkvalitet, Felsökning

Med en elkvalitetsanalysator för trefassystem i Fluke 1770-serien i verktygsväskan missar du aldrig en viktig elkvalitetshändelse. Registrera snabba transienter upp till 8 kV, övertoner upp till 30 kHz, spänningsfall och -toppar,och genomför spännings-, ström- och effektmätningar som gör att du kan karakterisera elsystemet.

Men det finns många användningsområden och funktioner i det här verktyget, hur kommer du igång med att hitta de elkvalitetsproblem du behöver minska? Läs mer om hur du genomför de mätningar som behövs för att hitta de vanligaste elkvalitetsproblemenmed en elkvalitetsanalysator.

Problem 1. Hitta övertonsproblem

Mät med: harmonisk utvärdering och analys av elsystem eller besiktningar

När du hämtar data från elkvalitetsanalysatorer i Fluke 1770-serien kan du använda programmet Energy Analyze Plus till att jämföra uppmätta statistikdata för spännings- och strömövertoner med olika standarder. Följ stegen på skärmen för att kontrollera om någon av dina mätningar överskrider gränsvärdena.

Energy Analyze Plus är en kraftfull funktion för förebyggande underhåll som du kan använda till att upptäcka strömövertoner innan det uppstår störningar i spänningen. Det innebär att du kan förhindra oväntade fel och situationer där du inte efterlever reglerna och kan öka systemdriftstiden.

Problem 2. Energiförluster

Mät med: energiundersökningar för att utvärdera energiförbrukningen

Du kan använda analysatorer i 1770-serien till att enkelt utvärdera energiförbrukningen. När du hämtat data kan du använda programmet Energy Analyze Plus till att analysera, spåra och rapportera de energidata du har registrerat. Du använder meddelanden på skärmen till att jämföra dina resultat med historiska värden, jämföra med branschnormer, jämföra uppmätta data med lokala förhållanden och få en mer fullständig bild av vad som händer på din anläggning.

Du kan till och med använda realtidsvyn till att visa den informationen medan data fortfarande samlas in.

Problem 3. Överbelastade paneler

Mät med: belastningsstudier

Genom att spåra dina märdon under en tidsperiod kan du identifiera om strömpanelen är överbelastad eller om en last kan läggas till utan kostsamma uppgraderingar. Analysatorerna i 1770-serien har ett loggningsläge, vilket innebär att du inte behöver omfattande utbildning för att hitta potentiella problem.

Du får stegvis hjälp med konfigurationsprocessen, med information om vad du ska ansluta och vilka knappar du ska trycka på. Det finns även inbyggda händelsemarkeringar i analysatorn som är baserade på elkvalitetsstandarder. Även om de inställningarna är fullständigt anpassningsbara behöver du inte ändra något om du inte vill avvika från en standard.

Belastningsstudierapporter

När belastningsstudien är klar analyserar du informationen och skapar en rapport. Gå igenom och analysera detaljer om den energiförbrukning du har mätt upp och loggat med en automatisk rapport. Visa din elkvalitetsstatus på ett smidigt sätt utan att du behöver lära dig ytterligare programvara. Den automatiserade rapporteringen med ett enda tryck skapar standardiserade rapporter som passar globala mätstandarder och riktlinjer.

Problem 4. Registrera elstörningar

Mät med: PQ Meter-läge och avancerad teknik för transientregistrering

Elkvalitetsanalysatorerna Fluke 1775 och Fluke 1777 har avancerad teknik för transientregistrering som hjälper dig att tydligt identifiera transienter för att du ska kunna vidta de åtgärder som krävs för att förhindra att de skadar din utrustning.

 17751777
PROVKAPACITET1 MHz20 MHz
 Registrera snabba transienterRegistrera de snabbaste transienterna i detalj

Det går snabbt och enkelt att konfigurera analysatorn för att registrera de här transienterna. När du aktiverar PQ Meter-läget visas de åtgärder du behöver vidta på analysatorn. Eventuella problem i din konfiguration visas på skärmen för att de data du registrerar ska bli så exakta som möjligt.

Verifieringsskärm för elkvalitetsanalysatorn 1777. Knappen Start förblir orange tills du har löst problemet.

Dessutom kan analysatorerna i 1770-serien inte bara identifiera kabeldragningsproblem utan du kan använda ett enda knapptryck till att korrigera eller åtgärda dem automatiskt. Det innebär att du slipper justera kläm- och kabelposition. När problem upptäcks blir startknappen orange. För att åtgärda det trycker du på Korrigera automatiskt längst ned på skärmen. När startknappen blir grön kan du starta registreringen utan att du behöver tänka på eventuellakabel- eller spänningsinställningsproblem.

Problem 5. Upptäck fler problem

Mät med: elkvalitetsundersökningar

Elkvalitetsanalysatorerna i Fluke 1770-serien är 2-i-1-enhetersom är en kombination av felsökningsfunktionerna för elkvalitetsmätare och de tillförlitliga analys- och loggningsfunktionerna för fristående elkvalitetsanalysatoreri en enda lättanvänd handhållen enhet. Du kan använda de här elkvalitetsanalysatorerna oavsett om du vet vilka problem du letar efter eller inte.

När du registrerar data för en belastningsstudie kan du visa dem samtidigt. PQ Health ger en glimt av den elkvalitet som du får just nu. I den här vyn jämförs de data som du har samlat in mot en standard för att visa ett lättläst, färgkodat stapeldiagram.

När du har slutfört belastningsstudien eller systembesiktningen kan du använda analysatorn till att skapa en lättanvänd rapport. Tack vare detta går det snabbt och enkelt att registrera och identifiera elproblem och visa dem på ett tydligt sätt i översiktsrapporter. Du kan hitta belastnings-, effektfaktor- och övertonsproblem i data du har registrerat med hjälp av analysatorer i 1770-serien.

Om 1770-serien

Elkvalitetsanalysatorerna för trefassystem i Fluke 1770-serien är kraftfulla verktyg som eliminerar komplexiteten med elkvalitetsloggning, -felsökning och -analys. De är utformade för snabbare och enklare elkvalitetsgranskning, med funktioner för automatiska mätningar, enkelt användargränssnitt och enkel konfiguration, förstklassiga specifikationer och en förenklad rapportplattform. Instrumenten kan även drivas direkt från mätkretsen, vilket gör att du inte behöver eluttag eller förlängningssladd.

 
Tillämpningar177317751777
Energiundersökningar och belastningstester
Övertonsundersökningar
Störningsutlösning av jordfelsbrytare 
Elkvalitetsundersökningar för elanläggningar 
Upptäckt av utrustningsfel som orsakas av 8 kV-mikrosekundstransienter 
Upptäckt av utrustningsfel som orsakas av 8 kV-nanosekundstransienter