Swedish

Snabbguide till elkvalitetssymptom och -orsaker

Elkvalitet

För ett otränat öga känns eventuellt inte problem med eldistributionssystem och -utrustning som är anslutna/ansluten till kretsen igen som elkvalitetsproblem. När du inte hittar några uppenbara problem är det enkelt att avfärda problemet som en gammal brytare som behöver bytas eller en återställning du måste utföra. Du kan titta på belastningstyperna i systemet och övervaka övertons-, obalans- och störningsmönster.

Elkvalitetsmätningar med olika problem i ett diagram.

Övertonsstörningsproblem samt spännings- och strömavvikelser är områden där det ofta uppstår elkvalitetsproblem. Spännings- och strömavvikelser kan orsaka problem, men du kan åtgärda många av dem innan de skadar utrustning. Identifiera symptomen:

LeveransSymptomMöjliga orsaker
Fall och minskningarBelysningen blir svagare, datorer slutar svara, relän och kontaktorer stängs av och sätts på hela tiden, utrustning och system stängs av
Falsklarm och oförklarliga larm och avstängningar
Start av stora laster, särskilt stora induktiva laster
Liknande verksamhet i intilliggande anläggningar
Busväder
ÖkningarFel på strömförsörjningsenheter
Överspänningsavstängningar och larm i drivenheter med variabelt varvtal
Fel på en fas i trefassystem
Plötslig belastningsminskning
Byte av kondensatorbank
TransienterÖverslag och ljusbågseffekter i distributionsutrustning
Skadad isolering
Elektronikfel
Datorn hänger sig
Blixtnedslag
Byte av kondensatorer
Omstart av strömmen till system efter strömavbrott
Plötsligt stopp av stor utrustning
Smutsiga eller slitna kontaktorer
AvbrottUtrustning stängs avTillfälligt strömavbrott
ObalansÖverhettade trefasmotorer och -transformatorerObalanserade belastningar över enskilda faser i trefasgruppcentraler
Obalanserad strömförsörjning
Användning av enfassvetsar
Öppet delta-transformatorer
ÖvertonerÖppet delta-transformatorer
Överhettade transformatorer
Överhettade induktiva motorer
Falsklarm och oförklarliga larm och avstängning av elektronisk utrustning
Icke-linjära belastningar, som switchade nätaggregat
Växelriktardelen av UPS-enheter, drivenheter med variabelt varvtal och batteriladdare
Svetsar
Bågugnar

Elkvalitetsanalysatorer och -loggrar

Du kan använda elkvalitetsanalysatorer till att identifiera den här typen av vanliga elkvalitetsproblem. Med en elkvalitetsanalysator kommer du aldrig att missa några kritiska elkvalitetshändelser. Oavsett om du utför en snabb systemkontroll eller en ingående elkvalitetsgranskning är konsekventa data viktiga. Genom att ansluta ett 1770-verktyg till din utrustning får du tillgång till ett unikt system som hjälper dig att samla in rätt data – från snabba transienter upp till 8 kV, övertoner upp till 30 kHz, fall och ökningar samt spännings-, ström- och energimätningar som du kan använda till att identifiera problem i ditt elsystem.

Elkvalitetsloggrar gör det enkelt att profilera energianvändningen för din anläggning. De ger dig tillgång till energimätdata som du kan använda till att identifiera och åtgärda källor till elenergiavfall och överbelastade kretsar. Den här typen av verktyg är bra för rutinbelastningsstudier och förebyggande underhållsprogram.

Du använder elkvalitetsövervakare till att utföra avancerade elkvalitetsanalys. Upptäck grundorsaken till utrustningsfel med hjälp av belastningsstudier och transientanalys för att kunna utföra de reparationer som behövs eller få tillgång till baslinjeinformation för rutinbelastningsstudier.

Elmätfönster

Du kan använda elmätfönster till att göra det enklare att mäta med hjälp av den här typen av verktyg. Du monterar elmätfönster permanent på skåp med de anslutningar som behövs. I stället för att behöva öppna skåpet kan du läsa av mätningarna i fönstret, vilket gör processen för förebyggande rutinunderhåll och belastningsstudier säkrare.

Hitta rätt elkvalitetsverktyg