Swedish

Elkvalitetsmätare för trefassystem i Fluke 1760TR Basic

 • Fluke 1760TR Basic Three-Phase Power Quality Recorder
 • Fluke 1760TR Basic Three-Phase Power Quality Recorder

Nyckelfunktioner

 • Fullständigt A-klassad: Utför test i enlighet med den stränga internationella standarden IEC 61000-4-30 klass A
 • GPS-tidssynkronisering: Korrelera data med händelser eller data från andra instrument med stor exakthet
 • Flexibla och fullständigt justerbara tröskelvärden och skalfaktorer: Du kan urskilja specifika problem genom att definiera detaljerade kriterier för detektering och registrering av störningar.
 • Avbrottsfri strömförsörjning (40 minuter): Missa aldrig viktiga händelser - du kan till och med registrera början och slutet på avbrott, vilket hjälper dig att fastställa orsaken
 • 10 MHz, 6 000 Vpk vågformsloggning: Få en detaljerad bild även av korta händelser
 • 2 GB dataminne: Detaljerad, samtidig registrering av en mängd olika elparametrar under en längre tidsperiod
 • Avancerad programvara medföljer: Skapa trenddiagram för orsaksanalys, statistiska översikter, rapporter och dataloggning i realtid i online-läget.
 • Plug and play: Snabb installation med automatisk sensoravkänning, sensorerna drivs av instrumentet, vilket gör att det inte behövs några batterier
 • Robust design för fältbruk: Med isolerat hölje och senaste design utan roterande reglage ger instrumentet tillförlitliga testresultat under nästintill alla förhållanden

Produktöversikt: Elkvalitetsmätare för trefassystem i Fluke 1760TR Basic

A-klassad utrustning för dina mest krävande elkvalitetsmätningar

Elkvalitetsmätaren för trefassystem Fluke 1760 är a-klassad i enlighet med IEC 61000-4-30 och kan användas för avancerad elkvalitetsanalys och för att testa att utrustningen uppfyller kraven. Den här elkvalitetsmonitorn är konstruerad för analys av industriella elsystem i medel- och lågspänningsnätverk och instrumentet har funktioner för anpassning av tröskelvärden, algoritmer och mätval. Elmätaren 1760 kan användas för mycket omfattande registrering av användardefinierade parametrar.

Tillämpningar

Detaljerad störningsanalys – Utför snabb analys av transienter och avslöja orsaken till driftstörningar i utrustningen för att senare kunna minska fel och utföra förebyggande underhåll. Transientoptionen har ett mätområde på 6000 V och kan användas till att registrera mycket korta pulser såsom blixtnedslag.

Kvalitet på levererad el enligt klass A – Utvärdera kvaliteten på inkommande matningsström. Tack vare att Fluke 1760 är A-klassad blir dina mätresultat odiskutabla.

Händelsekorrelation på flera platser – Genom att utnyttja GPS-tidssynkronisering kan du snabbt upptäcka var felet först uppstod, antingen i eller utanför anläggningen.

Galvaniskt skilda ingångar och DC-koppling – Gör att du kan utföra mätningar på olika nollpotentialer. Du kan till exempel felsöka UPS-system genom att samtidigt registrera batterispänning och strömutgång.

Elkvalitets- och belastningsstudier – Bedöm elkvaliteten för att anpassa mot kritiska system före installation och verifiera elsystemets kapacitet innan förbrukarna kopplas in.

Det finns fyra 1760-modeller från Fluke att välja emellan:

EgenskaperFluke 1760 BasicFluke 1760TR BasicFluke 1760Fluke 1760TR
Elkvalitetsstatistik i enlighet med EN50160
Spänningsmoment (fall, toppar och avbrott)
Kontinuerlig registrering av:
Spänning
Ström
Ström P, Q, S
Effektfaktor
kWh
Flicker
Obalans
Frekvens
Spännings- och strömövertoner upp till den femtionde övertonen
THD
Nätsignalering
Trigga mätningar
Online-läge (oscilloskop, transienter och händelser)
Snabb analys av transienter upp till 10 MHz
4 st., 600 V spänningsprober
4 tvåstegs flexibla strömprober (1000 A/200 A ac)
GPS-tidssynkronisering
Minne2 GB Flash-minne

Specifikationer: Elkvalitetsmätare för trefassystem i Fluke 1760TR Basic

Översikt över mätfunktioner
Statistisk utvärdering
 Elkvalitetsstatistik enligt EN50160 och DISDIP-tabeller som ITIC, CEBEMA, ANSI
Moment
 Fall, toppar och avbrott identifieras och lagras i händelselistan. En utlöst triggning genererar dessutom en händelse som läggs till i den här listan.
 I händelselistan visas den exakta tiden när händelsen inträffade samt varaktighet och omfattning. Det är möjligt att sortera de händelserna efter flera olika attribut så att du kan välja ut en för djupare orsaksanalys.
 RMS-värden, transienter och snabba transienter kan lagras om en triggning utlöses.
Kontinuerlig registrering
 Fluke 1760 registrerar rms-värden tillsammans med motsvarande minimi- och maximivärden för:
 • Spänning
 • Ström
 • Ström P, Q, S
 • Effektfaktor
 • kWh
 • Flicker
 • Obalans
 • Frekvens
 • Övertoner/interharmoniska övertoner
 kontinuerligt med följande tider för aggregationer:
 Dag
 10 min.
 Fritt intervall, t.ex.: 15 min., 2 tim.
Trigga mätningar
rms: Aggregationstiden är justerbar mellan 10 ms (1/2 period), 20 ms (1 period), 200 ms (10/12 perioder) eller 3 sek (150/180 perioder).
 Beräkning av rms-värden, övertoner och interharmoniska övertoner utförs synkront med strömfrekvens.
 Grundläggande aggregation för övertoner och interharmoniska övertoner är 200 ms
Oscilloscop: Samplingsintervallet är 10,24 kHz för alla 8 kanaler
Snabba transienter: Det går att välja samplingsintervall från 100 kHz till 10 MHz för kanal 1-4 FFT av snabba transienter
Nätsignalering
 Faser och N-ledare, spänning och ström
Online-läge
 Variabelt återställningsintervall. Den här funktionen gör att du kan verifiera instrumentinställningar och ger en snabb överblick över oscilloskop, transienter och händelser.
Allmänna data
Egentlig osäkerhet
 refererar till referensvärden och har två års garanti
Kvalitetssystem
 utvecklad, konstruerad enligt ISO 9001: 2000
Miljöförhållanden
Användningstemp. mätområde: 0 °C till +50 °C (32 °F till +122 °F)
Arbetstemp. mätområde: -20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
Förvaringstemp. mätområde: 20 °C till +60 °C (-4 °F till 140 °F)
Referenstemperatur: 23 °C ± 2 K (74 °F ± 2 K)
Klimatklassificering: B2 (IEC 654-1), -20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
Max. användningshöjd: 2 000 m: max. 600 V CAT IV*, strömförsörjning: 300 V CAT III 5 000 m: max 600 V CAT III*, strömförsörjning: 300 V CAT II 
* beroende på sensor
Referensvärden
Omgivande temperatur: 23 °C ± 2 K (74 °F ± 2 K)
Strömförsörjning: 230 V ± 10 %
Strömfrekvens: 50 Hz / 60 Hz
Signal: angiven ingångsspänning Udin
Medelvärde: 10 minuters intervall
Hölje
 isolerat, robust plasthölje
EMC
Emission: Klass-A enligt IEC/EN 61326-1
Immunitet: IEC/EN 61326-1
Strömförsörjning
Mätområde: AC: 83 V till 264 V, 45 till 65 Hz
 DC: 100 V till 375 V
Säkerhet: IEC/EN 61010-1 andra utgåvan
 300 V CAT III
Strömförbrukning: max. 54 VA
Batteripaket: NIMH, 7,2 V, 2,7 Ah
 I händelse av strömavbrott behåller ett inbyggt batteri strömmen upp till 40 minuter . Efter det, eller om ackumulatorerna laddas ur, stängs Fluke 1760 av och fortsätter mätningarna med de senaste inställningarna när strömmen kommer tillbaka. Batteriet kan bytas ut av användaren.
Display
 Fluke 1760 har LED-indikatorer för status för de 8 kanalerna, fasföljd, strömförsörjning (nätspänning eller ackumulator), minnesanvändning, tidssynkronisering och dataöverföring.
Strömlysdioder: • Permanent ljus: normal strömförsörjning från nätuttag.
 • AV: ström via inbyggd ackumulator i händelse av strömavbrott.
Kanallysdioder Lysdioder i tre färger per kanal för:
 • överbelastning
 • underbelastning
 signalnivå inom nominellt område
Dataminne
 2 GB Flash-minne beroende på modell
Minnesmodell
 Linjär
Gränssnitt
 Ethernet (100 MB/sek.), kompatibel med Windows® 98/ME/NT/2000/XP RS 232, externt modem via RS 232
Överföringshastighet för RS 232
 9 600 Baud till 115 kBaud
Mått
 70 mm x 300 mm x 65 mm (2,8 tum x 11,8 tum x 2,6 tum) (H x B x D)
Vikt
 ca. 4,9 kg (10,8 lbs.) (utan tillbehör)
Garanti:
 2 år
Kalibreringsintervall
 1 år rekommenderat för Klass-A, annars 2 år
Signalkonditionering
Område för 50 Hz-system
 50 Hz ± 15 % (42,5 Hz till 57,5 Hz)
Område för 60 Hz-system
 60 Hz ± 15 % (51 Hz till 69 Hz)
Upplösning
 16 ppm
Samplingsfrekvens för 50 Hz-system
 10,24 kHz, samplingsfrekvensen synkroniseras med nätfrekvensen.
Onoggrannhet vid frekvensmätningar
 < 20 ppm
Onoggrannhet för den inbyggda klockan
 < 1 sek. / dag
Mätområden
 Aggregation av intervallvärdena enligt IEC 61000-4-30, klass-A
Min/max-värden: Halvperiod, t.ex.: 10 ms rms-värden vid 50 Hz
Transienter: Samplingsintervall 100 kHz till 10 MHz per kanal
Övertoner
 enligt IEC 61000-4-7:2002: 200 ms
Flicker
 enligt EN 61000-4-15:2003: 10 min. (Pst), 2 tim. (Plt)
Ingångar
Antal ingångar
 8 galvaniskt isolerade ingångar för spännings- och strömmätning.
Sensorsäkerhet
 upp till 600 V CAT IV beroende på sensor
Grundläggande säkerhet
 300 V CAT III
Nominell spänning (rms)
 100 mV
Område (toppvärde)
 280 mV
Överbelastningskapacitet (rms)
 1 000 V, kontinuerligt
Spänningsökningshastighet
 max. 15 kV / µs
Ingångsresistans
 1 MΩ
Ingångskapacitans
 5 pF
Ingångsfilter
 Varje kanal är utrustad med ett passivt lågpassfilter, ett antialiasfilter och en 16-bitars A/D-omvandlare. Alla kanaler samplas synkront med en vanlig kvartskontrollerad klockpuls.
 Filtren skyddar mot spänningstransienter och begränsar stigningshastigheten för signaler, minskar högfrekvenskomponenter och särskilt brusspänningen ovanför halva samplingsfrekvensen i A/D-omvandlaren med 80 dB. Därmed uppnås mycket små mätningsfel inom ett exceptionellt stort amplitudområde. Det här gäller även under extrema arbetsförhållanden, som transientspänningar vid utgångar i omvandlare.
Osäkerhet
Osäkerhet vid referensvärden
 Onoggrannhet inklusive spänningssensorer uppfyller kraven i IEC 61000-4-30, klass-A. Alla spänningssensorer lämpar sig för DC upp till 5 kHz
Med Sensor 1000 V 0,1% vid Udin = 480 V och 600 V P-N
Sensor 600 V 0,1% vid Udin = 230 V P-N
Egentlig osäkerhet för övertoner
 Klass I enligt EN 61000-4-7:2002
Referensvärden
 23 °C ± 2 K < 60 % rH (74 °F ± 2 K < 60 % rH)
 Uppvärmt instrument > 3 tim.
 Strömförsörjning: 100 V till 250 V AC
Temperaturförskjutning
 100 ppm / K
Åldrande
 < 0,05 % / år
Avvisning av gemensamt läge
 > 100 dB vid 50 Hz
Temperaturdrift
 Ändring av förstärkning på grund av temperatur: < 0,005 %/K
Åldring
 Ändring av förstärkning på grund av åldrande: < 0,04 %/år
Störning
 Brusspänning, ingångarna kortsluts: < 40 µV
DC
 ± (0,2% rdg + 0,1% sensor)

Modeller: Elkvalitetsmätare för trefassystem i Fluke 1760TR Basic

Fluke 1760TR Basic

Elkvalitetsmätare Topas

Köp den

Med 8 ingångskanaler (4 strömmar/4 spänningar eller 8 spänningar)

Standardtillbehör:

 • Internt flashminne 2 GB
 • Programvaran PQ Analyze på CD-ROM
 • Ethernet-kabel för nätverksanslutning (1)
 • Crosslink-Ethernet-kabel för direkt datoranslutning (1)
 • Nätsladd (1)
 • Användarhandböcker
 • Transportväska
 • Snabb analys av transienter upp till 10 MHz