Swedish

Fluke VR1710 mätare av spänningskvalitet

 • Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder
 • Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder 2

Nyckelfunktioner

 • Snabb och enkel registrering av spänningstrender, bortfall och elkvalitet – lätt att hitta orsaken till spänningsproblem
 • Extremt enkel att använda - anslut kontakten direkt i eluttaget och börja registrera data
 • Kontinuerlig registrering av samtliga värden utan avbrott – förkortad testtid genom att du får en fullständig bild med ett och samma instrument, som registrerar både händelser och spänning
 • Tydlig grafisk sammanfattning av data och snabböversikt av de viktigaste parametrarna för elkvalitet, så att du slipper gissa när du diagnostiserar problem som rör spänningskvalitet.
 • Min-, max- och medelvärden för RMS (1/4 period) med tidsstämpel, så att du snabbt kan se vad och när det hänt
 • Visning av faktiska transienter (> 100 µs) med tidsstämpel – snabb identifiering av elkvalitetsproblem med den medföljande grafiska programvaran.
 • Flicker enligt EN 61000-4-15, individuella övertons- och THD-värden med trender – snabb identifiering om problemet beror på elkvalitet eller utrustning
 • Statistisk analys av spänningshändelser i enfassystem – minskar analystiden genom att spåra antalet händelser och deras omfattning
 • Innehåller PowerLog-programmet för snabb inläsning, analys och automatisk rapportering – spara tid genom att skapa elkvalitetsrapporter automatiskt med förinställda mallar

Produktöversikt: Fluke VR1710 mätare av spänningskvalitet

Fluke VR1710 är en enfasmätare av plugin-modell för mätning av spänningskvalitet. Med det här mycket lättanvända verktyget kan du åtgärda fel omedelbart efter detektering och registrering av strömkvaliteten, vilket ger minskad stilleståndstid. Enfasmätaren Fluke VR1710 uppfyller underhålls- och förvaltningspersonalens krav vid anläggningar, industriella miljöer och stora serviceorganisationer för att bibehålla den elkvalitet som krävs för verksamheten. Elkvalitetsparametrar som t.ex. RMS-medelvärden, transienter, flicker och övertoner upp till den 32:a registreras med programberbara intervaller från 1 sekunder till 20 minuter.

Specifikationer: Fluke VR1710 mätare av spänningskvalitet

Allmänna specifikationer
Arbetsspänning
 70 till 300 V
RMS-värde för Min/Max/Medel
 Upplösning 0,125 V
Antal händelser
 175000
Spänningsfall/avbrott
 Ja
Tidupplösning
 5 ms
Spänningsupplösning
 0,125 V
Överspänning
 Ja
Frekvens
 Ja
Mätning av övertoner
 EN 61000-4-7 (upp till den 32:a)
Flickermätning
 EN 61000-4-15
Antal inspelningskanaler
 Enfas till neutral
Tvåfas/neutral till jord
Inspelningstid
 1 till 339 dagar beroende på samplingsintervall från 1 sekund till 20 minuter
Transienter
 Ja
Frekvensområde
 50 Hz ± 1 Hz och 60 Hz ± 1 Hz
Säkerhetsklassning
 CAT II 300 V

Modeller: Fluke VR1710 mätare av spänningskvalitet

Fluke VR1710

MÄTARE AV SPÄNNINGSKVALITET

Köp den

Fluke VR1710 innehåller:

 • Fluke VR1710, plugin-modell
 • USB-kabel
 • CD-skiva med programvaran PowerLog
 • Universella nätsladdsadaptrar