Swedish

Fluke 1742, 1746 och 1748 trefas elkvalitetsanalysator m logg

 • Fluke 1742 1746 and 1748 Three-Phase Power Quality Loggers
 • Fluke 1748 Three-Phase Power Quality Logger
 • Fluke 17xx Three-Phase Power Quality Loggers Voltage Chart
 • Fluke 1748 Three-Phase Power Quality Logger

Nyckelfunktioner

Maskinvarufunktioner

 • Mät spänning och ström på alla tre faserna och nolledaren: Spänningsledningar för trefas och nolledare och fyra flexibla strömtänger.
 • Omfattande loggning: Det går att lagra fler än 20 separata loggningssessioner i instrumentet. En omfattande uppsättning el- och elkvalitetsvariabler loggas automatiskt så att du aldrig förlorar mätningstrender.
 • Mät med största noggrannhet: Uppfyller de stränga kraven i standarden IEC 61000-4-30 klass A, utgåva 3, Test- och mättekniker - Metoder för elkvalitetsmätning.
 • Registrera dalar, toppar och störningar: 1748 inkluderar händelse och RMS, händelseprofil tillsammans med datum, tidsstämpel och svårighetsgrad gör det lättare att hitta orsaken till elkvalitetsproblemen.
 • Mät viktiga elkvalitetsparametrar: Mäter övertoner och interharmoniska övertoner för spänning och ström, inkluderar även obalans, flicker och snabba spänningsförändringar.
 • Optimerat användargränssnitt: Registrera rätt data varje gång med snabb, guidad, grafisk datorbaserad meny och minska osäkerheten kring anslutningarna med en intelligent verifieringsfunktion och den enda automatiska korrigeringsfunktionen på instrumentet. Anslutningsfel indikeras automatiskt med ett gult ljus på enhetens strömbrytare som blir grön när det är åtgärdat.
 • Optimerat användargränssnitt: Enkla, vägledande, grafiska inställningar så att rätt data registreras varje gång och smarta verifieringsfunktioner som visar om kopplingarna stämmer minimerar osäkerhetsfaktorerna
 • Flexibel strömförsörjning: Tar ström direkt från den mätta kretsen med det bredaste området bland elkvalitetsanalysatorer m logg från 100 V till 500 V eller med en nätsladd gör det möjligt att testa överallt.
 • Robust och stabil: Utformad att tåla tuffa installationsmiljöer med IP65-klassning med IP65-spänningsadapter.
 • Två externa USB-portar: En för datoranslutning och en annan för snabb, enkel datanedladdning till vanliga USB-minnen eller andra USB-enheter som gör det möjligt att lämna mätenheten på plats utan att störa loggningen.
 • Ethernet-anslutning: Kabelanslutna och trådlösa anslutningar för instrumentinställning och snabb datanedladdning.
 • Kompakt storlek: Utformad att passa i trånga utrymmen och paneler med måtten 23 cm x 18 cm x 5,4 cm.
 • Industrins högsta säkerhetskrav: Klassat enligt 600 V CAT IV/1 000 V CAT III för användning vid servicenivå och nedströms.
 • Optimerade mättillbehör: Unik trasselfri spänningskabel och tunna böjbara strömtänger förenklar installation även i trånga utrymmen.
 • Batterilivslängd: Fyra timmars drifttid (säkerhetskopieringstid) per laddning med litiumjonbatteri för drift under tillfälliga strömavbrott.
 • Säkerhet: Skydda din bästa tillgång från stöld med en vanlig kedja eller annan säkerhetsanordning.
 • Magnethållare: Förvara instrumentet säker inne i eller utanför elpaneler. Kompatibel med alla modeller och inkluderas med modellen 1748 som standard.

Programvarufunktioner

 • Konfiguration för "i verkstaden" och "i fält" och nedladdning med datorprogram: Enkel nedladdning med USB-minne, WiFi, Ethernet-anslutning eller med USB-kabel.
 • Programmet Energy Analyze Plus: Hämta och analysera varje uppmätt detalj av elförbrukningen och el-kvalitetens hälsotillstånd med automatiska rapportering.
 • Rapportering med ett tryck: Skapa standardiserade rapporter enligt vanliga standarder som EN 50160, IEEE 519, GOST 33073 eller exportera data i kompatibla formaten PQDIF eller NeQual för användning i tredjepartsprogram
 • Avancerad analys: Välj valfri loggad parameter för att skapa anpassade vyer med loggade mätningar för avancerat datakorrelation

Vilken elkvalitetsanalysator m logg passar dina behov?

Funktioner1742 elkvalitetsanalysator
m logg
1746 elkvalitetsanalysator
m logg
1748 elkvalitetsanalysator
m logg
Funktioner
Spänning, ström, effekt, effektfaktor, frekvens
Framåtriktad/omvänd energi
Peakkrav
THD
Flicker
Spännings- och strömövertoner (till 50:e) 1
Obalans 1
Snabba spänningsförändringar 1
Interharmoniska övertoner (till 50:e) 1
Tabeller med dalar, toppar, störningar och transienter 1
Startström 1
Transienter (låg frekvens)/vågformsavvikelser 2
Registrering
Trend
Ögonblicksbilder av vågform 2
RMS-profil 2
Kommunikation
Ethernet
USB (mini B)
WiFi-nedladdning från instrument till enhet
WiFi-nedladdning över WiFi-hubb (kräver registrering)ExtraExtraExtra
Medföljande tillbehör
Flexibel strömtånginte /B-versioninte /B-versioninte /B-version
USB-minne
USB-kabel
3PHVL-1730 trefas + neutral spänningstestkabel
Mätsladdsats röd/svart 0,18 m
Mätsladdsats röd/svart 1,5 m
Krokodilklämmor444
173x/174x mjuk väska
Kabelmärkningspaket
MP1-3R/1B-magnetprob, 1 paket (3 röda, 1 svart)Extra11
174x upphängningspaketExtraExtra
1 Inkluderad med alternativet 1742-6/UPGRADE
2 Inkluderad med alternativet 1742-8/UPGRADE eller 1746-8/UPGRADE

Produktöversikt: Fluke 1742, 1746 och 1748 trefas elkvalitetsanalysator m logg

Fluke 1742, 1746 and 1748 trefas elkvalitetsanalysator m logg ger snabb och enkel åtkomst till data du behöver för att ta viktiga beslut och elkvalitet och energi i realtid.

Elkvalitetsanalysatorerna för trefassystem i Fluke 1740-serien är kompakta och tåliga instrument avsedda för tekniker och ingenjörer som behöver flexibiliteten att felsöka, mäta och analysera elförsörjningssystem. Fluke 1740-serien är helt kompatibel med internationella elkvalitetsstandarder såsom IEC 61000-4-30 och kan samtidigt logga upp till 500 parametrar och registrera händelser som upptäcker intermittenta och svårfunna elkvalitetsproblem enklare än någonsin tidigare. Den medföljande programvaran Energy Analyze plus bedömer snabbt elkvaliteten vid servisen, på transformatorstationen eller vid lasten, enligt nationella och internationella standarder såsom EN 50160 och IEEE 519.

Ett optimerat användargränssnitt, flexibla strömtänger och en intelligent kontrollmätfunktion gör det möjligt att digitalt kontrollera och rätta till vanliga anslutningsfel gör installationen enklare än någonsin och minskar mätosäkerheten. Minimimera tiden i potentiellt farliga miljöer och minska besväret med skyddskläder genom att använda trådlös anslutning (WiFi) för att visa data direkt i fält.

Vilken elkvalitetsanalysator m logg är bäst för dig?

Registrering 1742 1746 1748
Energi
Grundläggande elkvalitet Tillval
Avancerad elkvalitet TillvalTillval

Fluke 1748 loggar över 500 olika parametrar för varje medelvärdesmätning. Det möjliggör noggrann analys av elkvalitet och korrelation av intermittenta händelser med detaljerade vågformsdata som gör det enklare att spåra störningarnas orsaker. Fluke 1746 registrerar alla relevanta elparametrar för grundläggande elkvalitetsloggning för energibesparingsstudier och planering av elnät och det finns uppgraderingsalternativ till 1748. Fluke 1742 ger optimal prestanda i tålig förpackning för enkla last- och energistudier och går att uppgradera till 1746 eller till fullständiga 1748-funktioner.

Specifikationer: Fluke 1742, 1746 och 1748 trefas elkvalitetsanalysator m logg

Specifikationer
Noggrannhet
ParameterMätområdeMax upplösningInbyggd noggrannhet vid referensvillkor (% av avläsning + % av område)
Spänning1000 V0,1 V±0,1 % av nominell spänning 1, 2
Ström: direktingångi17xx-flex 1500IP 24 1500 A150 A0,01 A) (min. 1,5 A) 3 ±(1 % + 0,02 %)
1500 A0,1 A
i17xx-flex 3000IP 24 3000 A300 A0,01 A) (min. 3,0 A) 3 ±(1 % + 0,03 %)
3 000 A0,1 A
i17xx-flex 6000IP 36 6000 A600 A0,01 A) (min. 6,0 A) 3 ±(1,5 % + 0,03 %)
6000 A0,1 A
i40s-EL-klämma4 A1 mA±(0,7 % + 0,02 %)
40 A10 mA
Frekvens42,5 Hz till 69 Hz0,01 Hz±(0,1 %) 2
Extra ingång±10 V dc0,1 mV±(0,2 % + 0,02 %)
Spänning min/max1000 V0,1 V±0,2 % av nominell spänning 1
Ström min/maxDefinierad av tillbehörDefinierad av tillbehör±(5 % + 0,2 %)
THD på spänning1000%0,10 %± 2,5 %
THD på ström1000%0,10 %± 2,5 %
Spänningsövertoner 2:a till 50:de1000 V0,1 V≥ 1 V: ±5 % av avläsning
< 1 V: ±0,05 V
Strömövertoner 2:a till 50:eDefinierad av tillbehörDefinierad av tillbehör≥ 3 % av strömområde: ±5 % av avläsning
< 3 % av strömområde: ±0,15 % av mätområde
Flicker P LT , P ST 0 till 200,015 %
Strömtångens noggrannhet
ParameterInfluenskvantitetiFlex1500IP-24iFlex3000IP-24iFlex6000IP-36i40S-EL
150 A/1500 A300 A/3000 A600 A/6000 A4 A/40 A
Aktiv effekt PPF ≥ 0,991,2% + 0,005%1,2 % + 0,0075 %1,7 % + 0,0075 %1,2% + 0,005%
Aktiv energi E a
Skenbar effekt S0 ≤ PF ≤ 11,2% + 0,005%1,2 % + 0,0075 %1,7 % + 0,0075 %1,2% + 0,005%
Skenbar energi E åtkomstpunkt
Reaktiv effekt Q0 ≤ PF ≤ 12,5% av uppmätt skenbar effekt
Reaktiv energi E r
Effektfaktor PF-± 0,025
Reaktiv
förskjutningsfaktor DPF/cosΦ
Ytterligare osäkerhet i % av mätområdeV P-N >250 V0,015 %0,023%0,023%0,015 %
1 I mätområdet 100 V … 500 V, även kallat Udin
2 0 °C … 45 °C: inbyggd noggrannhet x 2, utanför 0 °C … 45 °C: inbyggd noggrannhet x 3
3 Se användarhandboken för information

Referensförhållanden:
miljö: 23 °C ± 5 °C, instrumentet i drift minst 30 minuter, inget externt elektrisk/magnetiskt fält, RH <65 %
Ingångsvillkor: Cosφ/PF=1, sinusformad signal f=50 Hz/60 Hz, strömförsörjning 120 V/230 V ±10 %.
Ström- och effektspecifikationer: ingångsspänning 1 ph: 120 V/230 V eller 3 ph wye/delta: 230 V/400 V
Ingångsström: I > 10 % av mätområdet
Primär ledare för tänger eller Rogowskispole i mittläget
Temperaturkoefficient: Lägg till 0,1 x angiven noggrannhet för varje grad C över 28 °C och under 18 °C

Elektriska specifikationer
Strömförsörjning
Spänningsområde100 V till 500 V med ingång via säkerhetskontakt med ström från mätkrets
100 V till 240 V med standardkabel (IEC 60320 C7)
StrömförbrukningMaximalt 50 VA (max. 15 VA med strömförbrukning med adaptern MA-C8)
Effektivitet≥ 68,2% (i enlighet med regler för energieffektivitet)
Max förbrukning utan belastningEndast < 0,3 W vid strömförbrukning via IEC 60320-ingång
Frekvens för nätström50/60 Hz ±15 %
BatteriLitiumjon 3,7 V, 9,25 Wh, kan bytas av användaren
BatterikapacitetTypiskt 4 timmar
Uppladdningstid< 6 timmar
Datainsamling
Upplösning16-bitars synkron sampling
Samplingsfrekvens10,24 kHz vid 50/60 Hz, synkroniserad till nätfrekvens
Frekvens för ingångssignal50/60 Hz (42,5 till 69 Hz)
Kretstyper1-

Φ

, 1-

Φ

IT, delad fas, 3-

Φ

delta, 3-

Φ

wye, 3-

Φ

wye IT, 3-

Φ

wye balanserad, 3-

Φ

Aron/Blondel (2-elements delta), 3-

Φ

delta öppen part, endast ström (belastningsmätningar)
Spara mätningarInternt flashminne (kan inte bytas av användaren)
MinnesutrymmeNormalt 20 loggningssessioner på 4 veckor med 1-minuts intervall och 500 händelser
Grundintervall
Uppmätta parametrarSpänning, ström, aux, frekvens, THD V, THD A, effekt, effektfaktor, grundtonsenergi, DPF, energi
GenomsnittsintervallAnvändarval: 1 sek, 5 sek, 10 sek, 30 sek, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min
Genomsnittlig tid för min/max-värdenSpänning, ström: Hela RMS-perioden uppdateras varje halvperiod (URMS1/2 enligt IEC61000-4-30 Aux, Effekt: 200 ms)
Belastningsintervall (energimätningsläge)
Uppmätta parametrarEnergi (Wh, varh, VAh), PF, maximal belastning, energikostnad
IntervallAnvändarval: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, av
El-kvalitetsmätningar
Uppmätt parameterSpänning, frekvens, obalans, spänningsövertoner, THD V, ström, övertoner, THD A, TDD, interharmoniska spänningsövertoner, TID V, interharmoniska strömövertoner, TID A, flicker, nätsignalering, under/överavvikelse
Genomsnittsintervall10 min för alla parametrar
2 tim (långtidsflicker PLT)
150/180 perioder (3 s) för övertoner (kräver programvarulicens IEEE519/REPORT)
Individuella övertoner2:a till 50:de överton
Gruppering enligt IEC 61000-4-7 konfigurerbar av användaren beroende på tillämpning: Undergrupperad (övertoner + interharmoniska övertoner), grupperade eller endast harmoniska bins
Interharmoniska övertoner1:a till den 50:e interharmoniska övertonen
Total harmonisk distortionBeräknad på 50 spänningsövertoner
HändelserSpänning: dippar, toppar, avbrott, ström: startström
1748: nätsignalering, transienter (lågfrekventa)
Trigga mätningarRMS-profil: Full period RMS uppdaterad varje halvperiod spänning och ström upp till 11 s (URMS1/2 enligt IEC 61000-4-30)
Vågform för spänning och ström upp till 200 ms, 10/12 perioder
Nätsignalering: 10/12 period RMS-registrering för konfigurerade frekvenser upp till 120 s
StartströmRMS-profil baserad på 1/2 period RMS stationär utlösning
FlickerEnligt IEC 61000-4-15 och IEEE 1453
NätsignaleringTvå användardefinierade frekvenser upp till 3 kHz
PQ HealthSammanfattar elkvalitetsmätningar i en tabell. Detaljerade data tillgängliga för varje parameter
EN 50160Överensstämmer med standard
Programmerbara PQ-gränserGör användardefinierade gränser för överensstämmelse med lokala normer
Överensstämmelse med standarder
ÖvertonerIEC 61000-4-7: Klass 1
IEEE 519 (korta och mycket korta övertoner)
ElkvalitetIEC 61000-4-30 klass A, IEC 62586-1, IEC 62586-2 (PQI-A-PI-enhet)
StrömförsörjningIEEE 1459
El-kvalitet enlighetEN 50160
SäkerhetAllmänt: IEC 61010-1, föroreningsgrad 2
Mätning: IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V
Strömförsörjning: Överspänning kategori IV, föroreningsgrad 2
Litium-jonbatteri: IEC 62133
Gränssnitt
USB-AFilöverföring med USB-enhet, uppdateringar av inbyggd programvara max. försörjningsström: 120 mA
WiFiFilöverföring och fjärrstyrning via direktanslutning eller Wi-Fi-infrastruktur
BluetoothLäs ytterligare mätdata från Fluke Connect® 3000-seriens moduler (kräver adapter som stöder USB till BLE eller WiFi/BLE, kontrollera tillgänglighet)
USB-miniLadda ner data, 1730 till PC
Spänningsingångar
Antal ingångar4 (för tre faser med referens till nolledning)
Maximal ingångspänning1000 Vrms, CF 1,7
Ingångsimpedans10 MΩ
Bandbredd42,5 Hz till 3,5 kHz
Skalning1:1 och variabel
Personsäkerhet1 000 V CAT III/600 V CAT IV
Strömingångar
Antal ingångar4 (tre faser och nolledning), läge väljs automatiskt för ansluten sensor
IngångsspänningIngång via tång: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2,8
Ingång via Rogowskispole150 mVrms/15 mVrms vid 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms vid 60 Hz, CF 4, alla vid nominellt givarområde
Mätområde1 A till 150 A/10 A till 1 500 A med tunn böjbar strömtång i17XX-flex1500 IP 24
3 A till 300 A/30 A till 3000 A med tunn böjbar strömtång i17XX-flex3000 IP 24
6 A till 600 A/60 A till 6000 A med tunn böjbar strömtång i17XX-flex6000 IP 36
40 mA till 4 A/0,4 A till 40 A med 40 A-klämma i40s-EL
Bandbredd42,5 Hz - 3,5 kHz
Skalning1:1 och variabel
Extra ingångar
Antal ingångar2 (analog med extra adapter eller upp till två BLE-enheter samtidigt)
Ingångsområde0 till ± 10 V DC eller 0 till ± 1000 V DC (med extra adapter), 1 avläsning/s
SkalfaktorFormat: mx + b (förstärkning och förskjutning) kan konfigureras
Mätstorheter på displayenKan konfigureras av användaren (7 tecken, till exempel °C, psi eller m/s)
Trådlös Bluetooth-anslutning (kontrollera tillgänglighet)
Antal ingångar2
Moduler som stödsFluke Connect® 3000 serien
Avläsning1 avläsning/s
Miljöspecifikationer
Arbetstemperatur-25 °C till +50 °C[S][501] 1
FörvaringstemperaturUtan batteri: -25 °C till +60 °C, med batteri: -20 °C till +50 °C
LuftfuktighetIEC 60721-3-3: 3K6:
–25 till +30 °C: ≤ 100 %
40 °C: 55 %
50 °C: 35 %
Höjd vid användning2 000 m (upp till 4 000 m nedklassat till 1 000 V CAT II/600 V CAT III/300 V CAT IV)
Lagringshöjd12 000 m
HöljeIEC 60529: IP50
IEC 60529: IP65 med IP65-klassad spänningsanslutning
VibrationIEC 60721-3-3 / 3M2
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 61326-1: Industriell CISPR 11: Grupp 1, Klass A
IEC 61000-6-5 kraftstationer
Korea (KCC): klass A-utrustning (industriell radio- och kommunikationsutrustning)
US (FCC)47 CFR 15, del B. Den här produkten anses vara en undantagen enhet enligt paragraf 15.103
Allmänna specifikationer
GarantiTvå år (batteri ingår ej)
Tillbehör: ett år
Kalibreringsintervall: två år
Mått23,0 cm x 18,0 cm x 5,4 cm
ViktInstrument: 1 kg
SabotageskyddSäkerhetskablar (max.

Φ

6 mm)
1 Värm upp produkten till -10 °C innan du slår på strömmen
Specifikationer för i17xx-FLEX1.5KIP flexibel strömtång
Mätområde1 till 150 A ac/10 till 1 500 A ac
Längd på probkabeln610 mm
Diameter på probkabeln7,5 mm
Vikt170 g
Minsta böjningsradie38 mm
Icke-destruktiv ström100 kA (50/60 Hz)
Temperaturkoefficient över
temperaturområde vid drift
0,05 % av avläsning /°C
Arbetsspänning1 000 V CAT III, 600 V CAT IV
Kabellängd2,0 m (6,5 fot)
KabelprobmaterialTPR
Vikt115 g
KabelprobmaterialTPR
KopplingsmaterialPOM + ABS/PC
UtgångskabelTPR/PVC
Arbetstemperatur-20 °C till +70 °C, ledarens temperatur får inte överskrida 80 °C under provningen
Temperatur, ej i drift-40 °C till +80 °C
Relativ luftfuktighet, drift15 % till 85 % icke-kondenserande
IP-klassIEC 60529: IP65
GarantiEtt år

Modeller: Fluke 1742, 1746 och 1748 trefas elkvalitetsanalysator m logg

FLUKE-1742/15/EUS

Elkvalitetsanalysator m logg med 24 tum/60cm 1,500A iFlex strömtänger, EU/US-version

Köp den
Includes:
 • Fluke 1742 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • i17xx-flex1500IP 24 inch current probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1742/30/EUS

Elkvalitetsanalysator m logg med 24 tum/60cm 3,000A iFlex strömtänger, EU/US-version

Köp den
Includes:
 • Fluke 1742 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB cable
 • i17xx-flex3000IP 24 inch current probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1742/B/EUS

Elkvalitetsanalysator m logg utan iFlex strömtänger, EU/USA-version

Köp den
Includes:
 • Fluke 1742 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1742/15/INTL

Elkvalitetsanalysator m logg med 24 tum/60cm 1,500A iFlex strömtänger, internationell version

Köp den
FLUKE-1742/30/INTL

Elkvalitetsanalysator m logg med 24 tum/60cm 3,000A iFlex strömtänger, internationell version

Köp den
FLUKE-1742/B/INTL

Elkvalitetsanalysator m logg utan iFlex strömtänger, internationell version

Köp den
FLUKE-1746/15/EUS

Elkvalitetsanalysator m logg med 24 tum/60cm 1,500A iFlex strömtänger, EU/US-version

Köp den
Includes:
 • Fluke 1746 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • Magnet probes (x4)
 • i17xx-flex1500IP 24 inch current probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1746/30/EUS

Elkvalitetsanalysator m logg med 24 tum/60cm 3,000A iFlex strömtänger, EU/US-version

Köp den
Includes:
 • Fluke 1746 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • Magnet probes (x4)
 • i17xx-flex3000IP 24 inch current probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1746/B/EUS

Elkvalitetsanalysator m logg utan iFlex strömtänger, EU/USA-version

Köp den
Includes:
 • Fluke 1746 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • Magnet probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1746/15/INTL

Elkvalitetsanalysator m logg med 24 tum/60cm 1,500A iFlex strömtänger, internationell version

Köp den
Fluke-1746/30/INTL
Power quality logger with 24in/60cm 3,000A iFlex current probes, international version
Köp den
FLUKE-1746/B/INTL

Elkvalitetsanalysator m logg utan iFlex strömtänger, internationell version

Köp den
Fluke-1748/15/EUS
Fluke 1748/15/EUS Power quality logger with 24in/60cm 1,500A iFlex current probes, EU/US version
Köp den
Includes:
 • Fluke 1748 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • Magnet hanger kit
 • Magnet Probes (x4)
 • i17xx-flex1500IP 24 inch current probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1748/30/EUS

Elkvalitetsanalysator m logg med 24 tum/60cm 3,000A iFlex strömtänger, EU/US-version

Köp den
Includes:
 • Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • 2x alligator clips (blue)
 • 4x alligator clips (black)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • Magnet Hanger Kit
 • 4x Magnet Probes
 • 4x i17xx-flex3000IP 24 inch current probes
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1748/B/EUS

Elkvalitetsanalysator m logg utan iFlex strömtänger, EU/USA-version

Köp den
Includes:
 • Fluke 1748 Logger
 • Soft storage bag/case
 • Voltage test lead (3-phase + N)
 • Alligator clips (blue) (x2)
 • Alligator clips (black) (x4)
 • Set of cable markers
 • Mains power cable
 • Mains adapter MA-C8
 • Set of 2 test leads (stack and non-stackable, blue, 7 in.)
 • Set of 2 test leads (non-stackable, blue, 79 in.)
 • USB Cable
 • Magnet Hanger Kit
 • Magnet Probes (x4)
 • WiFi/BLE-to-USB Adapter
FLUKE-1748/15/INTL

Elkvalitetsanalysator m logg med 24 tum/60cm 1,500A iFlex strömtänger, internationell version

Köp den
FLUKE-1748/30/INTL

Elkvalitetsanalysator m logg med 24 tum/60cm 3,000A iFlex strömtänger, internationell version

Köp den
FLUKE-1748/B/INTL

Elkvalitetsanalysator m logg utan iFlex strömtänger, internationell version

Köp den