Czech

Použití softwaru Fluke Connect™ s klešťovými přístroji Fluke 377 FC a Fluke 378 FC FieldSense™

Nová technologie FieldSense™ klešťových přístrojů 377 FC a 378 FC poskytuje možnost měření proudu i napětí pomocí čelistí.

Se softwarem Fluke Connect, který je součástí celé řady přístrojů Fluke, takže také klešťových přístrojů 377 FC378 FC, ušetříte čas i peníze při řešení problémů. Měření lze ukládat do cloudu, kde mají k příslušným datům pracovníci neustále přístup prostřednictvím svých chytrých zařízení nebo z počítače. Nezáleží na tom, zda pracovníci údržby či pracovníci, kteří mají za úkol zajistit spolehlivý chod provozu, získávají data ze snímačů pro sledování stavu nebo přenosných měřicích přístrojů – nyní mají k dispozici všechny údaje, které potřebují k zásadním rozhodnutím a provedení všech nezbytných úkonů.

Použití softwaru Fluke Connect™ s klešťovými přístroji Fluke 377 FC a Fluke 378 FC FieldSense™ | Fluke

Funkce Fluke Connect na klešťových přístrojích Fluke 377 FC a 378 FC

Klešťové přístroje 377 FC i 378 FC podporují software Fluke Connect a umožňují uživatelům zaznamenávat, analyzovat a sdílet výsledky s ostatními členy týmu. Fluke Connect poskytuje uživatelům následující možnosti:

 • Ukládání dat na dálku, sledování trendů a měření
 • Odhalování příčin nepravidelných poruch
 • Shromažďování údajů jako podkladů pro program preventivní údržby
 • Práce z bezpečné vzdálenosti mimo oblast nebezpečí obloukového výboje
 • Ukládání a sdílení dat měření a odečtů

Řešení nepravidelných poruch

S pracovníci údržby si často pohrávají škodolibé závady. V takových případech se nejlepším způsobem odhalování nepravidelných poruch stává zaznamenávání dat po delší časové období. Nemusíte jen doufat, že se podaří občas se vyskytující problém zachytit právě v okamžiku, kdy k němu dojde. Místo toho stačí připojit klešťový přístroj a nechat jej po určitou dobu zaznamenávat měření pomocí softwaru Fluke Connect. Díky záznamu proudu a napětí můžete určit příčinu poklesu napětí v systému.

Odstraňování poruch systémů

Při řešení problémů například v třífázových systémech můžete pomocí softwaru Fluke Connect sdílet výsledky se zákazníkem nebo nadřízeným, určit tak příčinu problémů a zajistit jejich řešení. Díky ukládání třífázových měření, včetně informace o sledu fází, do cloudu k nim mají všichni členové týmu přístup a mohou zvažovat možné prvotní příčiny. Spolupráce může být rychlá, takže lze hned začít s kroky k nápravě problému.

Preventivní údržba

Využívání funkce Fluke Connect na klešťovém přístroji po určitou dobu vám může pomoci stanovit trendy a základní údaje, které potřebujete k preventivní údržbě. Software umožňuje pomocí dat získaných za určité časové období zobrazovat trendy zařízení graficky. Personál může provádět analýzu dat a poskytovat důkladné informace, které lze využít k předvídání stavu zařízení a prevenci výpadků.

Bezpečnost

Bezpečnost je vždy na prvním místě. Další výhodou, kterou systém Fluke Connect přináší, je možnost snížení počtu osob a doby strávené v oblasti s nebezpečím obloukového výboje. Hned, jak klešťový přístroj nainstalujete na místo, můžete odečítat naměřené hodnoty, ukládat je a zobrazovat – a to vše z bezpečné vzdálenosti.

Nastavení funkce Fluke Connect

Aplikace Fluke Connect funguje v mobilních zařízeních Apple a zařízeních se systémem Android. Můžete si ji stáhnout z obchodu Apple App Store nebo Google Play.

 1. V chytrém telefonu přejděte do nabídky Nastavení > Bluetooth. Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth zapnuté.
 2. Spusťte v zařízení aplikaci Fluke Connect.
 3. Zapněte přístroj Fluke.
 4. Stisknutím tlačítka Ikona BLE aktivujte funkci bezdrátového přenosu Bluetooth Low Energy (BLE).
 5. Začněte výběrem zařízení, se kterým pracujete, v seznamu připojených zařízení Fluke v aplikaci.

Prostřednictvím této aplikace můžete pořizovat, ukládat a sdílet měření. Data je možné prohlížet v mobilní aplikaci Fluke Connect nebo webové aplikaci Fluke Connect.

Měření třífázového napětí a proudu a určování sledu fází

 1. Připojte klešťový přístroj 377 FC / 378 FC k aplikaci Fluke Connect.
 2. Na klešťovém přístroji aktivujte režim měření hodnot mezi vedeními neboli fázemi (L1-L2-L3) a proveďte třífázové měření.
 3. Po dokončení měření L1-L2-L3 dojde k automatickému výpočtu hodnot mezi jednotlivými vedeními (fázemi) a následně vedeními a zemí; výsledky se zobrazí v aplikaci FC.
 4. V aplikaci se zobrazí také ukazatel sledu fází.*

  *Tato informace se zobrazuje jen v aplikaci a není dostupná na klešťovém přístroji.
Sled fází v aplikaci Fluke Connect

Zaznamenávání dat

 1. Zapněte přístroj 377 FC / 378 FC a stiskněte tlačítko funkce Fluke Connect.
 2. V telefonu nebo na tabletu spusťte aplikaci Fluke Connect.
 3. Klikněte na položku Capture Measurement (Zaznamenávat měření) a pak vyberte klešťový přístroj, který chcete k záznamu dat použít.
 4. Po výběru se začnou zobrazovat měření v reálném čase. Informace můžete zobrazit klepnutím na ikonu Ikona informací aplikace Fluke Connect.
 5. Vyberte interval záznamů a dobu trvání a spusťte záznam.
 6. Když je zaznamenávání dat hotovo, vyberte možnost Stop Log (Zastavit záznam) a Download Data (Stáhnout data) ke stažení do aplikace Fluke Connect.

Zaznamenaná data jsou přístupná prostřednictvím položek Main Menu (Hlavní nabídka) > Measurements (Měření). Zaznamenaná data je také možné pro účely další analýzy odeslat e-mailem jako soubory ve formátech csv, xls a pdf.

Související zdroje