Czech

Konstrukce klešťového přístroje s proudovým transformátorem (AC)

Základy
An interior view of a Fluke 325 clamp meter

Klešťové přístroje s proudovým transformátorem jsou vybaveny pevnými feritovými čelistmi. Čelisti jsou jednotlivě ovinuty cívkami z měděného drátu. Při měření dohromady tvoří magnetické jádro.

Jejich základní funkce je podobná jako u transformátoru. Fungují s jedním primárním závitem, čili vinutím, kterým je téměř ve všech případech měřený vodič. Cívky kolem čelistí slouží jako sekundární vinutí proudového transformátoru.

Proud protékající vodičem generuje střídavé magnetické pole, které se kolem něj otáčí. Toto pole je koncentrováno feritovým jádrem kleští a indukuje průtok proudu v sekundárním vinutí měřicího přístroje. Míra množství magnetického pole procházejícího vodičem (nebo jakýmkoliv povrchem) se nazývá magnetický tok, označovaný řeckým písmenem fí, Φm.

Signál je přímo úměrný poměru závitů. Na vstup přístroje se přenáší mnohem menší proud na základě poměru počtu závitů sekundárního vinutí (závitů navinutých kolem čelistí kleští) k počtu závitů primárního vinutí navinutých kolem jádra.

Pokud má například sekundární vinutí 1000 závitů, pak je sekundární proud 1/1000 proudu protékajícího primárním vinutím. 1 ampér proudu v měřeném vodiči tedy na vstupu přístroje indukuje proud 0,001 ampéru neboli 1 miliampér. Tímto způsobem lze snadno měřit mnohem větší proudy zvýšením počtu závitů v sekundárním vinutí.

Proud protékající vodičem je možné interně měřit jako proud (některá starší klešťová příslušenství se zapojují do proudových svorek digitálního multimetru), nebo je možné jej převádět na napětí. Většina klešťových přístrojů má dnes mV výstup.

Klešťové přístroje s proudovým transformátorem reagují pouze na střídavý proud.

Vyberte si správný klešťový přístroj