Czech

Jak měřit signály pomocí měřicích sond

How to measure signals using test probes

Měření napětí střídavého nebo stejnosměrného napětí:

 1. Otočte přepínač na správnou napěťovou funkci ().
 2. Připojte černý měřicí vodič ke svorce COM a červený měřicí vodič ke svorce V, označené symbolem na přístroji Fluke 381.
 3. Změřte napětí tak, že se sondami dotknete požadovaných zkušebních bodů v obvodu.
 4. Odečtěte hodnotu na displeji.

Měření odporu nebo propojení:

 1. Otočte přepínače do polohy .
 2. Odpojte testovaný obvod od napájení.
 3. Připojte černou měřicí sondu ke svorce COM a
 4. Červenou měřicí sondu ke svorce .
 5. Změřte odpor tak, že se sondami dotknete požadovaných zkušebních bodů v obvodu.
 6. Odečtěte hodnotu na displeji.

Pokud je odpor < 30 Ω je propojení signalizováno nepřetržitým zvukovým signálem. Pokud se na displeji zobrazí hodnota OL, je obvod rozpojený nebo je měřená hodnota větší než odporový rozsah měřiče.

K měření frekvence (pomocí přístroje Fluke 381):

 1. Otočte přepínač do polohy .
 2. Vystřeďte kleště nebo ohebnou sondu okolo zdroje měření.
 3. Stiskněte žluté tlačítko shift ( na přístroji Fluke 381) k přepnutí na Hz.
 4. Odečtěte hodnotu na displeji.

K měření kapacity (pomocí klešťového přístroje řady Fluke 370)

 1. Otočte přepínač do polohy .
 2. Odpojte testovaný obvod od napájení.
 3. Připojte černou měřicí sondu ke svorce COM a červenou měřicí sondu ke svorce .
 4. Změřte odpor tak, že se sondami dotknete požadovaných zkušebních bodů v obvodu.
 5. Odečtěte hodnotu na displeji.
Jak měřit signály pomocí měřicích sond