Máy phân tích chất lượng điện

Máy phân tích chất lượng điện Fluke bao gồm khả năng đo chính xác, chi tiết của từng chu kỳ điện được xem xét trong suốt quá trình đo và ghi kết quả; khả năng này là chìa khóa để khám phá tình trạng của hệ thống điện của bạn.

Mỗi mẫu được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu của nhiệm vụ đo xác định, với định mức an toàn phù hợp với môi trường cụ thể của bạn. Các phụ kiện có sẵn giúp bảo đảm treo an toàn, vững chắc và bảo vệ chống lại bụi và hơi ẩm mà bạn có thể gặp phải trong quá trình vận hành máy phân tích. Cuối cùng, phần mềm ứng dụng của mỗi sản phẩm giúp cho việc tải về, phân tích và báo cáo về các dữ liệu về chất lượng điện hiệu quả nhất có thể.