Tiếng Việt Vietnam

Cụm cầu chì Fluke 440 mA

  • Fluke 440 mA fuse assembly
  • Fluke 440 mA fuse assembly

Tính năng chính

  • Thiết kế cho đồng hồ đo vạn năng an toàn cháy nổ Fluke 28 II Ex
  • Thiết kế ngăn kích nổ trong môi trường khí dễ cháy
  • Một phần của thiết kế sản phẩm an toàn cháy nổ

Tổng quan sản phẩm: Cụm cầu chì Fluke 440 mA

ModelP/N 203403
11A 1000 V
P/N 203411
440 mA 1000V
P/N 2279229
315 mA 1000V
Cụm cầu chì P/N 4016494
440 mA
107, 115, 117, 233   
175, 177, 179, 83V
87V, 287, 289. 27II,
28II, 88V, 77IV, 87V MAX
  
3000 FC, 1577, 1587 FC
BT508, BT510, BT521
   
787, 787B, 789 ● số lượng 2  
1503, 1507   
28II Ex  

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số an toàn cháy nổ Fluke 28II Ex được thiết kế để ngăn sự cố, kích nổ môi trường khí dễ cháy. Sử dụng khối cầu chì thay thế phù hợp là rất cần thiết cho tính năng an toàn của thiết kế trên. Cụm cầu chì Fluke 440 mA được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho Fluke 28II.

Được dùng trong Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số của Fluke

Đồng hồ đo vạn năng kỹ thuật số hiệu dụng thực an toàn cháy nổ Fluke 28 II Ex