Swedish

Säkerhetsguide för digitala multimetrar

Säkerhet, Grunderna

Det är den nakna sanningen att en välbyggd digital multimeter presterar bättre under krävande förhållanden än en lågprismodell. Ett högklassigt verktyg klarar inte bara av en tuff arbetsmiljö. Det ger dig även den säkerhet du vill ha. När du har fått din multimeter är det viktigt att se till att du förblir säker i din arbetsmiljö. Kontrollera alltid att den är säker att använda.

Fluke 3000 FC system för allmänt underhåll

Vad är elektriska parametrar?

Alla enheter som använder eller förmedlar elektricitet har en uppsättning elektriska parametrar. Det är klassificeringar och koder såsom CAT-klassningar och Ingress Protection-koder (IP-koder), vilka överensstämmer med standarder som fastställts av utvalda specialister. När du har kunskap om de elektriska parametrarna hos en enhet så förstår du lättare hur enheten kan prestandatestas och hur du håller den och dig själv (och de som finns omkring dig) säkra. Exempel på elektriska parametrar är impedans, startström, effektfaktor och spänningsfall.

Vad är CAT-klassningar av en multimeter?

Digitala multimetrar levereras klassade för olika elektriska parametrar, varför du måste kontrollera tillämpliga CAT-klassningar, IP-koder och oberoende verifieringssymboler för att vara säker på att mätaren du väljer har testats av ett oberoende laboratorium och är säker för just dina typer av mätningar.

När du fastställer rätt klassning för överspänning (CAT II, CAT III eller CAT IV), bör du komma ihåg att alltid välja ett verktyg som är klassificerat för den högsta kategori som du eventuellt kommer att använda det i och välja en spänningsklassning som matchar, eller överträffar, dessa situationer. CAT-klassade mätinstrument är utformade för att minimera eller minska risken för ljusbågar inuti mätaren. Klassningarna är vanligen placerade nära ingångarna.

Om du exempelvis ska mäta i en normcentral med 480 V spänning måste du använda ett instrument som är minst CAT III-600 V-klassat. Det betyder att ett instrument med klassning CAT III-1000 V eller CAT IV-600 V också fungerar för den här uppgiften.

MätkategoriBeskrivningExempel
CAT IV

Trefas vid anslutning till elnätet, alla utomhusledare

Begränsad endast av transformatorn som matar kretsen

››50 kA kortslutningsström

 • ”Originalinstallation” – där lågspänningsanslutningen (serviceingångskablar) ansluts till eluttaget.
 • Elmätare, primära överslagsskyddsutrustningar.
 • Utomhus och vid serviceingångar, serviceledningar från pol till byggnad, går mellan mätare och panel
 • Luftförbindelse med friliggande byggnad, markförbindelse med brunnspump.
CAT III

Trefasdistribution, inklusive kommersiell enfasbelysning

‹50 kA kortslutningsström

 • Utrustning i fasta installationer, t.ex. kontrollutrustning och flerfasmotorer.
 • Buss och matningar vid industrianläggningar.
 • Matare och korta förgreningar, enheter som matas direkt från distributionspaneler.
 • Belysningssystem i större byggnader.
 • Apparatuttag med korta anslutningar till servicenivån
CAT II

Enfas, kontaktanslutna laster.

‹10 kA kortslutningsström.

 • Utrustning, portabla verktyg samt andra hushålls- och liknande laster.
 • Uttag och långa huvudspänningskretsar.
  • Uttag vid mer än 10 meter från CAT III-källan.
  • Uttag mer än 20 meter från CAT IV-källan.

De tvåsiffriga IP-koderna anger vilken nivå av motståndskraft din mätare har mot damm och vatten. Den visar hur stora dammpartiklar som stängs ute och till vilket vattendjup din multimeter kan sänkas ned och fortsätta att fungera.

Skyddsnivåer mot inträngning av fasta föremål

NivåObjektstorlekEffektiv mot
0ObjektstorlekInget skydd
1>50 mmValfri stor yta på kroppen
2>12,5 mmFingrar eller liknande föremål
3>2,5 mmVerktyg, tjocka kablar
4>1 mmGranulerade objekt. De flesta kablar, skruvar osv.
5DammskyddadInte helt förhindrad men får inte störa tillfredsställande funktion
6DammtätInget damm tränger in. Dammtät

Den andra siffran i en IP-klassning anger skyddsnivån mot vatten.

Inträngningsskyddsnivåer för vatten

NivåSkyddad motDetaljer
0Inte skyddad
1Droppande vattenVertikalt fallande vatten. Ingen skadlig effekt
2Droppande vatten, 15° lutningVertikalt fallande vatten. Ingen skadlig effekt när enheten lutar upp till 15° från sin normala position
3Strilande vattenVatten som strilar upp till 60°. Ingen skadlig effekt
4Överstrilande vattenVatten som strilar från valfri riktning. Ingen skadlig effekt
5VattenstrålarVatten som sprutas ut av ett munstycke från valfri riktning. Ingen skadlig effekt
6Kraftiga vattenstrålarVatten som sprutas i kraftiga strålar av ett munstycke från valfri riktning. Ingen skadlig effekt
7Nedsänkning i vatten på upp till 1 mNedsänkning i vatten på upp till 1 m i 30 minuter. Vattentät vid 1 m i 30 minuter
8Nedsänkning mer än 1 mKontinuerlig nedsänkning

På Fluke testar vi våra produkter till gränsen av vad de tål. Det är inte förrän vårt testteam inte lyckas få dem att sluta fungera som vi startar tillverkningen. Målet är att säkerställa att alla Flukes digitala multimetrar kan stå emot de mest krävande arbetsförhållanden så att du är och förblir säker och kan återvända hem varje dag. Vi ser även till att våra produkter testas av oberoende företag för att vi ska kunna vara säkra på våra påståenden.

Oberoende verifieringssymboler

Vilka säkerhetsföreskrifter gäller för multimetrar?

Innan du gör en mätning med din multimeter bör du först inspektera den visuellt. Kontrollera om det finns tecken på fysiska skador på mätaren, mätprober och tillbehör. Se till att alla pluggar sitter fast ordentligt och håll utkik efter synlig metall eller sprickor i höljet. Använd aldrig en skadad mätare eller skadade mätprober.

När den visuella inspektionen är klar kontrollerar du att multimetern fungerar korrekt. Förutsätt aldrig att den fungerar korrekt. Använd en känd spänningskälla eller testenhet, t.ex. Fluke PRV240 för att kontrollera att mätaren fungerar som den ska. Detta är ett krav enligt NFPA70E (USA) och GS38 (Europa).

Att arbeta med elektricitet utgör alltid en risk. Ta reda på vilka de här riskerna är och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder innan du börjar utföra några mätningar. Var medveten om risken för spikar såsom transient överspänning och ljusbågar eller ljusbågsexplosioner.

Effekt av elektrisk ström
 1. Anta alltid att alla elektriska komponenter i en krets är strömsatta tills du har vidtagit de åtgärder som krävs för att ladda ur dem på ett säkert sätt. Stötar uppstår när människokroppen blir en del av en elektrisk krets. Var medveten om hur du positionerar kroppen vid arbete i elektriska miljöer.
 2. Se till att använda rätt personlig skyddsutrustning (PPE) i varje enskild situation. Detta innebär både på kroppen (d.v.s. handskar, huvudbonad) och omkring kroppen (d.v.s. isolerade gummimattor). Dessa krävs vid arbete på eller nära spänningssatta och exponerade kretsar med en spänning som är högre än 50 V.
 3. Arbeta aldrig ensam vid arbete på eller i närheten av exponerad och strömförande utrustning. Håll dig alltid säker och se till att du och även din partner är bekant med arbetsmiljön. Om möjligt ska du inte utföra mätningar i fuktiga miljöer och du ska även se till att det inte finns några atmosfäriska risker runt omkring dig (dvs. brandfarligt damm eller ångor).
 4. Slutligen ska du vara uppmärksam på displayen på din digitala multimeter och kontrollera om det visas några visuella varningar. Den kan varna användare för oregelbundenheter såsom farliga spänningar (30 V eller högre) vid testproberna.

Relaterade resurser

Hitta rätt multimeter