Swedish

Minska komplexiteten vid felsökning av motorstyrning med Fluke MDA-550 motorstyrningsanalysator

Motorer, drivenheter, pumpar, kompressorer

Namn: Norbert Hanigovszki, projektchef, forskning och utveckling, Danfoss Drives

Verktyg: Fluke MDA-550 motorstyrningsanalysator

Utmaning: Det kan vara förvirrande och komplicerat att felsöka en motorstyrning på rätt sätt.

Lösning: Fluke MDA-550 motorstyrningsanalysator underlättar felsökning och mätning genom att automatisera styrningsmätningar och vägleda användare genom testkonfigurationer, samt minska antalet verktyg som behövs genom att kombinera flera funktioner i ett instrument.

Synopsis: ”Man kan ha ett oscilloskop där man kan visualisera vågformen och man kan ha en lagerurladdningsanalysator där man kan räkna antalet urladdningar – men det här instrumentet kan göra bägge delar.”

Danfoss projektchef bekräftar att Flukes motorstyrningsanalysator underlättar testning och felsökning

Motorstyrningar. De finns överallt och de är avgörande för att anpassa en motors varvtal efter en tillämpnings behov. Motorstyrning kallas även styrning med variabelt varvtal (VSD), styrning med olika frekvenser (VFD) och styrning med justerbart varvtal (ASD), och är en viktig komponent i fläktar, pumpar, kompressorer och annan motordriven utrustning.

Demonstration av Fluke MDA-500 motorstyrningsanalysatorNorbert Hanigovszki, projektchef på Danfoss Drives, demonstrerar MDA-550

Danfoss, en global tillverkare av kommersiella kyl- och värmesystem, hydraulik och motorstyrningar, är ett av de största industriföretagen och en stor arbetsgivare i Danmark. Det 50-åriga företaget grundades av den legendariska innovatören Mads Clausen och har installerat miljontals motorstyrningar över hela världen. Danfoss har slagit sig samman med Fluke för att testa den nya Fluke MDA-550 motorstyrningsanalysatorn.

Norbert Hanigovszki, projektchef för den tekniska utvecklingsgruppen hos Danfoss Drives, behöver ofta hjälpa till med felsökning och motorstyrningstillämpningar ute på fältet. Han har arbetat på företaget i 16 år och har en kandidat- och magisterexamen i elektroteknik samt ett doktorat inom elektromagnetisk kompatibilitet och kraftelektronik.

”När man idag åker till en anläggning för att utföra service och inte vet exakt var man ska börja leta eller vad man vill undersöka tar man antagligen med sig en multimeter, ett oscilloskop och en strömanalysator”, sade Hanigovszki. ”Dessutom behöver man en del särskild kunskap som man får av erfarenhet.”

Ta med dig färre saker och få mer gjort med Fluke MDA-550 motorstyrningsanalysator

”Motorstyrningsanalysatorn förändrar saker och ting eftersom man bara behöver ett instrument”, säger Hanigovszki. ”Den är tillräckligt bra för detaljerad felsökning, och en annan fördel är att du får hjälp av instrumentet, från diagram och anvisningar.”

”Den är lite som en guide. Den säger vad du bör mäta. Om du t.ex. vill mäta spänningen i styrningsutgången ställer den in instrumentet i förväg för att mäta just den punkten.”

MDA-550 inbegriper genomgångar av alla väsentliga tester, inklusive styrningsingång, DC-buss – rippel, styrningsutgång, motoringång och motoraxelspänning. När en tekniker väljer ett test:

  • Spännings- och strömvisualiseringar visas och uppmaningar ger steg-för-steg-vägledning för att underlätta processen att ansluta till en styrning med olika frekvenser
  • Förinställda mätprofiler samlar in data baserat på den valda testproceduren och minskar behovet av att utföra komplicerade konfigurationer
  • Funktionen för inbyggd rapportskrivning gör att alla tekniker kan producera professionella inledande och avslutande felsökningsrapporter om motorstyrningen

Vad är ”genombrottsprogrammet”?

Mäta motoraxelspänning med MDA-550Kontrollera motoraxelspänning med Fluke MDA-550

Hanigovszki sade att alla motorstyrningsanalysatortest är viktiga, men för honom är ”genombrottsprogrammet” i Fluke MDA funktionen för motoraxelspänningstest som kan kontrollera elektriska urladdningar i motorlager.

”För att felsöka behöver man analysera urladdningen i lagret från både en kvalitativ och kvantitativ synvinkel”, sade Hanigovszki. ”Det innebär att man vill se hur stor urladdningen är. Ju större urladdningen är, desto mer skada kan den göra. Men man vill också veta hur ofta urladdningen inträffar – eftersom ju oftare det inträffar, desto mer skadas eller desto snabbare slits lagren ut.”

Det kan vara svårt och riskabelt att mäta en snabbt roterande motoraxel. MDA-550:s axelspänningsprob innebär ett säkert och enkelt sätt att göra elektriska anslutningar till motoraxlar genom att använda en liten ledande borste. Det här testet, som är unikt för MDA-550, inkluderar en förtestrutin direkt från menyn och visar exakt hur man jordar och ansluter till spänning och ström

”Motorstyrningsanalysatorns unikum är att den möjliggör både en kvalitativ och kvantitativ analys så att du både vet hur många urladdningar du får och urladdningens amplitud samt att du, precis som på ett oscilloskop, kan se vågformen och snabbt felsöka problem med motorlager.”

Vikten av övertonsanalys

Hanigovszki betonar att man inte bara vill se på vad som händer på utsidan av styrningen mot motorn, utan även på styrningens nätsida – hur styrningen påverkar försörjningsnätet.

Vid styrningens ingång kan motorstyrningsanalysatorn utföra övertonsanalys. Motorstyrningar kan producera övertonsdistorsion som potentiellt kan orsaka problem på annan elektrisk utrustning.

”Därför har man med MDA 550 ett verktyg som ger en indikation på om man överbelastar nätet med övertoner. Övertoner är en sekundär effekt av kraftelektronik i allmänhet,” sade han, ”eftersom kraftelektronik har en tendens att dra icke-sinusformad ström från elnätet. Analysatorn kan användas för att bedöma påverkan på nätet.”

Skapa rapporter enkelt

Med Fluke MDA-550 kan du även samla in data och skapa testrapporter med en inbyggd rapportgenerator samt lagra och spela om upp till 100 av dina senaste skärmar.

”När man är ute på fältet och ser ett kort fel som sedan försvinner tänker man ofta att man önskar att man hade sparat det där eller att man hade fångat upp det där”, sade Hanigovszki. ”Men med det här instrumentet är det väldigt enkelt. Man trycker bara på spela om och spolar tillbaka till den tidpunkt då man såg det som var intressant för utredningen.”

Vid diskussioner gällande vilka tekniker som skulle använda det här instrumentet märker Hanigovszki att de inte behöver vara styrningsspecialister, eftersom de guider och diagram som finns tillgängliga för dem mäter motorstyrningar på rätt sätt.

”Instrumentet är redan inställt att utföra mätningen”, säger han, ”så tidskalan kommer också att vara korrekt för vald typ av mätning. Det är användbart för tekniker som inte är specialister på motorstyrning.”

Vill du veta mer?

Fyll i vårt korta demonstrationsformulär så kontaktar vi dig för att boka en personlig demonstration med en behörig Fluke-tekniker. Du får en praktisk demonstration av hur du kan använda instrumentet på din arbetsplats. Demonstrationen är fokuserad på de mätningar du behöver. Du ser hur lättanvända våra instrument är och får utbildning och råd för både instrumentet och relaterade tillbehör. Så om du köper är du säker på att du valde rätt instrument och får ut det mesta av det.

Hämta en kostnadsfri demo