Swedish

Fluke MDA-550-serien III motorstyrningsanalysatorer

 • Fluke MDA-550 III Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer connections

Nyckelfunktioner

 • Guidad testning med grafiska stegvisa kopplingsscheman
 • Förinställda mätprofiler minskar komplexiteten i konfigurationen
 • Inbyggda funktioner för rapportskrivning 
 • Skapa lätt inledande och avslutande felsökningsrapporter

Produktöversikt: Fluke MDA-550-serien III motorstyrningsanalysatorer

Berättigad till Fluke Premium Care

När du investerar i dina Fluke-testverktyg vill du att investeringen ska ge bästa möjliga resultat. Fluke Premium Care är ett erbjudande mot en avgift som ger täckning utöver den ursprungliga produktgarantin, så att du inte behöver oroa dig för oväntade driftstopp som orsakas av skadad testutrustning, tillbehör eller verktyg som behöver kalibreras eller repareras.

Läs mer

Förenkla komplex felsökning av motorstyrning med vägledda testkonfigurationer och automatiserade styrningsmätningar som ger tillförlitliga och repeterbara testresultat.

Motorstyrningsanalysatorerna MDA 550 från Fluke sparar tid och du slipper konfigurera komplexa mätningar. Samtidigt förenklas felsökningen av motorsystem. Du väljer bara ett test och sedan får du information via de stegvis vägledda mätningarna om var du ska göra spänning- och strömanslutningar. Samtidigt ser de förinställda mätprofilerna till att du registrerar alla de data du behöver för varje viktig motorstyrningssektion – från ingången till utgången, DC-bussen och själva motorn. Med MDA-550-serien får du allt du behöver för allt från grundläggande till avancerade mätningar. Den har en inbyggd rapportgenerator som gör att du snabbt och enkelt kan generera inledande och avslutande rapporter med tillförsikt.

MDA-550 är det perfekta portabla testverktyget för analys av motorstyrning och med det kan du tryggt lokalisera och felsöka vanliga problem i motorstyrningssystem av omvandlartyp.

 • Mäta viktiga motorstyrningsparametrar som spänning, ström, DC-busspänningsnivå, AC-rippel, spänning- och strömobalans och -övertoner, spänningsmodulering och urladdning av motoraxelspänning.
 • Utföra utökade övertonsmätningar för att identifiera effekterna av låga och höga övertoner på elsystemet.
 • Utföra vägledda mätningar för motorstyrningsingång, DC-buss, drivenhetsutgång, motoringång och axelmätningar med grafiska stegvisa diagram över spänning- och strömanslutningar.
 • Använda förenklade mätkonfigurationer med förinställda mätprofiler som automatiskt utlöser datainsamling baserat på den valda testmetoden.
 • Snabbt och enkelt skapa rapporter som passar perfekt för att dokumentera felsökning och samarbeten med andra.
 • Mäta ytterligare elektriska parametrar med fullständig kapacitet för 500 MHz-oscilloskop, mätning och registrering för alla typer av elektriska och elektroniska mätningar i industriella system.

I motorstyrningsanalysatorn Fluke MDA-550 används vägledda testmätningar som gör analysarbetet enklare än någonsin

Drivenhetsingång

Mät ingångsspänning och -ström för att snabbt se om värdena ligger inom godkända gränser genom att jämföra styrningens nominella spänning med den faktiska inmatade spänningen. Kontrollera sedan den ingående strömmen för att fastställa om strömmen håller sig under den nominella maxeffekten och att ledarna har lämplig storlek. Du kan också kontrollera om övertonsdistorsionen ligger på en godtagbar nivå genom att granska vågformen visuellt eller genom att titta på skärmen för övertonsspektrum där du både kan se den totala övertonsdistorsionen och enskilda övertoner.

Spännings- och strömobalans

Kontrollera spänningsobalansen vid ingångskontakterna och säkerställ att fasobalansen inte är för hög (> 6–8 %) och att fasrotationen är korrekt. Du kan också kontrollera strömobalansen, i och med att för stor obalans kan vara ett tecken på ett styrningslikriktarproblem.

Utökade övertonsmätningar

Höga övertoner är inte bara ett hot mot dina roterande maskiner utan även mot annan utrustning som är ansluten till elsystemet. Med MDA-550 kan du upptäcka motorstyrningens övertoner och upptäcka de möjliga effekterna av omvandlarens omkopplingselektronik. MDA-550 har tre övertonsintervall: 1:a till 51:a övertonen, 1 till 9 kHz och 9 till 150 kHz. Det ger dig möjlighet att upptäcka problem med övertonsstörningar.

DC-buss

I en motorstyrning är omvandlingen av växelström till likström i styrningen avgörande, och rätt spänning och tillräcklig utjämning med låg rippelspänning krävs för bästa styrningsprestanda. Hög rippelspänning kan vara ett tecken på defekta kondensatorer eller att den anslutna motorn har fel mått. Registreringsfunktionen kan användas till att dynamiskt kontrollera DC-bussens prestanda i driftläge med belastning.

Styrningsutgång

Kontrollera styrningsutgången med fokus på spänning till frekvens (V/F), och spänningsmodulering. När höga V/F-förhållanden uppmäts kan motorn överhettas. Vid låga V/F-förhållanden kanske den anslutna motorn inte kan tillhandahålla det vridmoment som krävs vid belastningen för att kunna driva den avsedda processen.

Spänningsmodulering

Mätningar av den pulsbreddsmodulerade signalen används till att söka efter höga spänningstoppar som kan skada motorns lindningsisolering. Pulsernas stig-/falltid anges av dV/dt-avläsningen (spänningsändringen över tid). Detta bör jämföras med motorns angivna isolering. Mätningarna kan också användas till att mäta växlingsfrekvensen för att identifiera om det finns ett möjligt problem med elektronisk omkoppling eller med jordning, när signalen går upp och ned.

Motoringång

Det är mycket viktigt att säkerställa att spänningen matas via motoringångskontakterna och valet av kablar från styrning till motor är avgörande. Felaktiga kabelval kan leda till skador på både styrning och motor på grund av allt för höga reflekterade spänningstoppar. Det är viktigt att kontrollera att strömmen vid kontakterna är inom märkvärdena för motorn eftersom överströmstillstånd kan få motorn att överhettas, vilket förkortar livslängden för statorisoleringen vilket i sin tur kan leda till förkortad motorlivslängd.

Motoraxelspänning

Spänningspulser från styrning med variabelt varvtal kan bli kopplade mellan motorns stator och rotor, vilket skapar spänningar vid rotoraxeln. När spänningen vid rotoraxeln överskrider isoleringsförmågan hos lagerfettet kan överslagsströmmar (gnistor) uppstå, vilket orsakar brännmärken och urgröpningar i motorns lagerbanor, skador som kan göra att motorn slutar fungera i förtid. MDA-550 levereras med probborstspetsar i kolfiber som enkelt upptäcker skadliga överslagsströmmar, och med hjälp av pulsamplitud och händelseantal kan du vidta åtgärder innan fel inträffar. Med det här tillbehöret kan du upptäcka potentiella skador utan att behöva investera i dyra och fast installerade lösningar.

Med stegvisa anvisningar för mätningar har du de data du behöver när du behöver dem

MDA-550 är utformad att hjälpa dig att snabbt och enkelt testa och felsöka vanliga problem med motorstyrningssystem med trefas- och enfasomvandlare. Med informationen på skärmen och stegvisa anvisningar kan du enkelt konfigurera analysatorn och få de styrningsmätningar du behöver för att kunna fatta bättre underhållsbeslut snabbare. Med MDA-550 får du mätkapacitet för riktigt snabb felsökning av motorstyrningen hela vägen från strömingång till installerad motor.

What's in the box:

 • 1x BP 291 litiumjonbatteri
 • 1x BC190 laddare/strömadapter
 • 3x VPS421 100:1 högspänningsprober med krokodilklämmor
 • 1x VPS410-II-R 10:1 500 MHz spänningsprob
 • 3x i400s AC-strömtång
 • 1x SVS-500 axelspänningspaket (3x borste
 • Probhållare
 • Tvådelad förlängningsstång och magnetbas
 • Stor skyddsväska med hjul (C437-II)
 • FlukeView-2 datorprogramvara (fullständig version)
 • WiFi-dongel

Specifikationer: Fluke MDA-550-serien III motorstyrningsanalysatorer

Mät- och analyskombinationer
MätpunktUndergruppAvläsning 1Avläsning 2Avläsning 3Avläsning 4
Motorstyrningens insignal
Spänning och ström
Fas till fasV-A-HzV ac+dcA ac+dcHz 
V toppV max toppV min toppV topp-till-toppToppfaktor
A toppA max toppA min toppA topp-till-toppToppfaktor
Fas till jordV-A-HzV ac+dcA ac+dcHz 
V toppV max toppV min toppV topp-till-toppToppfaktor
A toppA max toppA min toppA topp-till-toppToppfaktor
SpänningsobalansObalansV ac+dcV ac+dcV ac+dcObalans
ToppV topp-till-toppV topp-till-toppV topp-till-topp 
StrömobalansObalansA ac+dcA ac+dcA ac+dcObalans
ToppA topp-till-toppA topp-till-toppA topp-till-topp 
DC-buss för motorstyrning
DC V DCV topp-till-toppV max topp 
Rippel V ACV topp-till-toppHz 
Motorstyrningens utsignal
Spänning och ström (filtrerad)V-A-HzV PWMA ac+dcHzV/Hz
V toppV max toppV min toppV topp-till-toppToppfaktor
A toppA max toppA min toppA topp-till-toppToppfaktor
SpänningsobalansObalansV PWMV PWMV PWMObalans
ToppV topp-till-toppV topp-till-toppV topp-till-topp 
StrömobalansObalansA ac+dcA ac+dcA ac+dcObalans
ToppA topp-till-toppA topp-till-toppA topp-till-topp 
Spänningsmodulering
Fas till fasZoom 1V PWMV topp-till-toppHzV/Hz
Zoom 2V max toppV min toppDelta V 
Zoom 3, toppV max toppDelta V/sStigtid, toppÖversvängning
Zoom 3, nivåDelta VDelta V/sStigtid, nivåÖversvängning
Fas till jordZoom 1V PWMV topp-till-toppV max toppV min topp
Zoom 2V max toppV min toppDelta VHz
Zoom 3, toppV max toppDelta V/sStigtid, toppÖversvängning
Zoom 3, nivåDelta VDelta V/sStigtid, nivåÖversvängning
Fas-DC +Zoom 1V PWMV topp-till-toppV max toppV min topp
Zoom 2V max toppV min toppDelta VHz
Zoom 3, toppV max toppDelta V/sStigtid, toppÖversvängning
Zoom 3, nivåDelta VDelta V/sStigtid, nivåÖversvängning
Fas-DC -Zoom 1V PWMV topp-till-toppV max toppV min topp
Zoom 2V max toppV min toppDelta VHz
Zoom 3, toppV max toppDelta V/sStigtid, toppÖversvängning
Zoom 3, nivåDelta VDelta V/sStigtid, nivåÖversvängning
Motoringång
Spänning och ström (filtrerad)V-A-HzV PWMA ac+dcHzV/Hz
V toppV max toppV min toppV topp-till-toppToppfaktor
A toppA max toppA min toppA topp-till-toppToppfaktor
SpänningsobalansObalansV PWMV PWMV PWMObalans
ToppV topp-till-toppV topp-till-toppV topp-till-topp 
StrömobalansObalansA ac+dcA ac+dcA ac+dcObalans
ToppA topp-till-toppA topp-till-toppA topp-till-topp 
Spänningsmodulering
Fas till fasZoom 1V PWMV topp-till-toppHzV/Hz
Zoom 2V max toppV min toppDelta V 
Zoom 3, toppV max toppDelta V/sStigtid, toppÖversvängning
Zoom 3, nivåDelta VDelta V/sStigtid, nivåÖversvängning
Fas till jordZoom 1V PWMV topp-till-toppV max toppV min topp
Zoom 2V max toppV min toppDelta VHz
Zoom 3, toppV max toppDelta V/sStigtid, toppÖversvängning
Zoom 3, nivåDelta VDelta V/sStigtid, nivåÖversvängning
Motoraxel
AxelspänningHändelser avV topp-till-topp   
Händelser påDelta VStig-/falltidDelta V/sHändelser/s
Motorstyrningsingång, -utgång och motoringång
ÖvertonerSpänningV ACV grundtonHz grundton% THD
StrömA ACA grundtonHz grundton% THD/TDD
 
MätfunktionSpecifikation
DC-spänning (V DC)
Maximal spänning med 10:1 eller 100:1 prob1 000 V
Maximal upplösning med 10:1 eller 100:1 prob (spänning till jord)1mV / 10mV
Fullt skalutslag999 enheter
Noggrannhet vid 4 s till 10 µs/div± (1,5 % + 6 siffror)
Spänning för sann RMS (V AC eller V AC + DC) (med DC-koppling vald)
Maximal spänning med 10:1 eller 100:1 prob (spänning till jord)1000 V
Maximal upplösning med 10:1 eller 100:1 prob1 mv/10 mV
Fullt skalutslag999 enheter
DC till 60 Hz± (1,5 % + 10 siffror)
60 Hz till 20 kHz± (2,5 % + 15 siffror)
20 kHz till 1 MHz± (5 % + 20 siffror)
1 MHz till 25 MHz± (10 % + 20 siffror)
PWM-spänning (V pwm)
AnvändningMäta på pulsbreddsmodulerade signaler, som utgångar från motorstyrningsomvandlare
PrincipAvläsningarna visar effektiv spänning baserat på medelvärdet av samplingar över ett helt antal perioder av grundfrekvensen
NoggrannhetSom V AC+DC för sinusvågsignaler
Peakspänning (V peak)
LägenMax topp, min topp eller topp-till-topp
Maximal spänning med 10:1 eller 100:1 prob (spänning till jord)1000 V
Maximal upplösning med 10:1 eller 100:1 prob10 mV
Noggrannhet
Max topp, min topp± 0,2 divisioner
Topp-till-topp± 0,4 divisioner
Fullt skalutslag800 enheter
Ström (AMP) med strömtång
intervallerSamma som V AC, V AC + DC eller V topp
Skalfaktorer0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
NoggrannhetSamma som V AC, V AC+DC eller V topp (lägg till strömtångsnoggrannhet)
Frekvens (Hz)
Mätområde1,000 Hz till 500 MHz
Fullt skalutslag9 999 skalenheter
Onoggrannhet± (0,5 % + 2 siffror)
Spänning/Herz-förhållande (V/Hz)
AnvändningVisa det uppmätta V PWM-värdet (se V PWM) delat med grundtonsfrekvensen på växelströmsmotorstyrning med variabelt varvtal
Noggrannhet% Vrms + % Hz
Spänningsobalans, styrningsingång
AnvändningVisa den högsta procentuella skillnaden för en av de 3 sanna RMS-spänningarnas fas kontra medelvärde
NoggrannhetIndikativ procentandel baserat på V AC+DC-värden
Spänningsobalans, styrningsutgång och motoringång
AnvändningVisa den högsta procentuella skillnaden för en av de 3 PWM-spänningarnas fas kontra medelvärde
NoggrannhetIndikativ procentandel baserat på V PWM-värden
Strömobalans, styrningsingång
AnvändningVisa den högsta procentuella skillnaden för en av de 3 AC-strömmarnas fas kontra medelvärde
NoggrannhetIndikativ procentandel baserat på A AC+DC-värden
Strömobalans, styrningsutgång och motoringång
AnvändningVisa den högsta procentuella skillnaden för en av de 3 AC-strömmarnas fas kontra medelvärde
NoggrannhetIndikativ procentandel baserat på A AC-värden
Stig- och falltid:
AvläsningarSpänningsskillnad (dV), tidsskillnad (dt), spänning kontra tidsskillnad (dV/dt), översvängning
NoggrannhetSom oscilloskopets mätosäkerhet
Övertoner och spektrum
ÖvertonerDC till 51:a
Spektrumintervall1…9 kHz, 9–150 kHz (20 MHz-filter på), upp till 500 MHz (spänningsmodulering)
Axelspänning
Händelser/sekundIndikativ procentandel baserat på stig- och falltidsmätningar (pulsurladdningar)
Rapportdataregistrering
Antal skärmarVanligen kan 50 skärmar sparas i rapporter (beroende på kompressionsförhållande)
Överföra till datorMed 32 GB eller mindre 2 GB USB-minne eller mini-USB till USB-kabel eller WiFi-länk och FlukeView™ 2 för ScopeMeter®
Probinställningar
Spänningsprob1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Strömtång0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Spänningsprob för axel1:1, 10:1, 100:1
Säkerhet
AllmäntIEC 61010-1: Föroreningsgrad 2
MätningMätning IEC61010-2-030: KAT IV 600 V/KAT III 1 000 V
Maximal spänning mellan valfritt uttag och jordpotential1 000 V
Max. inspänningVia VPS410-II eller VPS421 1 000 V CAT III/600 V CAT IV
BNC-ingångA, B, C, D direkt 300 V CAT IV
Max. flytande spänning, testverktyg eller testverktyg med VPS410-II/VPS421 spänningsprobFrån valfritt uttag till jord 1 000 V CAT III/600 V CAT IV Mellan valfritt uttag 1 000 V CAT III/600 V CAT IV
Spänning mellan probspetsen och referensledningVPS410-II: 1 000 V
VPS421: 2 000 V

Modeller: Fluke MDA-550-serien III motorstyrningsanalysatorer

Fluke MDA-550-serien III motorstyrningsanalysatorer
Köp den

Innehåller:

 • 1x BP 291 litiumjonbatteri
 • 1x BC190 laddare/strömadapter
 • 3x VPS421 100:1 högspänningsprober med krokodilklämmor
 • 1x VPS410-II-R 10:1 500 MHz spänningsprob
 • 3x i400s AC-strömtång
 • 1x SVS-500 axelspänningspaket (3x borste
 • Probhållare
 • Tvådelad förlängningsstång och magnetbas
 • Stor skyddsväska med hjul (C437-II)
 • FlukeView-2 datorprogramvara (fullständig version)
 • WiFi-dongel