Swedish

Motoranalys bör vara en del av dina underhållsrutiner

Motorer, drivenheter, pumpar, kompressorer, Underhåll och övervakning
Motor analysis should be a part of your maintenance routine

Elmotorer är arbetshästarna inom industrin och används till att överföra elkraft till de mekaniska rotationskrafter som driver industrin. Det kan vara en utmaning att felsöka elmotorer eftersom systemen eventuellt måste stängas av och mekaniska givare måste installeras, vilket kan vara tidskrävande och kostsamt.

I en nyligen genomförd branschundersökning

  • sa 90 % av de svarande att det hade uppstått fel på motorer över 50 hkr med mindre än en månads förvarning, och
  • 36 % av de svarande sa att det hade uppstått på motorer över 50 hkr med mindre än en dags varning.

Nu finns det teknik som du kan använda till att få tillgång till exakt motoranalysinformation – mekanisk kraft, vridmoment och hastighet – som kan hjälpa dig att förutse fel och förhindra oplanerade driftstopp.

Om du vill få information om de fyra viktiga punkter du behöver känna till för att förstå motoreffektivitet och orsakerna till fel hämtar du den kostnadsfria användningsbeskrivningen ”Why you should add motor analysis to your maintenance routine” (varför du bör utföra motoranalys som en del av din underhållsrutin). Dessutom får du information om hur den nya elkvalitets- och motoranalysatorn Fluke 438-II kan ha avgörande roll för dina underhållsprogram.