Swedish

Fluke MDA-510 och MDA-550 motorstyrningsanalysatorer

 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzers
 • Variable speed drive DC Bus voltage measurements with Fluke MDA-550
 • Shaft voltage measurements with Fluke MDA-550

Nyckelfunktioner

 • Guidad testning med grafiska stegvisa diagram över spänning- och strömanslutningar gör det enklare än någonsin att konfigurera och ansluta till variabla frekvensstyrningar
 • Förinställda mätprofiler samlar in data baserat på den valda testproceduren och minskar behovet av krångliga konfigurationer
 • Funktionen för inbyggd rapportskrivning gör det enkelt att producera professionella inledande och avslutande felsökningsrapporter om motorstyrningen

Produktöversikt: Fluke MDA-510 och MDA-550 motorstyrningsanalysatorer

Förenkla komplex felsökning av motorstyrning med vägledda testkonfigurationer och automatiserade styrningsmätningar som ger tillförlitliga och repeterbara testresultat.

Med motorstyrningsanalysatorerna MDA 510 och MDA 550 från Fluke sparar du tid och slipper allt arbete med att konfigurera komplexa mätningar. Samtidigt förenklas felsökningen. Du väljer bara ett test och sedan får du information via de stegvis vägledda mätningarna om var du ska göra spänning- och strömanslutningar. Samtidigt ser de förinställda mätprofilerna till att du registrerar alla de data du behöver för varje viktig motorstyrningssektion – från ingången till utgången, DC-bussen och själva motorn. Med MDA-500-serien får du allt du behöver för allt från grundläggande till avancerade mätningar. Den har en inbyggd rapportgenerator som gör att du snabbt och enkelt kan generera inledande och avslutande rapporter med tillförsikt.

MDA-510 och MDA-550 är de perfekta portabla testverktygen för analys av motorstyrning och med dem kan du tryggt lokalisera och felsöka vanliga problem i motorstyrningssystem av omvandlartyp.

 • Mäta viktiga motorstyrningsparametrar som spänning, ström, DC-busspänningsnivå, AC-rippel, spänning- och strömobalans och -övertoner (MDA-550), spänningsmodulering och urladdning av motoraxelspänning (MDA-550).
 • Utföra utökade övertonsmätningar för att identifiera effekterna av låga och höga övertoner på elsystemet.
 • Utföra vägledda mätningar för motorstyrningsingång, DC-buss, drivenhetsutgång, motoringång och axelmätningar (MDA-550) med grafiska stegvisa diagram över spänning- och strömanslutningar.
 • Använda förenklade mätkonfigurationer med förinställda mätprofiler som automatiskt utlöser datainsamling baserat på den valda testmetoden.
 • Snabbt och enkelt skapa rapporter som passar perfekt för att dokumentera felsökning och samarbeten med andra.
 • Mäta ytterligare elektriska parametrar med fullständig kapacitet för 500 MHz-oscilloskop, mätning och registrering för alla typer av elektriska och elektroniska mätningar i industriella system.

I motorstyrningsanalysatorerna Fluke MDA-510 och MDA-550 används vägledda testmätningar som gör analysarbetet enklare än någonsin

Drivenhetsingång

Mät ingångsspänning och -ström för att snabbt se om värdena ligger inom godkända gränser genom att jämföra det nominella spänningsvärdet i styrningen med olika frekvenser (VFD), även kallad styrning med variabelt varvtal (VSD) eller justerbart varvtal (ASD), med den faktiskt tillförda spänningen. Kontrollera sedan den ingående strömmen för att fastställa om strömmen håller sig under den nominella maxeffekten och att ledarna har lämplig storlek. Du kan också kontrollera om övertonsdistorsionen ligger på en godtagbar nivå genom att granska vågformen visuellt eller genom att titta på skärmen för övertonsspektrum (MDA-550) där du kan se den totala övertonsdistorsionen och enskilda övertoner.

Spännings- och strömobalans

Kontrollera spänningsobalansen vid frekvensstyrningens ingångskontakter och säkerställ att fasobalansen inte är för hög (> 6–8 %) och att fasrotationen är korrekt. Du kan också kontrollera strömobalansen, i och med att för stor obalans kan vara ett tecken på ett styrningslikriktarproblem.

Utökade övertonsmätningar

Höga övertoner är inte bara ett hot mot dina roterande maskiner utan även mot annan utrustning som är ansluten till elsystemet. Med MDA-550 kan du upptäcka motorstyrningens övertoner och upptäcka de möjliga effekterna av omvandlarens omkopplingselektronik. MDA-550 har tre övertonsintervall: 1:a till 51:a övertonen, 1 till 9 kHz och 9 till 150 kHz. Det ger dig möjlighet att upptäcka problem med övertonsstörningar.

DC-buss

I en motorstyrning är omvandlingen av växelström till likström i styrningen avgörande, och rätt spänning och tillräcklig utjämning med låg rippelspänning krävs för bästa styrningsprestanda. Hög rippelspänning kan vara ett tecken på defekta kondensatorer eller att den anslutna motorn har fel mått. MDA-500-seriens registreringsfunktion kan användas till att dynamiskt kontrollera DC-bussens prestanda i driftläge med belastning.

Styrningsutgång

Kontrollera växelstyrningsutgången med fokus på spänning till frekvens (V/F), och spänningsmodulering. När höga V/F-förhållanden uppmäts kan motorn överhettas. Vid låga V/F-förhållanden kanske den anslutna motorn inte kan tillhandahålla det vridmoment som krävs vid belastningen för att kunna driva den avsedda processen.

Spänningsmodulering

Mätningar av den pulsbreddsmodulerade signalen används till att söka efter höga spänningstoppar som kan skada motorns lindningsisolering. Pulsernas stig-/falltid anges av dV/dt-avläsningen (spänningsändringen över tid). Detta bör jämföras med motorns angivna isolering. Mätningarna kan också användas till att mäta växlingsfrekvensen för att identifiera om det finns ett möjligt problem med elektronisk omkoppling eller med jordning, när signalen går upp och ned.

Motoringång

Det är mycket viktigt att säkerställa att spänningen matas via motoringångskontakterna och valet av kablar från styrning till motor är avgörande. Felaktiga kabelval kan leda till skador på både styrning och motor på grund av allt för höga reflekterade spänningstoppar. Det är viktigt att kontrollera att strömmen vid kontakterna är inom märkvärdena för motorn eftersom överströmstillstånd kan få motorn att överhettas, vilket förkortar livslängden för statorisoleringen vilket i sin tur kan leda till förkortad motorlivslängd.

Motoraxelspänning

Spänningspulser från styrning med variabel frekvens kan bli kopplade mellan motorns stator och rotor, vilket skapar spänningar vid rotoraxeln. När spänningen vid rotoraxeln överskrider isoleringsförmågan hos lagerfettet kan överslagsströmmar (gnistor) uppstå, vilket orsakar brännmärken och urgröpningar i motorns lagerbanor, skador som kan göra att motorn slutar fungera i förtid. MDA-550-seriens analysatorer levereras med probborstspetsar i kolfiber som enkelt upptäcker skadliga överslagsströmmar, och med hjälp av pulsamplitud och händelseantal kan du vidta åtgärder innan fel inträffar. Med det här tillbehöret och funktionerna i MDA-550 kan du upptäcka potentiella skador utan att behöva investera i dyra och fast installerade lösningar.

Med stegvisa anvisningar för mätningar har du de data du behöver när du behöver dem

MDA-500-serien är utformad att hjälpa dig att snabbt och enkelt testa och felsöka vanliga problem med motorstyrningssystem med trefas- och enfasomvandlare. Med informationen på skärmen och stegvisa anvisningar kan du enkelt konfigurera analysatorn och få de styrningsmätningar du behöver för att kunna fatta bättre underhållsbeslut snabbare. Med MDA-500 får du mätkapacitet för riktigt snabb felsökning av motorstyrningen hela vägen från strömingång till installerad motor.

Specifikationer: Fluke MDA-510 och MDA-550 motorstyrningsanalysatorer

Mätfunktion
DC-spänning (V DC)
Maximal spänning med 10:1 eller 100:1 prob1000 V
Maximal upplösning med 10:1 eller 100:1 prob1 mV
Fullt skalutslag999 enheter
Noggrannhet vid 4 s till 10 µs/div±(3 % + 6 siffror)
AC-spänning (V AC)
Maximal spänning med 10:1 eller 100:1 prob1000 V
Maximal upplösning med 10:1 eller 100:1 prob1 mV
Fullt skalutslag999 enheter
50 Hz± (3 % + 10 siffror) – 0,6 %
60 Hz± (3 % + 10 siffror) – 0,4 %
60 Hz till 20 kHz±(4 % + 15 siffror)
20 kHz till 1 MHz±(6 % + 20 siffror)
1 MHz till 25 MHz±(10 % + 20 siffror)
Sann rms-spänning (V AC + DC)
Maximal spänning med 10:1 eller 100:1 prob1000 V
Maximal upplösning med 10:1 eller 100:1 prob1 mV
Fullt skalutslag1100 enheter
DC till 60 Hz±(3 % + 10 siffror)
60 Hz till 20 kHz±(4 % + 15 siffror)
20 kHz till 1 MHz±(6 % + 20 siffror)
1 MHz till 25 MHz±(10 % + 20 siffror)
PWM-spänning (V pwm)
AnvändningMäta på pulsbreddsmodulerade signaler, som utgångar från motorstyrningsomvandlare
PrincipAvläsningarna visar effektiv spänning baserat på medelvärdet av samplingar över ett helt antal perioder av grundfrekvensen
NoggrannhetSom V AC+DC för sinusvågsignaler
Peakspänning (V peak)
LägenMax topp, min topp eller topp-till-topp
Maximal spänning med 10:1 eller 100:1 prob1000 V
Maximal upplösning med 10:1 eller 100:1 prob10 mV
Noggrannhet
Max topp, min topp± 0,2 divisioner
Topp-till-topp± 0,4 divisioner
Fullt skalutslag800 enheter
 
Generell specifikation
Ström (AMP) med strömtång
intervallerSamma som V AC, V AC + DC eller V topp
Skalfaktorer0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
NoggrannhetSamma som V AC, V AC+DC eller V topp (lägg till strömtångsnoggrannhet)
Frekvens (Hz)
Mätområde1,000 Hz till 500 MHz
Fullt skalutslag999 enheter
Noggrannhet±(0,5 % + 2 värden)
Spänning/Herz-förhållande (V/Hz)
AnvändningVisa det uppmätta V PWM-värdet (se V PWM) delat med grundtonsfrekvensen på växelströmsmotorstyrning med variabelt varvtal
Noggrannhet% Vrms + % Hz
Spänningsobalans, styrningsingång
AnvändningVisa den högsta procentuella skillnaden för en av de 3 sanna RMS-spänningarnas fas kontra medelvärde
NoggrannhetIndikativ procentandel baserat på V AC+DC-värden
Spänningsobalans, styrningsutgång och motoringång
AnvändningVisa den högsta procentuella skillnaden för en av de 3 PWM-spänningarnas fas kontra medelvärde
NoggrannhetIndikativ procentandel baserat på V PWM-värden
Strömobalans, styrningsingång
AnvändningVisa den högsta procentuella skillnaden för en av de 3 AC-strömmarnas fas kontra medelvärde
NoggrannhetIndikativ procentandel baserat på A AC+DC-värden
Strömobalans, styrningsutgång och motoringång
AnvändningVisa den högsta procentuella skillnaden för en av de 3 AC-strömmarnas fas kontra medelvärde
NoggrannhetIndikativ procentandel baserat på A AC-värden
Stig- och falltid:
AvläsningarSpänningsskillnad (dV), tidsskillnad (dt), spänning kontra tidsskillnad (dV/dt), översvängning
NoggrannhetSom oscilloskopets mätosäkerhet
Övertoner och spektrum
ÖvertonerDC till 51:a
Spektrumintervall1…9 kHz, 9–150 kHz (20 MHz-filter på), upp till 500 MHz (spänningsmodulering)
Axelspänning
Händelser/sekundIndikativ procentandel baserat på stig- och falltidsmätningar (pulsurladdningar)
Rapportdataregistrering
Antal skärmarVanligen kan 50 skärmar sparas i rapporter (beroende på kompressionsförhållande)
Överföra till datorMed 2 GB USB-minne eller en mini-USB till USB-kabel och FlukeView™ 2 för testverktyget ScopeMeter™
Probinställningar
Spänningsprob1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Strömtång0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Spänningsprob för axel1:1, 10:1, 100:1

Modeller: Fluke MDA-510 och MDA-550 motorstyrningsanalysatorer

Fluke MDA-550
Motorstyrningsanalysator, 4 kanaler, 500 MHz med motoraxel och övertoner
 • 1x BP 291 litiumjonbatteri
 • 1x BC190 laddare/strömadapter
 • 3x VPS 100:1 högspänningsprober med krokodilklämmor
 • 1x VPS410-II-R 10:1 500 MHz spänningsprob
 • 3x i400s AC-strömtång
 • 1x C1740 tillbehörsväska
 • 1x 2 GB USB-enhet med handböcker och FlukeView™ 2-programvara
 • 1x SVS-500 axelspänningspaket (3 borstar, probhållare, tvådelad förlängningsstång och magnetisk bas)
Fluke MDA-510
Motorstyrningsanalysator, 4 kanaler, 500 MHz
 • 1x BP 291 litiumjonbatteri
 • 1x BC190 laddare/strömadapter
 • 3x VPS 100:1 högspänningsprober med krokodilklämmor
 • 1x VPS410-II-R 10:1 500 MHz spänningsprob
 • 1x i400s AC-strömtång
 • 1x C1740 tillbehörsväska
 • 1x 2 GB USB-enhet med handböcker och FlukeView 2-programvara