Swedish

Så förhindrar utrustning för detektering av luftläckage driftavbrott

Läckagedetektering, Grunderna, Energihantering, Felsökning

Fluke intervjuade en tillverkare om luftläckage. Den här tillverkaren är bokstavligen en viktig kugge för att få "hjulen att rulla". Företaget är en av världens främsta tillverkare av eftermarknadsutrustning för hjulunderhåll och konstruerar, bygger och marknadsför produkter för tillförlitliga och framstående varumärken.

Fluke ii900 Sonic Industrial Imager

Många av tillverkarens processer är beroende av tryckluft för att driva omkring 400 verktyg i en anläggning på nästan 14 000 kvadratmeter. Allt drivs av en kompressor på 200 hästkrafter. ”Vi använder tryckluft överallt i anläggningen – för pneumatiska drivenheter, robotsvetsare, laserskäraren och pulverlackeringsutrustning”, säger tillverkarens VD. Tryckluft medför buller – och luftläckage.

Kontrollera energiförlusterna

Luftläckage gör att tryckluftsdriven utrustning måste arbeta hårdare, vilket leder till energiförluster. Risken för luftläckage i anläggningen ökas ytterligare av att gammal utrustning har ackumulerats under de senaste årtiondena från olika anläggningskonsolideringar. Det är svårt att höra luftläckage i en bullrig miljö, så identifieringen av luftläckage måste ske efter arbetstid.

”Vanligtvis väntar vi tills det är tyst i byggnaden, t.ex. efter skift eller vid underhållsdriftstopp, och vi försöker helt enkelt att lyssna efter luftläckage så gott vi kan", säger underhållschefen. ”Vi använder även flaskor med tvålvatten för att spreja på områden som vi tror kan ha en läcka och letar efter bubblor.” Spreja och titta-metoden kräver att underhållsteamet är tillräckligt nära den potentiella läckan för att kunna höra den och spreja lösningen på området.

Den andra metoden för att identifiera tryckluftsläckage är att använda en ultraljudsläckdetektor. Den här metoden kräver en välutbildad person och avsevärd tid för att hitta alla läckor. Små läckor kan vara särskilt svåra att uppfatta för det mänskliga örat och vissa läckor är svåra att komma åt. Det kan vara en överväldigande uppgift.

Se ljudet du inte kan höra

När Fluke kontaktade tillverkaren för att se om de ville testa Fluke ii900 Sonic Industrial Imager, som kan lokalisera läckage på 50 meters avstånd i en bullrig miljö, var de skeptiska men villiga att prova den.

Testet gick ut på att underhållschefen och underhållsteknikern byttes av under åtta timmar och inspekterade hela anläggningen efter läckage med två ii900 Sonic Industrial Imagers. ii900 gör att de kan se ljudet när de skannar slangar, tätningar och anslutningar efter läckor. Resultatet av deras läckagekontroll överraskade tillverkningsteamet.

De hittade cirka 143 läckor, både stora och små, under en enda arbetsdag.

”Jag var tveksam till några av läckorna som verktyget hittade, så jag sprutade tvålvatten vid områdena och såg att verktyget visade rätt. Det fanns verkligen läckor där,” säger underhållsteknikern.

Underhållschefen var särskilt imponerad av ii900s förmåga att hitta även de minsta läckorna. ”Små läckor är väldigt svåra att hitta”, säger han. ”Några av läckorna som ii900 hittade hade vi aldrig upptäckt genom att spruta tvålvatten på dem. Vi hittade ett läckage på en luftledning i målningsutrymmet som varken gick att känna med handen eller höra, men det var en uppenbarligen en läcka som hade funnits där länge.”

Den inbyggda akustiska matrisen på ii900 med små känsliga mikrofoner skapar ett spektrum med decibelnivåer per frekvens. Grundat på den informationen beräknar en algoritm en ljudbild, kallad SoundMap™ som läggs över den visuella bilden. SoundMap anpassas automatiskt beroende på den valda frekvensnivån så att bakgrundsbruset filtreras bort. SoundMap uppdateras på skärmen 10 till 20 gånger per sekund.

Detektering av luftläckage med lång räckvidd

Teamet identifierade snabbt en läcka på nästan 8 meter i en överliggande luftledning.

”Jag blev förvånad över hur lätt det var att plocka upp Fluke Sonic Imager och gå igenom gångarna för att skanna ett överliggande område och snabbt upptäcka läckor”, säger underhållschefen.

Förutom att hitta svårupptäckta läckor tror tillverkningsteamet att ii900 kan bidra till att spara tid och minska kostnader. ”När vi har hittat och åtgärdat de flesta läckagen kan vi göra uppföljningar och troligen skanna hela anläggningen på ett åtta timmarsskift.” Det skulle minska övertidskostnader eftersom vi kan söka efter luftläckage under dagskiftet istället för efter arbetstid.

Det sparar dessutom energi och minskar slitaget på utrustningen. ”Luftläckage kostar pengar för företaget”, säger underhållschefen. ”De är väldigt svåra att hitta, vilket gör det svårt att skicka underhållsteamet till rätt plats. Det går att fotografera läckan med Fluke Sonic Imager och skicka fotot till underhållsteamet som en del av arbetsordern, vilket är extremt värdefull. Vi tror att det kommer att spara oss en massa pengar – både vad gäller arbetskostnader och energikostnader.”

Relaterade resurser