Swedish

Så här förbättrar du luftverktygens prestanda

Läckagedetektering

Tryckluftsledningar är i epicentrum av framgång eller misslyckande för många fabriker. När tryckluftsledningarna är maximalt intakta fungerar de även som förväntat. Men när tryckluftsledningar äventyras kan resultaten bli skadliga. Ett tryckfall är till exempel ett fenomen som främst ses på kompressorsystemets behovssida där om standardvolymen av luft i kubikfot per minut (SCFM) inte levereras av kompressorn, kan inte de erforderliga punden per kvadrattum (PSI) i lufttillförselslangarna bibehållas.

Förbättra luftverktygens prestanda vid fordonstillverkningMed hjälp av Fluke ii900 Industrial Acoustic Imager skannar en tekniker över tryckluftsledningar i en tillverkningsanläggning där de upptäcker läckor som påverkar luftverktygens prestanda.

På en stor fabrik kan ett kompressorsystem sträcka sig hundratals fot och svepa in och ut genom olika andra driftsystem. Problem i ett tryckluftssystem kan uppstå var som helst längs dessa ledningar – inklusive kompressor, lufttork, huvudledning eller pneumatiska verktygsledningar. Läckor är den främsta orsaken till reducerade prestanda i pneumatiska verktyg, t.ex. luftnycklar, luftborrar och luftslipmaskiner. Läckor minskar luftflödet genom en ledning, vilket ger ett otillräckligt lufttryck för att korrekt driva utrustningen. Lösningen är alltså lätt – att hitta och åtgärda läckaget. Men hur?

Det är enkelt att hitta läckage i tryckluftsledningar – om du kan höra dem. De flesta kan inte höra tryckluftsläckor i en tyst miljö, och ännu mindre i en högljudd tillverkningsanläggning. Och även om du tror att du hör en läcka måste du verifiera den, vilket innebär att du måste kunna komma åt den. Det är inte alltid så enkelt i en hektisk fabriksmiljö där utrustningen rör sig, och tryckluftsledningar kan hänga från mer än 15 meter upp.

Den gammaldags tvålvattenmetoden för att hitta och verifiera läckor i tryckluftsledningar är ineffektiv och otillräcklig för storleken och omfattningen av tryckluftsledningar i en tillverkningsanläggning. En snabbare, säkrare och mer exakt metod för att hitta läckor i luftverktygssystem är att skanna – med ett verktyg som ser ljud.

Så här använder du akustisk avbildning för att hitta luftläckor

Fluke ii900 Industrial Acoustic Imaging Camera är utrustad med en uppsättning mycket känsliga mikrofoner som gör det möjligt för underhållsteam att snabbt och exakt lokalisera luftläckor i tryckluftssystem – också i de bullrigaste miljöer. På en dag kan du skanna hela systemet för att identifiera alla läckor i det. Men sedan då?

Kontrollera tryckluftsledningar med Fluke ii900

Bara för att du har hittat de läckor som saktar ned dina tryckluftsverktygs prestanda betyder det inte att du har löst problemet. Du kanske inte har resurser för att reparera alla läckorna.

Det är därför som Fluke ii900 Industrial Acoustic Imager innehåller kraftfull programvara som inte bara hjälper dig att identifiera var dessa läckor finns i systemet, utan även möjliggör anteckning på skärmen, läckagekvantifiering (hur stort är läckaget?) och smidig rapportutveckling.

 • Med inventariemärkning informeras andra om var läckan hittades
 • Skärmanteckningar ger ytterligare sammanhang och överväganden för andra
 • Läckagekvantifiering identifierar storleken på läckan, vilket hjälper dig att prioritera vilka läckor som ska åtgärdas först
 • Rapporter kan omfatta bilden på läckan, inventariemärkningar, anteckningar, läckagestorlek med mera – till exempel hur mycket läckan kommer att kosta dig om du inte åtgärdar den – allt samlat i en professionell rapport som kan delas med andra, till exempel reparationsteam.

Var finns läckan? En checklista

Skanna alla anslutningspunkter och längs hela systemet. Läckor kan komma från ett hål, ett mellanrum eller en trasig anslutning. Hitta och åtgärda läckor för att förbättra luftverktygens prestanda.

 • Kopplingar
 • Vinklar
 • Filter
 • Slangar
 • Smörjare
 • Munstycken
 • T-kopplingar
 • Regulatorer
 • Rör
 • Ventiler