Swedish

Vad är en strömtång?

Grunderna
Vad är en strömtång?

En strömtång är ett elektriskt testverktyg som kombinerar en vanlig digital multimeter och en strömsensor.

Tänger mäter ström. Prober mäter spänning. Att ha en gångjärnsförsedd tång integrerad i en elmätare gör att tekniker kan klämma fast käftarna runt en sladd, kabel eller annan ledare vid valfri punkt i ett elektriskt system och sedan mäta strömmen i den kretsen utan att koppla bort/bryta strömmen till den.

Under plastdetaljerna består de hårda käftarna av ferritjärn och är konstruerade för att upptäcka, koncentrera och mäta magnetfältet som genereras av strömmen som flödar genom en ledare.

 1. Strömavkännande tång.
 2. Känselbarriär (för att skydda fingrarna mot stötar).
 3. Pausknapp (Hold): Fryser avläsningen på displayen. Avläsningen frigörs när knappen trycks in en andra gång.
 4. Ratt (omkopplare).
 5. Display.
 6. Belysningsknapp.
 7. MIN MAX-knapp: På första tryckningen visar den maximalt värde. Vid ytterligare knapptryckningar visas först minimalt och därefter genomsnittligt mätvärde. Kan användas i lägen för ström, spänning och frekvens.
 8. Startströmsknapp.
 9. Noll-knapp (gul): Tar bort DC-offset från DC-strömmätningar. Fungerar även som omkopplarens shift-knapp för att välja gula funktioner som vid omkopplaren.
 10. Käftens frigöringsspak.
 11. Centreringsmärken: En ledare måste vara justerad mot de här markeringarna för att noggrannhetsanvisningarna ska vara uppfyllda.
 12. Gemensam ingång.
 13. Ingång för volt/ohm.
 14. Ingång för flexibel strömtång.

Moderna strömtänger skapades ursprungligen som ett universaltestverktyg och erbjuder fler mätfunktioner, bättre noggrannhet och i vissa fall specialiserade funktioner. Dagens strömtänger har de flesta av de grundläggande funktionerna hos en digital multimeter (DMM), såsom möjligheten att mäta spänning, kontinuitet och resistans.

Strömtänger har blivit populära verktyg främst av två anledningar:

 • Säkerhet. Strömtänger gör att elektriker kan kringgå den traditionella metoden att skära i en kabel och sätta in mätarens testkablar i kretsen för att utföra en strömmätning seriellt i kretsen. Käftarna på en strömtång behöver inte röra vid en ledare under en mätning.
 • Bekvämlighet. Under en mätning är det inte nödvändigt att stänga av kretsen som leder ström – vilket gör det mycket mer effektivt.

Strömtänger är att föredra för mätning av höga strömnivåer. Digitala multimetrar kan inte mäta 10 A ström i mer än 30 sekunder utan att riskera att skada mätaren.

Strömtänger erbjuder ett minsta strömområde på 0 A till 100 A. Många modeller har ett område på upp till 600 A. Andra går upp till 999 A eller 1 400 A, och vissa plug-in-strömtångstillbehör såsom iFlex® kan mäta så högt som 2 500 A.

Strömtänger används på industriell utrustning, industrikontroller, elsystem i bostäder och kommersiella/industriella elsystem och kommersiell/industriell VVS. De används huvudsakligen för:

 • Service: För att reparera befintliga system på behovsbasis.
 • Installation: För felsökning av installationsproblem, slutgiltiga kretskortstester och övervakning av elektrikerlärlingar vid installation av elektrisk utrustning.
 • Underhåll: För att utföra planerat och förebyggande underhåll samt felsökning av system.

Tre typer av strömtänger finns:

 • Strömtransformatortänger: mäter endast växelström (AC).
 • Halleffektströmtänger: mäter både växelström och likström (AC och DC).
 • Flexibla strömtänger: använder en Rogowski-spole, mäter endast AC, bra för mätning i trånga utrymmen.
Hitta den perfekta strömtången