Swedish

Inuti strömtänger med flexibel spole

An enlarged interior view of a Rogowski coil—a Fluke iFlex® probe

Flexibla strömtänger kallas även för Rogowskispolar. Ibland kallas de luftspolar eller flexibla strömprober. Rogowskispolar utvecklades från enkla solenoider och användes för 1912.

Till skillnad från strömtransformatorer och strömtänger med halleffekt har de ingen järnkärna. De använder istället en lindad, spiralformad spole som svarar på ändringshastighet (den första derivatan) i en ledares magnetiska fält runt där den är placerad.

Ju snabbare amplituden förändras, desto mer spänning genererar spolen. En integratorkrets i mätinstrumentet omvandlar den utsignalen till en signal som är proportionell mot ledares signal.

Eftersom Rogowskispolar inte är beroende av en fast järnkärna går det att göra flexibla och därigenom lättare att få in i trånga utrymmen. Det är en av de mest uppskattade egenskaperna hos flexibla strömtänger.

Frånvaron av en magnetisk kärna möjliggör ett brett frekvensomfång, upp till hundratals kHz, och eliminerar i praktiken problem med kretsbelastning och mättnad.

En del modeller, såsom Fluke i2500-18 iFlex® flexibel strömprob, kan mäta upp till 2500 A AC. Rogowskispolen har dessutom en säker, låg utsignal som eliminerar faror med feljustering och öppna sekundära lindningar.

Eftersom de endast reagerar på signalens ändringshastighet fungerar Rogowskispolar endast med växelström.

Vad finns i en Rogowskispole? Som genomskärningen högst upp på den här sidan visar:

  1. En isolerande yttre hylsa (röd). Det appliceras i den flexibla tångens sista tillverkningssteg.
  2. Ett isolerade lager (svart) nylon som skärmar eller isolerar spolens fina inre trådar under under gjutning av den yttre isolerande hylsan.
  3. Ett tunt aluminiumbaserat skyddslager (vitt). Det åtskiljer den glesa, yttre koppartråden från den inre, tätt lindade blågröna tråden. De är spolens mottagande och utsändande trådar.
  4. Den tätt lindade tråden är Rogowskitråden.
  5. En massiv kopparkärna stöds av ett flexibelt vitt rör. Kopparkärnan är ansluten till Rogowskitråden och ökar spolens motstånd mot externa elektriska störningar.