Swedish

Typer av strömtänger

Tips for choosing a clamp meter

Strömtänger kan delas in i tre typer eller kategorier:

Även om de är olika har de samma grundläggande metodik vid mätningar: En ledare passerar genom en prob (antingen de hårda käftarna som är inbyggda i en strömtång eller den flexibla spolen i ett tångtillbehör) och vektorsumman av strömmarna som flödar genom ledaren beräknas av mätaren.

Andra specialverktyg är förknippade med kategorin strömtänger. Flukes produktserie hanterar en mängd olika specifika felsökningsproblem med hjälp av verktyg av tångmodell. Några exempel:

Hitta rätt strömtång