Swedish

Varför du bör använda en CAT III-klassificerad mätare för solcellsinstallationer

Förnybar energi

Solenergiinstallationer blir fler och fler över hela världen tack vare att ekonomin för att använda solenergi för elproduktion blir bättre och genom ett pågående arbete med att minska mängden koldioxidutsläppsrelaterad elproduktion i elnätet. När distributionssystem och -belastningar för solenergi blir större och mer komplexa ökar risken för överspänningstransienter – och säkerheten blir viktigare än någonsin.

Strömtången Fluke 393 FC för CAT III/1 500 V med effektivvärdesmätning

Gjord för solenergi: strömtången Fluke 393 FC för CAT III/1 500 V med effektivvärdesmätning

När du utför mätningar på solcellsinstallationer är transienter en osynlig och i stort sett oundviklig risk, vilket innebär att din säkerhet är beroende av de säkerhetsmarginaler som finns i dina verktyg. Det är där mätkategoriklassificeringen har betydelse: den informerar dig om vilka typer av elinstallationer du kan använda mätutrustningen för så att mätningarna kan ske på ett säkert sätt.

Det är dock inte tillräckligt med enbart spänningsklassificering om du inte vet hur det handhållna verktyget är konstruerat för att hantera höga transientpulser – du måste dessutom använda rätt kategoriklassificering för den miljö du arbetar i.

Vad du bör veta om överspänningskategoriklassificeringar

Standarderna för mätkategoriklassificeringar handlar bara om säkerhet. Säkerhetsstandarderna för mätutrustning upprättas av IEC (International Electrotechnical Commission) för att se till att varken du eller instrumentet är den svaga länken i systemet – och därmed den plats där det uppstår fel – när det uppstår spänningstransienter. Mätkategorierna är definierade nedan.

MätkategoriExempel
CAT IV
 • Avser "installationens ursprung", dvs. där lågspänningsanslutningen anslöts till eluttaget
 • Elmätare, primära överslagsskyddsutrustningar
 • Utomhus och vid serviceingångar, serviceledningar från pol till byggnad, går mellan mätare och panel
 • Luftförbindelse med friliggande byggnad, markförbindelse med brunnspump
CAT III
 • Utrustning i fasta installationer, t.ex. kontrollutrustning och flerfasmotorer
 • Solcellsinstallationer
 • bussar och matningar på industrianläggningar
 • Matarkablar och korta huvudspänningskretsar, distributionspanelsenheter
 • Kommersiella enfasbelysningssystem
 • Apparatuttag med korta anslutningar till servicenivån
CAT II
 • Utrustning, portabla verktyg samt andra hushållsbelastningar och liknande belastningar
 • Uttag och långa huvudspänningskretsar
  • Uttag som är mer än 10 meter från CAT III-källan
  • Uttag som är mer än 20 meter från CAT IV-källan
Mätkategorierna i IEC 61010 gäller för testutrustning för mätning av spänning < 3 000 V och motsvarar överspänningskategoridefinitionerna och det transientskydd som är definierat för elnätsinstallationer i IEC 60664.
 

Uppdelningen av ett kraftförsörjningssystem i kategorier är baserad på att farliga transienter med hög energi, som blixtnedslag eller då utrustning slås av eller på, dämpas när de färdas genom systemimpedansen (växelströmsresistans). Ju högre kategori, desto större möjlig felström och högre spänningstransienter. Toppvärdet kan vara ända upp till 10 000 V för elnät som mäts som CAT III < 1 500 V.

Solenergiinstallationer är kategori III-miljöer

Enligt IEC 61730-1 definieras solcellsmoduler som permanent trådbundna elinstallationer (kategori III), inte eluttag (kategori II).

Solenergiinstallationer är kategori III-miljöer

Överspänningskategorier i en solcellsinstallation som är ansluten till elnätet
 

Förutom att testa att handhållna mätverktyg uppfyller vissa överspänningstransientvärden måste de ha en lägsta isoleringsnivå – en kombination av fast isolering, mellanrum och krypavstånd – mellan interna komponenter och kretsnoder för att uppfylla kategoriklassificeringen. Isoleringen skyddar interna kretsar mot brand-/ljusbågsfel och användaren mot elstötar. Ju högre spänning och mätkategoriklassificering, desto mer isolering krävs.

Inom kategorier anger högre nominell spänning högre transientmotståndsklassificering. En mätare med klassificeringen CAT III/1 500 V har till exempel högre motståndskraft mot energitransienter och ger därför bättre skydd än en mätare med klassificeringen CAT III/1 000 V.

Spänningen för solinstallationer ökar

System med överspänningskategori III/1 500 V blir vanligare och vanligare eftersom de innebär kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster för fastighetsägare. Varje omvandlare kan hantera mer energi och flera paneler kan seriekopplas, vilket innebär att färre kablar och omvandlare krävs.

För att kunna mäta i miljöer med överspänningskategori III krävs verktyg med klassificeringen CAT III.

Strömtången 393 FC är den enda strömtången för CAT III/1 500 V/CAT IV/600 V med effektivvärdesmätning som uppfyller isoleringskraven för CAT III-miljöer, som solenergiinstallationer och mätningar upp till 1 500 V likström.

De dielektriska testen för strömtänger med klassificeringen CAT III/1 000 V är 8 000 V (toppvärde)/7 000 V (effektivvärde). För strömtänger med klassificeringen CAT III/1 500 V är det 10 000 V (toppvärde)/9 700 V (effektivvärde).

Strömtången Fluke 393 FC för CAT III/1 500 V med effektivvärdesmätning

Strömtången Fluke 393 FC för CAT III/1 500 V med effektivvärdesmätning är den enda strömtången i världen med klassificeringen CAT III med tillräckligt hög klassificering för att användas i solcellsinstallationer på upp till 1 500 V.
 

När du väljer mätverktyg för solcellspaneler bör du ta hänsyn till det värsta tänkbara scenariot i jobbet. Först väljer du en mätare som är klassificerad för den högsta kategori du kommer arbeta i och sedan letar du rätt på en som har en spänningsklassificering som uppfyller dina behov. Genom att välja ett verktyg med rätt klassificering för din miljö kan du och ditt team göra tillförlitliga mätningar och minska risken.

393 FC uppfyller säkerhetskraven för testutrustning (IEC 61010-2-032) som motsvarar överspänningskategorinivån för solcellspanelinstallationer (IEC 61730-1). Den har funktioner för säkra och exakta spänningsmätningar upp till 1 500 V likström för solenergi- och batterianvändningsområden med funktioner som gör jobbet enklare:

 • 25 % smalare tång (jämfört med Fluke 37X-mätare), vilket gör det enklare och snabbare att mäta i trånga och överfyllda utrymmen
 • IP54-skydd för dammiga och regniga förhållanden utomhus
 • Fluke Connect™ används till att samla in och lagra data i molnet som du kan få tillgång till oavsett var du befinner dig
 • Isolerade testkablar för CAT III/1 500 V medföljer
 • Uppfyller Flukes löfte om beprövad säkerhet, tålighet och tillförlitlighet

Varför bör jag använda CAT III-klassificerade mätare för solcellsinstallationer? Det handlar om din säkerhet. Du skyddar dig (och ditt team) genom att använda verktyg som har tillräckligt hög klassificering för jobbet.