Swedish

Jämföra strömtänger med digitala multimetrar

Grunderna

En digital multimeter är i huvudsak ett ett mätinstrument med vissa strömegenskaper. En strömtång är i huvudsak ett mätinstrument fö ström med vissa spänningsegenskaper. De är väldigt olika instrument, vart och ett med sina specifika fördelar.

En digital multimeter (DMM) möjliggör elektroniskt arbete eftersom den erbjuder hög upplösning, mätning i millienheter: millivolt, milliampere och milliohm. Den gör det också möjligt att göra elektriska mätningar, även om strömmen vanligtvis är begränsad till mindre än 20 ampere. En digital multimeter kan däremot mäta högre ström med en separat ansluten strömtång.

En strömtång mäter vanligtvis närmaste tiondel eller hundradel av en enhet istället för millienheterna som är tillgängliga med en DMM. Detta är tillräckligt för elektriska åtgärder.

Mätsituationer

Tidigare använde elektriker testprober istället för tänger för att mäta ström. Med en tång kan du mäta strömmen och få en strömavläsning utan att bryta kretsen.

Den nya generationen strömtänger använder flexibla strömprober som Fluke kallar iFlex®. Dessa rogowskispolprober kan klämmas mellan tätt packade ledningar eller runt stora ledare. Det kan vara praktiskt i ett antal situationer:

  • Vid mätning av en analog signal för transportörhastighet respektive motorström samtidigt, så att du kan kalibrera systemet till önskat processflöde.
  • Vid övervakning av solenoidutgång medan du övervakar ingång från PLC, så att du kan testa solenoiden.
  • Vid samtidig mätning av elektroniska spänningar och elektrisk ström vid motorstyrning för att felsöka fluktuationerna i linjehastigheten.
  • Vid övervakning av matarkabelns spänning och ström samtidigt för att felsöka olägenheter.

Samtidig spännings- och strömmätning är en del av felsökningen. Ändå kan du inte utföra mätningar samtidigt med en mätare om du inte går upp flera prisklasser i utrustning som används för avancerat elarbete.

Effektiv felsökning kräver ofta två instrument, ett för att mäta elektrisk ström och ett för att mäta spänning. För elektriker är en strömtång det mest mångsidiga felsökningsverktyget som finns. Personer som utför industriell felsökning drar nytta av separat tång och DMM.

En kostnadseffektiv metod för många tekniker är att köpa ett kvalitetsinstrument som främst är utformat för spänning (en DMM) och ett annat verktyg som främst används för ström (en strömtång).

Rätt kombination av testutrustning är beroende av utrustningen du arbetar med och de mätningar du gör. Med en strömtång kan du till exempel behöva ett lågpassfilter för att eliminera elektronisk störning som kan förvränga avläsningarna.

Här är några allmänna riktlinjer som hjälper dig att avgöra vilket verktyg som kan vara rätt för dig:

  • Standard DMM: Om ditt jobb endast kräver grundläggande spännings- och kontinuitetsmätningar.
  • Avancerad DMM: Om ditt jobb involverar avancerat elarbete. Du behöver högupplösta och avancerade funktioner som inte finns på strömtänger.
  • Standard strömtång: Om du bara behöver grundläggande strömmätningar, till exempel för att se till att alla tre faser på matarkablarna drar samma ström.
  • Strömtång med logg funktion: Om du har intermittenta avbrott som du måste lösa.
  • DMM eller strömtång med en avtagbar display (som kan separeras upp till 10 m från strömstången): Om du vill ta avläsningar med större säkerhet och utan att behöva en kollega som hjälper dig.

Avancerad strömtång: Om du måste mäta motorns inkopplingsström exakt. Om du behöver en strömtång med avancerad signalbehandling för att mäta utgången från en variabel frekvensomriktare.