Swedish

Mäta signaler med testprober

How to measure signals using test probes

Så här mäter du växel- eller likspänning:

 1. Vrid instrumentets omkopplare till rätt spänningsfunktion ().
 2. Anslut den svarta testkabeln till COM-uttaget och den röda testkabeln till V-uttaget, markerat med på Fluke 381.
 3. Mät spänningen genom att vidröra de önskade mätpunkterna i kretsen med proberna.
 4. Läs av det uppmätta värdet i displayen.

Så här mäter du motstånd eller kontinuitet:

 1. Vrid omkopplaren till .
 2. Stäng av strömmen till kretsen som du vill testa.
 3. Anslut den svarta testproben till COM-uttaget och
 4. den röda testproben till -uttaget.
 5. Mät motståndet genom att vidröra de önskade testpunkterna i kretsen med proberna.
 6. Läs av det uppmätta värdet i displayen.

Om motståndet är <30 Ω, anges kontinuitet med en ihållande ljudsignal. Om displayen visar OL är kretsen öppen eller så ligger den uppmätta resistansen över instrumentets mätområde.

Mät frekvensen (på Fluke 381):

 1. Vrid omkopplaren till .
 2. Centrera tången eller den flexibla strömproben runt mätkällan.
 3. Tryck på den gula skiftknappen ( på Fluke 381) att växla till Hz.
 4. Läs av det uppmätta värdet på displayen.

Mäta kapacitans (med Fluke 370-seriens strömtänger)

 1. Vrid omkopplaren till .
 2. Stäng av strömmen till kretsen som du vill testa.
 3. Anslut den svarta testproben till COM-uttaget och den röda testproben till -uttaget.
 4. Mät motståndet genom att vidröra de önskade testpunkterna i kretsen med proberna.
 5. Läs av det uppmätta värdet i displayen.
Mäta signaler med testprober