Swedish

Så här använder du Fluke Connect™-programvaran med FieldSense™-strömtängerna Fluke 377 FC och Fluke 378 FC

Med den nya FieldSense™-tekniken på strömtängerna 377 FC och 378 FC kan du mäta spänning och ström med tångens gap.

Med Fluke Connect-programvaran integrerad i många Fluke-verktyg, däribland strömtängerna 377 FC och 378 FC, kan du spara tid och pengar vid felsökning. Mätningar kan lagras i molnet, där team alltid kan komma åt data på sina smarta enheter eller datorer. Oavsett om ditt underhålls- och tillförlitlighetsteam samlar in data från givare för tillståndsövervakning eller från bärbara testverktyg har det nu alla data det behöver för att fatta viktiga beslut och slutföra nödvändiga jobb.

Fluke Connect på strömtängerna 377 FC och 378 FC

Strömtängerna 377 FC och 378 FC är båda Fluke Connect-drivna, vilket gör att användarna kan registrera, analysera och dela resultat med teammedlemmar. Med Fluke Connect kan användare göra följande:

 • Logga, trendberäkna och övervaka mätningar på distans
 • Lokalisera intermittenta fel
 • Samla in data som grund för förebyggande underhåll
 • Arbeta säkert på avstånd, utanför ljusområdet
 • Spara och dela mätningar och mätvärden med ditt team

Lösa intermittenta fel

Underhållsteam plågas ofta av dåliga aktörer där det bästa sättet att mäta intermittenta fel är att logga data under en tidsperiod. Istället för att försöka mäta intermittenta problem med utrustningen när de inträffar kan du ställa in en strömtång och låta den registrera mätningar under en tid med Fluke Connect. Genom att registrera ström och spänning kan du sedan fastställa en orsak till ett spänningsfall i systemet.

Felsökning av system

När du felsöker system, till exempel trefassystem, kan du använda Fluke Connect för att dela dina resultat med en kund eller chef för att identifiera och lösa problem. Genom att spara trefasmätningar i molnet, inklusive information om fasföljd, kan alla medlemmar i ditt team komma åt dem och försöka ta reda på vad grundorsaken kan vara. Samarbetet kan ske snabbt så att åtgärder för att lösa problemet kan påbörjas.

Förebyggande underhåll

Genom att använda Fluke Connect på din strömtång under en längre tid kan du skapa de trend- och baslinjedata du behöver för förebyggande underhåll. Programvaran gör att team kan visa tillgångstrender på grafer med data som samlats in över tid. Personal kan slutföra dataanalys och ge team informationen de behöver för att förutsäga resursernas tillstånd och undvika driftstopp.

Säkerhet

Eftersom säkerheten alltid är en viktig fråga är det en fördel att använda Fluke Connect eftersom du kan begränsa antalet personer och tiden i ljusområdet. När du har konfigurerat strömtången kan du se dina mätningar, spara dem och granska dem, samtidigt som du står på säkert avstånd.

Så här konfigurerar du Fluke Connect

Fluke Connect-appen fungerar med mobila Apple- och Android-enheter och kan hämtas både från Apple App Store och Google Play.

 1. På din smarttelefon går du till Inställningar > Bluetooth. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat.
 2. Öppna Fluke Connect-appen på enheten
 3. Starta Fluke-verktyget
 4. Tryck på knappen BLE-ikon för att aktivera Bluetooth Low Energy-radion (BLE)
 5. I listan över anslutna Fluke-verktyg i appen väljer du det du arbetar med för att komma igång.

Du kan utföra, spara och dela mätningar med appen. Data kan granskas i Fluke Connect-mobilappen eller i Fluke Connect-webbappen.

Så här utför du trefasmätningar med V&I och fasföljd

 1. Anslut strömtången 377 FC/378 FC till Fluke Connect-appen
 2. Utför trefasmätningar med strömtången genom att aktivera ledning-till-ledning-läget (L1-L2-L3)
 3. När L1-L2-L3-mätningarna är slutförda beräknas alla ledning-till-ledning- och ledning-till-jord-mätningar automatiskt och visas i FC-appen
 4. Fasrotationsmätningen visas också i appen*

  * Den här informationen visas endast i appen och är inte tillgänglig på strömtången
Fasföljd i Fluke Connect

Så här loggar du data

 1. Starta 377 FC/378 FC och tryck på Fluke Connect-knappen
 2. Öppna Fluke Connect-appen på din telefon eller surfplatta
 3. Klicka på Registrera mätdata och välj sedan den strömtång som du vill använda för att logga data
 4. När du har valt det här alternativet börjar du se mätningar i realtid. Klicka på Informationsikon i Fluke Connect för information
 5. Välj loggningsintervall och varaktighet och börja logga
 6. När loggningen är klar väljer du Sluta logga och Hämta data till Fluke Connect

Du kommer åt dessa loggade data från Huvudmenyn > Mätningar. Loggade data kan även delas via e-post för vidare analys i formaten .csv/.xls/.pdf.

Relaterade resurser